Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA MEFANET

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Start projektu Start projektu: 2007

MEFANET je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi.


Projekt MEFANET (MEdical FAculties NETwork) chce v této oblasti vytvořit síť horizontálně spolupracujících výukových pracovišť. Primární snahou projektu MEFANET je usnadnit spolupráci týmů z různých fakult a umožnit studentům a pedagogům horizontální prostupnost elektronických výukových materiálů. Věříme, že tak napomůžeme rychlejšímu a efektivnějšímu vývoji v této oblasti. Snahou MEFANET naopak není jakkoli ovlivňovat řízení výuky a výzkumu na jednotlivých fakultách, všechny body naplňující projekt respektují samostatnost zapojených fakult.

  • Odborná rada: Projekt MEFANET je řízen Koordinační radou složenou ze 2–3 zástupců všech zapojených lékařských fakult. Koordinační rada projektu například stanovuje priority činnosti, rozhoduje o plošně přijatelných standardech u jednotlivých typů výstupů a napomáhá přípravě a řešení společných projektů. Podrobnější informace najdete na www stránkách projektu MEFANET.
  • Partneři: 11 lékařských fakult v České republice a na Slovensku (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu MEFANET)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu MEFANET
MEFANET: vzdělávací síť lékařských fakult.

 

URL URL: http://www.mefanet.cz


Zpět