Výzkum a projektyVýzkumné skupiny IBA MU

Výzkumné skupiny IBA MU Analýza environmentálních dat

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: Mgr. et Mgr. Jiří Kalina

Společný výzkumný tým Analýzy environmentálních dat Institutu biostatistiky a analýz (IBA MU) a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity se věnuje sběru, zpracování a vyhodnocování dat o kvalitě životního prostředí, zejména znečištění různých environmentálních matric persistentními organickými polutanty.


Vedoucí výzkumné skupiny:

Mgr. et Mgr. Jiří Kalina

Mgr. et Mgr. Jiří Kalina

Kontakt: kalina@iba.muni.cz

Těžištěm činnosti výzkumné skupiny jsou datové analýzy obsahu znečišťujících látek v ovzduší, vodě, mateřském mléce, lidské krvi a dalších environmentálních matricích; především analýza pozaďových koncentrací polutantů, prostorové distribuce a středně- a dlouhodobých časových řad znečištění včetně výpočtu trendových charakteristik a predikce budoucího vývoje. Součástí analýz jsou vizualizace a stanovení nejistot, srovnání různých metod monitoringu environmentálních matric a zpracování vzájemných kalibračních studií z pohledu trendů (vzorkování různé časové granularity, nepravidelné vzorkování, sezonalita, odlehlé hodnoty aj.)

Součástí výzkumné činnosti skupiny je vývoj a údržba repozitáře vědeckých environmentálních dat Genasis a sběrového a vizualizačního systému dat Globálního Monitorovacího Plánu OSN (GMP) Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech, které zpřístupňují odborné veřejnosti široké spektrum analýz nad daty o persistentních polutantech globální i lokální úrovně.

Mimo to se skupina zabývá méně rozsáhlými analýzami dat z dalších oblastí (kontaminace) životního prostředí.

Přehled projektů

  • GENASIS (Global ENvironmental ASsessment Information System). Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs). Více informací najdete na www.genasis.cz.
  • Global Monitoring Plan on Persistent Organic Pollutants (GMP). Datový sklad pro účely globálního monitorovacího plánu pro perzistentní organické znečišťující látky je budován na základě závěrů ze zasedání expertů a členů regionální organizace skupin, které se konalo v Brně v červnu 2012 a v Ženevě v říjnu 2012. Cílem datového skladu GMP je shromažďování a archivace dat, jejich kompilace a archivace výsledků, včetně doplňujících údajů, které mohou být použity při hodnocení efektivnosti Stockholmské úmluvy. Více informací najdete na www.pops-gmp.org.

Vybrané publikace

  • Kalina J, Jarkovský J, Dušek L, Klánová J, Borůvková J, Šnábl I, Šmíd R. Time series assessment in the Era of Stockholm Convention & GMP [online]. Masaryk University, 2014 [cit. 2015-02-18]. Available from WWW: http://www.genasis.cz/time-series/
  • Kalina, J, Klanova J, Dusek L, Harner T, Boruvkova J, Jarkovsky J. genasis: Global ENvironmental ASsessment Information System (GENASIS) computational tools (R package na domovské stránce softwaru R). 2014.
  • Dušek L, Klánová J, Jarkovský J, Gregor J, Hůlek R, Holoubek I, Hřebíček J. Estimating impacts of environmental interventions in monitoring programs requires conceptual data models and robust statistical processing. International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS), 2013. ISBN 978-3-642-41150-2: 204-221. doi: 10.1007/978-3-642-41151-9_20.
  • Gregor J, Hůlek R, Jarkovský J, Borůvková J, Kalina J, Šebková K, Schwarz D, Klánová J, Dušek L. Tools for collection, analysis and visualization of data from the Stockholm Convention Global Monitoring Plan on Persistent Organic Pollutants. International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS), 2013. ISBN 978-3-642-41150-2: 222-229. doi: 10.1007/978-3-642-41151-9_21.
  • Hůlek R, Kalina J, Dušek L, Jarkovský J. Integration of R Statistical Environment into ICT Infrastructure of GMP and GENASIS. International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS), 2013. ISBN 978-3-642-41150-2: 240-252. doi: 10.1007/978-3-642-41151-9_23.

 


Zpět