Výzkum a projektyPublikace - knihy a monografie

Knihy, monografie, učebnice, skripta

Řazeno podle: roku | typu | autorů

2015

Peterková, H., Skřivanová, K., Zamastilová, H., Svěrák, T., Brančíková, D., Elfmarková, N., Anderková, Ľ., Bendová, M., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Nedvěd, J., Holoubková, E., Protivánková, M., Dušek, L.: Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 2015 978-80-210-8042-3

Seifert, B., Král, N., Májek, O., Suchánek, Š.: Screening kolorektálního karcinomu. Praha: Maxdorf, 2015. 2015 978-80-7345-444-9

2014

Schwarz, D., Dušek, L., Bareš, M., Bienertová Vašků, J., Feberová, J., Kofránek, J., Komenda, M., Ludíková, B., Mayer, J., Majerník, J., Polčák, R., Potomková, J., Procházka, M., Raudaschl, A., Štourač, P., Štěrba, J., Štípek, S., Štuka, Č., Tachecí, I.,: Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Brno: Facta Medica, 2014. 2014 978-80-904731-9-5

2013

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Dušková, J., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Beková, A., Malík, T., Klimeš, D., Blaha, M., Pavlík, T., Gregor, J., Mužík, J., Dušek, L.: Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2013 ISBN 978-80-210-6504-8

Matoušková, M., Abrahámová, J., Drlík, P., Dušek, L., Fínek, J., Hanek, P., Hanuš, M., Hiblbauer, J., Holečková, P., Jarolím, L., Kubíček, V., Macek, P., Mužík, J., Nouza, K., Nováková, D., Petřík, A., Zámečník, L.: Praktická urologie v kazuistikách. Praha: Axonite, 2013. 2013 ISBN 978-80-904899-4-3

Ondruš, J., Dvořák, V., Dušek, L., Májek, O.: Screening karcinomu děložního hrdla. Brno: Maxdorf, 2013. 2013 ISBN 978-80-7345-322-0

Štuka, Č., Martinková, P., Vejražka, M., Trnka, J., Komenda, M.: Testování při výuce medicíny. Konstrukce a analýza testů na lékařských fakultách. Praha: Karolinum, 2013. 2013 ISBN 978-80-246-2369-6

2012

Dušek, L., Abrahámová, J., Bortlíček, Z., Brabec, P., Fínek, J., Gregor, J., Hoch, J., Klimeš, D., Koptíková, J., Kožený, P., Májek, O., Malúšková, D., Mužík, J., Pavlík, T., Poc, P., Ryska, M., Seifert, B., Slavíček, L., Suchánek, Š., Tomášek, J., Vorlíč: Epidemiologie, prevence a léčba kolorektálního karcinomu dle dostupných českých a mezinárodních dat. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 2012 ISBN 978-80-87347-07-2

Skřičková, J., Kolek, V., Adam, Z., Bortlíček, Z., Brabec, P., Brhel, P., Burkoň, P., Červinková, I., Čoupek, P., Doubek, M., Doubková, M., Dušek, L., Hanke, I., Hejduk, K., Jakubcová, T., Jakubec, P., Jakubíková, L., Janíková, A., Jedlička, V., Kabelka,: Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, 2012. 2012 ISBN 978-80-7345-298-8

2011

Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J., Adamová, Z., Bačovský, J., Bajčiová, V., Bednařík, O., Blatný, J., Büchler, T., Crha, I., Čermák, A., Doleželová, H., Dušek, L., Dvořák, K., Fabian, P., Fait, V., Fassmann, A., Fiala, J., Fiala, L., Fínek, J., Foretová,: Obecná onkologie. Praha: Galén, 2011. 2011 ISBN 978-80-7262-715-8

Drozdová, E., Balueva, T.S., Veselovskaya, E., Smrčka, V., Benešová, J., Bůzek, F., Erban, V., Kanický, V., Matějíčková, A., Ovesná, P., Nejezchlebová, H., Vaňharová, M., Zocová, J.: Hoštice I za Hanou. Výsledky antropologické analýzy pohřebiště lidu kultury zvoncovitých pohárů. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 2011 ISBN 978-80-210-5643-5

Hřebíček, J., Kalina, J., Piliar, F., Manhart, J., Součková, K.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích (2. vydání). Brno: Nakladatelství a vydavatelství Littera - Kovařík, 2011. 2011

Souček, M., Špinar, J., Vorlíček, J., Adam, Z., Adámková Krákorová, D., Babičková, L., Balšíková, K., Bartošová, D., Bednařík, O., Beneš, Z., Berger, R., Bohatá, Š., Brhel, P., Brychta, T., Brychtová, Y., Buliková, A., Burkoň, P., Čapov, I., Čermák, A., Č: Vnitřní lékařství. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 2011 ISBN 978-80-247-2110-1

Soukopová, J., Malý, I., Bakoš, E., Neshybová, J., Špaček, D., Hřebíček, J., Hájek, M.: Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Littera - Kovařík, 2011. 2011 ISBN 978-80-85763-60-7

2010

Hřebíček, J., Holčík, J.: Proceedings of the 6th Summer School on Computational Biology. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 2010 ISBN 978-80-7204-698

