Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Doba řešení Doba řešení: 2009–2010

Národní sada klinických standardů odborných zdravotních služeb byla vyvinuta s cílem vytvořit celonárodní, standardizovaný nástroj pro zvyšování kvality péče založený na vědecky prokázaných klinických doporučeních, jejichž účinek lze měřit s využitím specifických ukazatelů kvality.


Standardy a ukazatele kvality zdravotní péče jsou obvyklým nástrojem zvyšování její kvality. Ve světě vznikají na národní úrovni rozsáhlé sady ukazatelů, které jsou vyvíjeny týmy odborníků podle konkrétních metodik v tzv. „životním cyklu“, který zajišťuje jejich kontinuální aktuálnost. V ČR bylo realizováno několik metodicky zaměřených projektů zaměřených na vývoj ukazatelů, které vyústily v základ Národní sady ukazatelů zdravotních služeb publikované ve formě Katalogu národní sady ukazatelů zdravotních služeb.

  • Národní sada ukazatelů zdravotních služeb je soubor ukazatelů, které prošly úspěšně všemi fázemi vývoje, byly příznivě vyhodnoceny odborným panelem a doporučeny k praktickému používání. Vyhodnocení se provádí na základě statistického zpracování konkrétních ukazatelů a na základě odborného názoru expertů. Vyhodnocovány jsou 4 základní aspekty validity ukazatele: důležitost klinické oblasti, proveditelnost, vědecká přijatelnost a užitečnost ukazatele pro zlepšování kvality péče.
  • Katalog národních ukazatelů zdravotních služeb je seznam a popis všech ukazatelů, které byly navrženy a postupně procházejí životním cyklem vývoje ukazatele. Seznam a popis ukazatelů zařazených v Národní sadě ukazatelů zdravotních služeb představuje vybranou kapitolu Katalogu, která je určena pro širokou veřejnost.

Metodika životního cyklu vývoje ukazatelů navrhuje, testuje, vyhodnocuje a vybírá ukazatele a ty pak na konci cyklu doporučuje k praktickému používání a k veřejné publikaci. Cyklus je znázorněn na společném schématu s cyklem vývoje standardů péče (níže).

Výsledkem projektu jsou rešerše a sady národních metodik pro společný vývoj standardů, ukazatelů kvality a jejich implementace do praxe. Metodiky byly ověřeny vývojem 25 klinických standardů doplněných o ukazatele.

  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Resortní program výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008–2011“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem NS10650.
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete v informačním systému VaVaI
cyklus vývoje standardů zdravotní péče


Zpět