Výzkum a projektyVýzkumné skupiny IBA MU

Výzkumné skupiny IBA MU Dolování, analýza a vizualizace dat z oblasti vzdělávání

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

Tato pracovní skupina Institutu biostatistiky a analýz MU se dlouhodobě podílí na řešení řady projektů, které se zaměřují na dolování, analýzu a vizualizaci dat z oblasti vzdělávání.


Primárním cílem této pracovní skupiny je dlouhodobě rozvíjet spolupráci studentů a vědeckých pracovníků napříč akademickými institucemi nejen v České republice, ale také v zahraničí. S garancí IBA MU jsou řešena vybraná témata spadající do oblasti zpracování, analýzy a vizualizace dat, která jsou generována procesem vzdělávání. Specialní pozornost je věnována řešení vybraných úloh z oblasti mapování kurikula. Kromě podávání konkrétních projektů je pozornost směřována na produkci inovativních výsledků ve formě odborných publikací (konferenční příspěvky a články). Pod vedením členů pracovní skupiny je rovněž možné realizovat bakalářské a diplomové práce.

Vedoucí pracovní skupiny

  • RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

Členové pracovní skupiny

  • Bc. Matěj Karolyi (data preprocessing, interactive data vizualization)
  • doc. ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (digital signal and image processing, visual & learning analytics, 3D medical image data visualisation, telemedicine, bio-cybernetics)
  • Christos Vaitsis, MSc. (neuro-educational data driven decision making with Visual Analytics)
  • Mgr. Martin Víta (NLP, text mining, fuzzy logic and fuzzy structures)

Klinický konzultační tým

  • doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
  • MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Portfolio

Ke stažení

Vybrané projekty

Vybrané publikace

 


Zpět