Hřebíček, J., Kalina, J., Tomek, J.: Projektování nakládání s bioodpady v obcích. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Littera - Kovařík, 2010. 2010 ISBN 978-80-85763-56

Hřebíček, J., Ministr, J., Pitner, T.: 7. letní škola aplikované informatiky. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Littera - Kovařík, 2010. 2010 ISBN 978-80-85763-59

Hřebíček, J., Pospíšil, Z., Urbánek, J.: Úvod do matematického modelování s využitím Maple. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 2010 ISBN 978-80-7204-691

Schwarz, D., Komenda, M., Štípek, S., Mihál, V., Dušek, L.: MEFANET report 03: Edukační sborník z 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 2010 ISBN 978-80-210-5302

2009

Dušek, L, et al.: Czech Cancer Care in Numbers 2008–2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Schwarz, D., Dušek, L., Štípek, S., Mihál, V., Paton, C.: MEFANET report 02: Edukační sborník z 2. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 2009 ISBN 978-80-210-4851-5

2008

Abrahámová, J., Povýšil, C., Dušek, L., Malbohan, I., Novák, J.: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Dušek, L., Haruštiaková, D., Martínková, N.: Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008. 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Dušek, L., Mihál, V., Štípek, S., Potomková, J., Schwarz, D., Šnajdrová, L., Štuka, Č.: MEFANET report 01: Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 2008 ISBN 978-80-210-4539-2

Hřebíček, J., Soukopová, J.: Dobrovolné podnikové zprávy o hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2008. 2008 ISBN 978-80-7212-495-4

Némethová, D., Jedlička, L., Mičieta, K.: Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Mnohorozmerné štatistické analýzy v biológii. Bratislava: Elita, 2008. 2008 ISBN 978-80-8044-079-4

2007

Dušek, L., Némethová, D., Hřebíček, J.: Proceedings of the 3rd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2007. 2007 ISBN 978-80-210-4370-1

Dušek, L., Žaloudík, J., Indrák, K.: Klinická onkologie, Supplement 1/2007 - monografické vydání. Informační zázemí pro využití onkologických populačních dat v ČR.. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007. 2007 ISSN 0862-495 X

Hřebíček, J., Swayne, D.: Proceedings of the International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS 2007). Wien: IFIP, 2007. 2007 ISBN 978-3-901882-22-7

Hřebíček, J., Žižka, J.: Vědecké výpočty v biologii a medicíně. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 2007

Novikmec, M., Svitok, M., Bulánková, E., Čiamporová-Zaťovičová, Z., Derka, T., Halgoš, J., Hamerlík, L., Illéšová, D., Illyová, M., Krno, I., Lukáš, J., Némethová, D., Pastuchová, Z., Stašiov, S., Šporka, F., Štefková, E., Tirjaková, E., Tomajka, J., Bitu: Limnology of streams in the Poloniny National Park (the East Carpathians, Slovakia). Zvolen: Technical University in Zvolen, 2007. 2007 ISBN 978-80-228-1824-7

Špinar, D., Saur, V., Ráček, J., Némethová, D., Hřebíček, J., Hejč, M., Bubeníčková, H., Pavlíček, R.: Přístupnost webových stránek orgánů státní správy. Brno: Auditorium, 2007. 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

2006

Dušek, L., Hřebíček, J., Žižka, J.: Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2006. 2006 ISBN 80-7355-070-9

Holčík, J.: Modelování a simulace biologických systémů. Praha: ČVUT, 2006. 2006 ISBN 80-01-03470-4

Hřebíček, J., Ráček, J.: 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 2006 ISBN 80-210-4146-3

Ráček, J.: Strukturovaná analýza systémů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 2006 ISBN 80-210-4190-0

Schwarz, D., Dušek, L.: Report RITM II: Moderní metody výuky lékařských oborů pomocí informačních technologií a telemedicíny. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 2006 ISBN 80-210-4213-3

2005

Dušek, L., Hřebíček, J., Jarkovský, J., eds.: Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University in Brno, 2005. 2005 ISBN 80-210-3907-8

Schwarz, D., Dušek, L.: Report RITM: Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 2005 ISBN 80-210-3924-8

Szabó, Z., Holčík, J.: Sborník 7. česko-slovenské konference Trendy v biomedicínském inženýrství. Praha: ČVUT, 2005. 2005 ISBN 978-80-01-03777-5

Šmarda, J., Doškář, J., Pantůček, R., Růžičková, V., Koptíková, J.: Metody molekulární biologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 2005 ISBN 80-210-3841-1

2004

Dušek, L., Žaloudík, J., (eds.): Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. Brno: Klinická onkologie 17 - Supplement, 2004. 2004 ISSN 0862 - 49

Dušek, L., Žaloudík, J., Bourek, A., Kay, J., (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Gander, W., Hřebíček, J.: Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 4th, expanded and rev. ed.. Heidelberg: Springer, 2004. 2004 ISBN 3-540-21127-6

2003

Abrahámová, J., Dušek, L., (eds.): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. 2003 ISBN 80-247-0499-4

Adam, Z., Vorlíček, J., Koptíková, J.: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 2003 ISBN 80-247-0677-6