Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA REPLY

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Zbožínková Zuzana

Start projektu Start projektu: 2009

Zadavatel Zadavatel: Česká kardiologická společnost

Klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s plicní hypertenzí.


Projekt REPLY je koncipován jako klinický registr zaměřený na neintervenční sledování pacientů s plicní hypertenzí. Registr sleduje v prvé řadě výzkumné cíle a snaží se vytvořit datovou základnu informující o incidenci a mortalitě na toto onemocnění v ČR a dále diagnostických a léčebných postupech. Výsledná databáze umožní hodnocení rizikových a prognostických faktorů a zavede referenční benchmarking pro sledování hlavních léčebných strategií. Projekt posílí vzájemnou komunikaci klinických pracovišť zapojených do léčby plicní hypertenze v ČR a přispěje k implementaci parametrické elektronické dokumentace pacienta s plicní hypertenzí. Projekt je vybaven on-line dostupným informačním systémem se zajištěným centrální managementem dat a základním informačním servisem.

  • Odborný garant: doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
  • Partneři: 6 velkých kardiologických pracovišť
  • Stručný přehled výsledků: roční zpráva o výsledcích projektu REPLY z 20. července 2015 ( PDF soubor ke stažení, 920 kB)


Zpět