Výzkum a projektyVýzkumné skupiny IBA MU

Výzkumné skupiny IBA MU Epidemiologie zhoubných nádorů

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

Skupina pro epidemiologii zhoubných nádorů Institutu biostatistiky a analýz MU hodnotí dlouhodobá epidemiologická data všech typů nádorových onemocnění v České republice.


Vedoucí výzkumné skupiny:

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

Kontakt: muzik@iba.muni.cz

Hodnocení epidemiologie zhoubných nádorů je velmi důležitou oblastí činnosti IBA MU. Výskyt zhoubných nádorů je vysoký ve všech ekonomicky vyspělých zemích, Českou republiku nevyjímaje. Česká populace se u některých onkologických diagnóz dokonce řadí mezi nejvíce zatížené populace na světě. Každoročně jsou v ČR diagnostikovány desítky tisíc nových onkologických pacientů, další statisíce lidí v ČR žijí s diagnózou již dříve zjištěného nádorového onemocnění, které si vyžaduje případnou další léčbu nebo alespoň pravidelné sledování. Za těchto okolností je pochopitelné, že analýza informací o onkologických pacientech má strategický význam a je velmi důležitou součástí plánování nákladů zdravotní péče v ČR. Epidemiologie zhoubných nádorů hraje klíčovou roli v retrospektivních i prospektivních analýzách (uveďme např. predikce onkologické zátěže, hodnocení výsledků zdravotní péče nebo hodnocení dopadu screeningových programů).

Česká onkologie má k tomuto účelu k dispozici jedinečná dlouhodobá populační data o nádorových onemocněních. V Národním onkologickém registru České republiky (NOR) jsou již od roku 1976 shromažďovány údaje o nově diagnostikovaných nádorových onemocněních; tato databáze pokrývá 100 % všech onkologických diagnóz v české populaci. Samotná existence údajů – byť vysoce kvalitních – však nestačí. Tyto údaje musí být pravidelně zpracovávány, analyzovány a adekvátně využívány.

Skupina pro epidemiologii zhoubných nádorů Institutu biostatistiky a analýz MU má dlouholeté zkušenosti s vyhodnocováním velkých objemů epidemiologických dat. Její výstupy využívá např. Česká onkologická společnost ČLS JEP, zdravotní pojišťovny a mnohé další subjekty.

Vybrané projekty

Systém pro vizualizaci onkologických dat (SVOD)

 • Výzkumný projekt ustanovený na základě schválení a pod garancí Výboru České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS). Výsledkem je komplexní informační portál zaměřený na epidemiologii nádorů v České republice. Cílem je zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců nejen v ČR (z tohoto důvodu byl portál vytvořen také v anglickém jazyce). Webový portál představuje dynamickou informační platformu, která je pravidelně aktualizována a která také umožní zájemcům provádění řady analýz dle vlastní volby. Všechny takto zpřístupněné analýzy obsahují bezpečná a publikovatelná data o epidemiologii nádorů, a to bez jakýchkoli osobních dat pacientů.
  http://www.svod.cz

Uroweb

 • Podrobné informace o epidemiologii urologických malignit, interaktivní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci epidemiologických dat. Uživatelé mají ihned k dispozici epidemiologické analýzy zhoubných urologických onemocnění na regionální a národní úrovni, stejně jako jejich srovnání s mezinárodními daty.
  http://www.uroweb.cz

Nejvýznamnější publikace

 • Dušek L, Mužík J, Malúšková D, Májek O, Pavlík T, Koptíková J, Melichar B, Büchler T, Fínek J, Cibula D, Babjuk M, Svoboda M, Vyzula R, Ryška A, Ryska M, Petera J, Abrahámová J. Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klinická onkologie 2014, 27(6): 406–423. doi: 10.14735/amko2014406.
 • Pavlík T, Májek O, Büchler T, Vyzula R, Petera J, Ryska M, Ryška A, Cibula D, Babjuk M, Abrahámová J, Vorlíček J, Mužík J, Dušek L. Trends in stage-specific population-based survival of cancer patients in the Czech Republic in the period 2000-2008. Cancer Epidemiology 2014, 38(1): 28–34. doi: 10.1016/j.canep.2013.11.002.
 • Ondrušová M, Mužík J, Durdík S, Ondruš D. Long-term trends in the development of the epidemiology of breast cancer in the Slovak and Czech Republic with reference to applied screening and international comparisons. Neoplasma 2012, 59(1): 70–78. doi: 10.4149/neo_2012_009.
 • Ondrušová M, Mužík J, Huňáková L, Belohorská B, Tomek D, Ondruš D, Kavcová E. Trends in the lung cancer incidence and mortality in the Slovak and Czech Republics in the contexts of an international comparison. Clinical and Translational Oncology 2012, 14(9): 659–666. doi: 10.1007/s12094-012-0850-y.
 • Dušek L, Abrahámová J, Bortlíček Z, Brabec P, Fínek J, Gregor J, Hoch J, Klimeš D, Koptíková J, Kožený P, Májek O, Malúšková D, Mužík J, Pavlík T, Poc P, Ryska M, Seifert B, Slavíček L, Suchánek Š, Tomášek J, Vorlíček J, Vyzula R. Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat, 2012. ISBN 978-80-87347-07-2: 204. (on-line)
 • Dušek L, Mužík J, Pavlík T, Májek O, Koptíková J. Epidemiologie zhoubných nádorů trávicího traktu v České republice - současný stav a predikce, Gastroenterologie a hepatologie 2012, 66 (5): 331-339.
 • Ondrušová M, Mužík J, Hrčka R, Friedová L, Ondruš D. Do we know the cause of the highest colorectal cancer incidence, the changes in the mortality trends and the clinical stages in the Slovak and Czech Republic, the representatives of the Central European region? Neoplasma 2011, 58(4): 283–290. doi: 10.4149/neo_2011_04_283.
 • Dušek L, Mužík J, Gelnarová E, Fínek J, Vyzula R, Abrahámová J. Incidence a mortalita nádorových onemocnění v České republice, Klinická onkologie 2010, 23 (5): 311-324. (on-line)
 • Dušek L, Mužík J, Abrahámová J, Pavlík T, Májek O, Koptíková J, Vyzula R, Fínek J, Vorlíček J. Epidemiologie solidních nádorů v ČR podle dat Národního onkologického registru za období 1977-2007, Postgraduální medicína 2010, 12 (3): 268-277. (on-line)
 • Dušek L, Májek O, Pavlík T, Vyzula R, Abrahámová J, Fínek J, Mužík J, Koptíková J, Brabec P, Kožený P, Daneš J, Ryška A, Vorlíček J. Nová data pro plánování a optimalizaci léčebné péče o pacientky s karcinomem prsu v České republice v období 2010–2011. Farmakoterapie 2010, 6: 1801–1209. (on-line)


Zpět