Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA Datová základna pro mapování a hodnocení následné a paliativní lůžkové péče v ČR

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Švancara Jan

Doba řešení Doba řešení: 2016–2016

Cílem Národní datové základny paliativní péče je na základě dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) zmapovat a popsat závěr života a umírání v České republice.


V rámci strategie tvorby Národní datové základny paliativní péče navázal projekt „Datová základna pro mapování a hodnocení následné a paliativní lůžkové péče v ČR“ na již provedené spojení dat registrů LPZ a NRHOSP. Výsledkem projektu bylo analytické zpracování dat a příprava interaktivního vizualizačního portálu. Dlouhodobým cílem projektu je podpořit odbornou debatu na téma závěru života a detabuizovat téma umírání mezi laickou veřejností.

Analytické zpracování dat provedl analytický tým IBA MU pod odbornou supervizí ředitele ÚZIS ČR doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. Odbornými garanty byli MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP), MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (vědecký sekretář České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP) a prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (předseda České onkologické společnosti ČLS JEP v letech 2003–2015).

Národní datová základna paliativní péče

URL URL: https://www.paliativnidata.cz


Zpět