Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA CELSPAC – Central European Longitudinal Study of Parents and Children

Start projektu Start projektu: 2015

Zadavatel Zadavatel: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

Studie CELSPAC (Středoevropská dlouhodobá studie rodičů a dětí / Central European Longitudinal Study of Parents and Children) je unikátní výzkum, který zkoumá faktory ovlivňující zdraví člověka.


V plánu studie CELSPAC je zapojit do výzkumu dalších až 10 000 rodin. Studie CELSPAC se od roku 2015 zaměřila na těhotné ženy, porod dítěte a jeho zdravotní a psychomotorický vývoj.

V průběhu vývoje jedince od prenatálního věku až do stáří musí být věnována komplexní pozornost biologickým, psychologickým, sociálním, ekonomickým a environmentálním faktorům včetně kombinací jejich vlivu na zdraví, studie se tedy v současné době tematicky rozšiřuje.

Výsledky studie přispějí k porozumění vývoje vybraných onemocnění, ke zlepšování preventivní péče a k dalšímu zvyšování kvality života populace. Rovněž poslouží i jako podkladové materiály při tvorbě zdravotní politiky a politiky životního prostředí.

Epidemiologická studie CELSPAC má historické kořeny v předcházející studii ELSPAC (Evropská dlouhodobá studie těhotenství a dětství/ European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood), která běžela 20 let (1991–2011) a bylo do ní zapojeno přes 7 500 rodin. Rodiny, které se účastnily předcházející studie ELSPAC, mají stále možnost zapojit se do menších navazujících výzkumných studií.

Webovou prezentaci realizoval IBA MU.

CELSPAC – Central European Longitudinal Study of Parents and Children

URL URL: http://www.celspac.cz


Zpět