Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA ELSPAC – European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood

Doba řešení Doba řešení: 1991–2011

Zadavatel Zadavatel: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) byla prospektivní longitudinální studie, kterou v 80. letech 20. století iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO) v šesti evropských zemích. V České republice sledovala tato studie 5 738 dětí narozených v Brně a 1 851 dětí narozených ve Znojmě od těhotenství matky do dospělosti.


Od dětí narozených v letech 1991 a 1992 byla sbírána data umožňující hlubší poznání vlivu biologických, psychologických, sociálních, ekonomických a environmentálních faktorů včetně jejich kombinací na zdraví dětí a adolescentů. Výsledky této studie přispěly ke zlepšování preventivní péče a dalšímu zvyšování kvality života populace.

Webovou prezentaci realizoval IBA MU.

ELSPAC – European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood

URL URL: http://www.elspac.cz


Zpět