Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů tlustého střeva a konečníku: multicentrická, prospektivní, překřížená studie

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Májek Ondřej

Doba řešení Doba řešení: 2010–2014

Zadavatel Zadavatel: Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

Tato multicentrická prospektivní studie byla zaměřena na porovnání záchytu polypů a karcinomů při kolonické kapslové endoskopii v porovnání s konvenční kolonoskopií u osob s průměrným rizikem kolorektálního karcinomu.


V letech 2010–2014 bylo vyšetřeno 232 jedinců, kteří podstoupili vyšetření kolonickou kapslí a následně konvenční kolonoskopií, která byla provedena bez znalosti výsledku předchozího vyšetření. Kromě hlavních ukazatelů (polypy, karcinomy) byla sledována senzitivita a specificita u jednotlivých podskupin (dle typu a velikosti léze): polypy velikosti <6mm, ≥6mm, ≥ 10mm; adenomy ≥6mm, ≥10mm; pokročilé adenomy (≥10mm nebo s vilózní strukturou nebo dysplázií těžkého stupně) jakékoliv velikosti, ≥6mm, ≥10mm, úroveň střevní přípravy (hodnocená ve čtyřech předem definovaných stupních) a tolerance vyšetření. Jedním z cílů bylo objasnit, zda může být kapslová kolonoskopie využívána ve screeningu kolorektálního karcinomu v populaci s vysokou prevalencí tohoto onemocnění.

Cíle projektu:

  • V krátkodobém horizontu bylo cílem studie porovnat senzitivitu a specificitu vyšetření kolonickou kapslí v záchytu polypů a karcinomů tlustého střeva a konečníku v porovnání s konvenční kolonoskopií (dosud standardně využívaná metoda) u osob s průměrným (asymptomatičtí jedinci, starší 50 let) rizikem kolorektálního karcinomu.
  • Z dlouhodobého hlediska měla tato studie za cíl objasnit, zda může být kapslová kolonoskopie v budoucnu využívána ve screeningu kolorektálního karcinomu v populaci s vysokou prevalencí tohoto onemocnění (účinnost v záchytu kolorektální neoplázie, akceptovatelnost cílovou populací, analýza nákladů a užitku).

Další důležité informace:

  • Odborný garant: MUDr. Štěpán Suchánek
  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Resortní program výzkumu a vývoje – MZ III. na léta 2010–2015“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem NT11524.
  • Partneři: čtyři pracoviště v České republice, která mají největší zkušenosti jak s kapslovým vyšetřením tenkého střeva, tak i vlastní kapslovou kolonoskopií
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete v informačním systému VaVaI


Zpět