Výzkum a projektyVýzkumné skupiny IBA MU

Výzkumné skupiny IBA MU

Na IBA MU působí několik výzkumných skupin, které se zaměřují na různé typy projektů. V čele každé výzkumné skupiny stojí vedoucí akademický pracovník, který rozhoduje o zahájení, průběhu i výstupech jednotlivých projektů. V rámci každé skupiny působí řada vědeckých pracovníků, postgraduálních a často i pregraduálních studentů.

Analýza klinických dat [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Skupina analýzy klinických dat Institutu biostatistiky a analýz MU se významně podílí na řešení řady projektů klinického výzkumu.

Epidemiologie zhoubných nádorů [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

Skupina pro epidemiologii zhoubných nádorů Institutu biostatistiky a analýz MU hodnotí dlouhodobá epidemiologická data všech typů nádorových onemocnění v České republice.

Hodnocení zdravotní péče [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Skupina hodnocení zdravotní péče Institutu biostatistiky a analýz MU se podílí na zavádění procesů komplexního hodnocení kvality a nákladovosti zdravotní péče, tzv. Health Technology Assessment (HTA).

Bioinformatika v translačním výzkumu [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

Skupina bionformatiky v translačním výzkumu Institutu biostatistiky a analýz MU se věnuje analýze vysokohustotních genomických a proteomických dat (mikročipy, sekvenování nové generace - NGS, hmotnostní spektrometrie atd.), a to zejména v oblasti translačního výzkumu.

Integrační bioinformatika [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.

The group of Integrative Bioinformatics aims primarily at developing methods for multi-modality and multi-resolution data analysis in life sciences. The vision is to exploit (i) redundancies in data for reinforcing the discoveries and (ii) complementarity for bringing new insights.

Predikce onkologické zátěže [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Skupina se zabývá predikcemi onkologické zátěže v České republice.

Neurozobrazovací skupina [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Neurozobrazovací skupina Institutu biostatistiky a analýz je dobrovolná skupina mladých vědců – studentů magisterských a doktorských oborů (matematická biologie, biofyzika, neurovědy a biomedicínské inženýrství) řešící společně problémy a úlohy z oblasti výzkumu mozku.

Hodnocení programů časného záchytu zhoubných nádorů (screeningových programů) [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Skupina Hodnocení programů časného záchytu zhoubných nádorů (screeningových programů) Institutu biostatistiky a analýz (IBA MU) se zabývá zpracováním a hodnocením dat z celostátních programů screeningu zhoubných nádorů.

Analýza environmentálních dat [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: Mgr. et Mgr. Jiří Kalina

Společný výzkumný tým Analýzy environmentálních dat Institutu biostatistiky a analýz (IBA MU) a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity se věnuje sběru, zpracování a vyhodnocování dat o kvalitě životního prostředí, zejména znečištění různých environmentálních matric persistentními organickými polutanty.

Výzkum nových infekčních nemocí [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Skupina pro výzkum nových infekčních nemocí (emerging infectious diseases, EID) Institutu biostatistiky a analýz MU zkoumá interakce patogenů a hostitelů z hlediska jejich evoluce.

Dolování, analýza a vizualizace dat z oblasti vzdělávání [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

Tato pracovní skupina Institutu biostatistiky a analýz MU se dlouhodobě podílí na řešení řady projektů, které se zaměřují na dolování, analýzu a vizualizaci dat z oblasti vzdělávání.