Výzkum a projektyVýzkumné skupiny IBA MU

Výzkumné skupiny IBA MU Hodnocení programů časného záchytu zhoubných nádorů (screeningových programů)

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Skupina Hodnocení programů časného záchytu zhoubných nádorů (screeningových programů) Institutu biostatistiky a analýz (IBA MU) se zabývá zpracováním a hodnocením dat z celostátních programů screeningu zhoubných nádorů.


Vedoucí výzkumné skupiny:

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Kontakt: majek@iba.muni.cz

Programy usilující o časnou detekci zhoubných nádorů patří mezi hlavní priority národních onkologických programů v evropských zemích, Českou republiku nevyjímaje. Epidemiologické a klinické studie opakovaně dokazují, že programy screeningu nádorových onemocnění mohou účinně snižovat mortalitu tří typů zhoubných nádorů: karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, a karcinomu hrdla děložního. V České republice již fungují všechny tři screeningové programy, které doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a Rada Evropské unie. Systémy pro sběr dat do jednotlivých programů i monitorování jejich účinnosti jsou v souladu s mezinárodními doporučením, které vydává Evropská komise.

Odborné lékařské společnosti, které zodpovídají za řízení screeningu a diagnostiky preventabilních zhoubných nádorů (rakovina prsu, rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina děložního čípku) se s Ministerstvem zdravotnictví ČR shodly na tom, aby sběrem dat a monitorováním indikátorů kvality screeningových programů byla pověřena akademická instituce; tato úloha připadla IBA MU.

Systém informační podpory je nezbytnou součástí organizovaných screeningových programů. Český systém informační podpory umožňuje účinné nastavení a monitorování screeningových procesů a jejich výsledků. Jeho součástmi jsou monitoring epidemiologie zhoubných nádorů, monitoring indikátorů kvality screeningových center, a v neposlední řadě monitoring daného screeningového programu za využití administrativních dat. Následující schéma ukazuje výše uvedené komponenty, jejich zdroje dat i hlavní cíle:

 

Přehled projektů

Národní program screeningu karcinomu prsu v České republice

 • Organizovaný program screeningu karcinomu prsu byl zahájen v září 2002. Od té doby byl program postupně doplněn systémem pro monitorování indikátorů kvality, který je založen na sběru a analýze dat ze všech screeningových a diagnostických vyšetření. Již dnes lze pozorovat významný dopad screeningového programu na epidemiologii karcinomu prsu v České republice. Ačkoli incidence onemocnění i nadále roste, čím dál větší podíl zhoubných nádorů je diagnostikován v méně pokročilých stadiích. Mortalita se stabilizovala a v poslední době dokonce vykazuje mírně klesající tendenci. Hodnoty časných indikátorů kvality se postupně zlepšují a z velké části splňují kritéria definovaná v evropských doporučeních. IBA MU zajišťuje komplexní informační podporu tohoto programu.
  http://www.mamo.cz

Národní program screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice

 • Počínaje rokem 2008 byl oportunní systém prevence cervikálního karcinomu postupně transformován do organizovaného národního screeningového programu karcinomu děložního hrdla. V lednu 2008 byla definována síť akreditovaných cytologických laboratoří. Začátkem roku 2009 byl spuštěn systém sběru dat na IBA MU. Do konce roku 2011 již systém přijaly všechny akreditované laboratoře. V současné době je zaváděn informační systém pro monitorování mezinárodně doporučovaných indikátorů kvality.
  http://www.cervix.cz

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice

 • Celonárodní program screeningu kolorektálního karcinomu byl zahájen již v roce 2000: screeningovou metodou tehdy byl test okultního krvácení do stolice prováděný jednou za dva roky. Od roku 2009 si mohou lidé starší 55 let zvolit jako primární screeningovou metodu kolonoskopii, která má být prováděna jednou za deset let. Od roku 2007 se změnil systém sběru dat: místo monitoringu agregovaných dat, která dodávali regionální koordinátoři, jsou nyní data zadávána do centrální aplikace přímo z jednotlivých center. Do aplikace tehdy získala přístup všechna centra koordinovaná Radou pro screening kolorektálního karcinomu. Relevantní informace o screeningových kolonoskopiích, které jsou prováděny v těchto centrech, jsou zadávány do centrální databáze prostřednictvím on-line systému provozovaného IBA MU.
  http://www.kolorektum.cz

Vybrané publikace

 • Suchanek S, Majek O, Vojtechova G, Minarikova P, Rotnaglova B, Seifert B, Minarik M, Kozeny P, Dusek L, Zavoral M. Colorectal cancer prevention in the Czech Republic: time trends in performance indicators and current situation after 10 years of screening. European Journal of Cancer Prevention 2014; 23(1): 18–26. doi: 10.1097/CEJ.0b013e328364f203.
 • Zavoral M, Suchánek S, Májek O, Frič P, Mináriková P, Minárik M, Seifert B, Dušek L. Colorectal cancer screening: 20 years of development and recent progress. World Journal of Gastroenterology 2014; 20(14): 3825–3834. doi: 10.3748/wjg.v20.i14.3825.
 • Májek O, Daneš J, Zavoral M, Dvořák V, Seifert B, Dušková J, Skovajsová M, Suchánek Š, Beková A, Malík T, Klimeš D, Blaha M, Pavlík T, Gregor J, Mužík J, Dušek L. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů, 2013. ISBN 978-80-210-6504-8.
 • Giordano L, von Karsa L, Tomatis M, Majek O, de Wolf C, Lancucki L et al. Mammographic screening programmes in Europe: organization, coverage and participation. Journal of Medical Screening 2012; 19(Suppl 1): 72–82. doi: 10.1258/jms.2012.012085.
 • Hofvind S, Ponti A, Patnick J, Ascunce N, Njor S, Broeders M et al. False-positive results in mammographic screening for breast cancer in Europe: a literature review and survey of service screening programmes. Journal of Medical Screening 2012; 19(Suppl 1): 57–66. doi: 10.1258/jms.2012.012083.
 • Májek O, Daneš J, Skovajsová M, Bartoňková H, Burešová L, Klimeš D et al. Breast cancer screening in the Czech Republic: time trends in performance indicators during the first seven years of the organised programme. BMC Public Health 2011; 11: 288. doi: 10.1186/1471-2458-11-288.
 • Zavoral M, Suchánek S, Závada F, Dušek L, Mužík J, Seifert B, Frič P. Colorectal cancer screening in Europe. World Journal of Gastroenterology 2009; 15(47): 5907–5915. doi: 10.3748/wjg.15.5907.

 


Zpět