Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA NOP On-line

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Start projektu Start projektu: 2006

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost

Výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center ČR.


Národní onkologický program on-line (NOP On-line) je výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center České republiky. Je řízen odbornou radou složenou z čelních představitelů všech zapojených center, členů Výboru České onkologické společnosti významných expertů pracujících v dané oblasti. Cílem je tvorba informačního portálu, který bude propojovat významné celostátní informační a datové onkologické zdroje a tyto údaje zpřístupňovat veřejnosti v ČR i v zahraničí. Naleznete zde mimo jiné přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center s podrobnými informacemi o každém pracovišti.

  • Odborný garant: Česká onkologická společnost
  • Partneři: všechna komplexní onkologická centra (KOC) v České republice (jejich přehled najdete na webu NOP On-line)
NOP On-line: vývoj prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center (KOC).

URL URL: http://www.onconet.cz


Zpět