Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA AKUTNE.CZ: výukový a publikační portál zaměřený na akutní medicínu

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Start projektu Start projektu: 2007

Zadavatel Zadavatel: Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno

Internetový portál zaměřený na interaktivní výuku akutní medicíny.


AKUTNE.CZ je výukový internetový portál, který je zaměřen na interaktivní výuku akutní medicíny. Návrh projektu vyšel z potřeby přiblížit studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) didaktickou formou akutní medicínu jako celek, který se prolíná všemi klinickými obory. Přes vlastní rozhraní portálu byla zpřístupněna audiovizuálně zpracovaná daná témata. Nedílnou součástí portálu je také testová část, která umožňuje studentům interaktivní formou zhodnotit své znalosti a případně nalézt slabá místa v jejich pregraduální přípravě.

  • Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
  • Citace: ŠTOURAČ, Petr, SCHWARZ, Daniel, KŘIKAVA, Ivo, ŠTOUDEK, Roman. AKUTNE.CZ: výukový a publikační portál zaměřený na akutní medicínu [online]. Masarykova univerzita, [2011]. Dostupný z WWW: http://www.akutne.cz. ISSN 1803-179X
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách AKUTNE.CZ
AKUTNE.CZ: výukový a publikační portál zaměřený na akutní medicínu

URL URL: http://www.akutne.cz


Zpět