Výzkum a projektyVýzkumné skupiny IBA MU

Výzkumné skupiny IBA MU

Na IBA MU působí několik výzkumných skupin, které se zaměřují na různé typy projektů. V čele každé výzkumné skupiny stojí vedoucí akademický pracovník, který rozhoduje o zahájení, průběhu i výstupech jednotlivých projektů. V rámci každé skupiny působí řada vědeckých pracovníků, postgraduálních a často i pregraduálních studentů.

Analýza klinických dat [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Skupina analýzy klinických dat Institutu biostatistiky a analýz MU se významně podílí na řešení řady projektů klinického výzkumu.

Epidemiologie zhoubných nádorů [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

Skupina pro epidemiologii zhoubných nádorů Institutu biostatistiky a analýz MU hodnotí dlouhodobá epidemiologická data všech typů nádorových onemocnění v České republice.

Hodnocení zdravotní péče [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Skupina hodnocení zdravotní péče Institutu biostatistiky a analýz MU se podílí na zavádění procesů komplexního hodnocení kvality a nákladovosti zdravotní péče, tzv. Health Technology Assessment (HTA).

Bioinformatika v translačním výzkumu [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

Skupina bionformatiky v translačním výzkumu Institutu biostatistiky a analýz MU se věnuje analýze vysokohustotních genomických a proteomických dat (mikročipy, sekvenování nové generace - NGS, hmotnostní spektrometrie atd.), a to zejména v oblasti translačního výzkumu.

Integrační bioinformatika [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.

The group of Integrative Bioinformatics at the Institute of Biostatistics and Analyses at the Faculty of Medicine of the Masaryk University (IBA FM MU) aims primarily at developing methods for multi-modality and multi-resolution data analysis in life sciences. The vision is to exploit (i) redundancies in data for reinforcing the discoveries and (ii) complementarity for bringing new insights.

Predikce onkologické zátěže [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Skupina se zabývá predikcemi onkologické zátěže v České republice.

Neurozobrazovací skupina [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Neurozobrazovací skupina Institutu biostatistiky a analýz je dobrovolná skupina mladých vědců – studentů magisterských a doktorských oborů (matematická biologie, biofyzika, neurovědy a biomedicínské inženýrství) řešící společně problémy a úlohy z oblasti výzkumu mozku.

Hodnocení programů časného záchytu zhoubných nádorů (screeningových programů) [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

Skupina Hodnocení programů časného záchytu zhoubných nádorů (screeningových programů) Institutu biostatistiky a analýz (IBA MU) se zabývá zpracováním a hodnocením dat z celostátních programů screeningu zhoubných nádorů.

Analýza environmentálních dat [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: Mgr. et Mgr. Jiří Kalina

Společný výzkumný tým Analýzy environmentálních dat Institutu biostatistiky a analýz (IBA MU) a Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity se věnuje sběru, zpracování a vyhodnocování dat o kvalitě životního prostředí, zejména znečištění různých environmentálních matric persistentními organickými polutanty.

Výzkum nových infekčních nemocí [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

Skupina pro výzkum nových infekčních nemocí (emerging infectious diseases, EID) Institutu biostatistiky a analýz MU zkoumá interakce patogenů a hostitelů z hlediska jejich evoluce.

Dolování, analýza a vizualizace dat z oblasti vzdělávání [Podrobnosti detail]

Vedoucí výzkumné skupiny Vedoucí výzkumné skupiny: RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

Tato pracovní skupina Institutu biostatistiky a analýz MU se dlouhodobě podílí na řešení řady projektů, které se zaměřují na dolování, analýzu a vizualizaci dat z oblasti vzdělávání.