Výzkum a projektyPublikace - kapitoly v knihách

Kapitoly v knihách

Řazeno podle: roku | typu | autorů

2018

Mužík, J., Májek, O., Svobodová, I., Šlampa, P., Dušek, L.: Epidemiologie gliomů podle dat Národního onkologického registru. In Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Pavel Šlampa (eds). Gliomy. 2. vydání. Praha: Maxdorf Jessenius, 2018: 14-23. 2018 978-80-7345-561-3

2017

Albreht, T., Amati, C., Angelastro, A., Asioli, M., Amunni, G., Molina Barceló, A., Berling, C., Caraceni, A., Colamesta, V., Comiskey, K., Conroy, F., Hynes, M., Cusack, M., O’Connor, L., D’Angelo, D., Dušek, L., Kaasa, S., Kowalski, C., Lin, Y., Federic: Integrated cancer control: the case for comprehensive cancer care networks (CCCN). In Albreht, T., Kiasuwa, R., Van den Bulcke, M. (eds.) European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control. Ljubljana: National Institute of Public Health, Ljubljana, and Scientific Institute of Public Health, Brussels, 2017: 77-103. 2017 978-961-7002-28-7

Komenda, M., Karolyi, M., Pokorná, A., Vaitsis, C.: Medical and healthcare curriculum exploratory analysis. In Randell, R., Cornet, R., McCowan, C., Peek, N., Scott, P.J. (eds.) Studies in Health Technology and Informatics, vol. 235. Amsterdam: IOS Press, 2017: 231-235. IOS Press 2017 978-1-61499-752-8

Lönnberg, S., Šekerija, M., Malila, N., Sarkeala, T., Leja, M., Májek, O., Zappa, M., Heijnsdijk, E., Heinävaara, S., de Koning, H., Anttila, A.: Cancer screening: policy recommendations on governance, organization and evaluation of cancer screening. In Albreht, T., Kiasuwa, R., Van den Bulcke, M. (eds.) European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control. Ljubljana: National Institute of Public Health, Ljubljana, and Scientific Institute of Public Health, Brussels, 2017: 39-75. 2017 978-961-7002-28-7

2016

Dušek, L., Mužík, J., Uher, M., Koptíková, J., Abrahámová, J.: Epidemiologie nádorů hlavy a krku. In: Šlampa, P., Smilek, P. (eds.) Nádory hlavy a krku. Praha: Mladá fronta, 2016: 13-23. Mladá fronta 2016 978-80-204-3743-3

Skřičková, J., Dušek, L., Malúšková, D., Mužík, J., Gregor, J., Hejduk, K., Koptíková, J., Brabec, P.: Epidemiologie karcinomu plic v ČR. In: Jak se vyvíjí léčba karcinomu plic. Olomouc: Solen, 2016: 3–6. ISBN 978-80-7471-165-7. Solen 2016 978-80-7471-165-7

2015

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Májek, O., Koptíková, J.: Biostatistika v molekulární medicíně. In: Slabý, O. (ed.) Molekulární medicína. Praha: Galén, 2015: 179-208. 2015 978-80-7492-121-6

2013

Mužík, J., Pavlík, T., Májek, O., Kandrnal, V., Kramář, F., Šlampa, P., Dušek, L.: Gliomy v datech národního onkologického registru ČR a klinické databáze České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. In: Šlampa, P.: Gliomy. Praha: Maxdorf, 2013: 24-33. 2013 ISBN 978-80-7345-321-3

2012

Drozdová, E., Balueva, T. S., Benešová, J., Bůzek, F., Erban, V., Kanický, V., Nejezchlebová, H., Ovesná, P., Smrčka, V., Vaňharová, M., Veselovskaya, E., Zocová, J.: Výsledky antropologické analýzy pohřebiště z Hoštic I. In: A. Matějíčková, P. Dvořák (eds.) Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov - Modřice. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2012: 471-531. 2012 ISBN 978-80-86399-84-3

Duda, M., Dušek, L.: Nádory jícnu. In: Jícen: pohled z mnoha úhlů v zrcadle zkušeností olomoucké jícnové školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012: 259-310. 2012 ISBN 978-80-244-3266-3

Kvapil, M., Pavlík, T., Titman, O., Horák, P.: Kvalita péče o pacienty s diabetes mellitus v České republice: Analýza pro rok 2012. In: Diabetologie 2012. Praha: Triton, 2012: 197-206. 2012 ISBN 978-80-7387-551-0

Navrátilová, M., Jarkovský, J., Češková, E., Vašků, A., Leonard, B., Sobotka, L.: Influence of nutritional support on nutritional and mental status in dementia patients with Alzheimer`s disease: comparative and intervention study. In: Malnutrition: Risk Factors, Health Effects and Prevention. New York: Nova Science Publishers, 2012: 101-117. 2012 ISBN 978-1-62100-351-9

Navrátilová, M., Jarkovský, J., Tůmová, J., Hamrová, M., Sobotka, L., Leonard, B.: Relationship of the blood pressure and nutritional state of the patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa: the study of 117 patients in the 5 years study. In: Malnutrition: Risk Factors, Health Effects and Prevention. New York: Nova Science Publishers, 2012: 119-140. 2012 ISBN 978-1-62100-351-9

Potomková, J., Mihál, V., Schwarz, D.: Medical education for YouTube generation. In: E-Learning - Engineering, On-Job Training and Interactive Teaching. Rijeka (Croatia): InTech, 2012: 157-176. 2012 ISBN 978-953-510-283-0

2011

Kvapil, M., Pavlík, T., Titman, O., Horák, P.: Kvalita péče o pacienty s diabetes mellitus v České republice: Analýza pro rok 2011. In: Diabetologie 2011. Praha: Triton, 2011: 261-276. 2011 ISBN 978-80-7387-461-2

Vodička, R., Vrtěl, R., Böhmová, J., Kratochvílová, R., Dušek, L., Dhaifalah, I., Šantavý, J.: Noninvasive prenatal nucleic acid diagnostics of Down syndrome. In: Genetics and Etiology of Down Syndrome. Rijeka (Croatia): InTech, 2011: 313-328. 2011 ISBN 978-953-307-631-7

Zavoral, M., Suchánek, Š., Májek, O., Rotnaglová, B., Martínek, J.: Screening and Surveillance Colonoscopy. In: Endoscopic Procedures in Colon and Rectum. Rijeka (Croatia): InTech, 2011: 42370. 2011 ISBN 978-953-307-677

2010

Dušek, L., Koptíková, J., Mužík, J., Májek, O.: Základy biostatistiky pro onkology. In: Klinická a radiačná onkológia - prvý diel. Martin: Osveta, 2010: 529-550. 2010 ISBN 978-80-8063-302

Mužík, J., Abrahámová, J., Májek, O., Daneš, J., Dušek, L.: Aktuální stav a trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Babjuk, M., Abrahámová, J., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny - aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Babjuk, M., Abrahámová, J., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře - aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XIV.. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-708

Mužík, J., Faber, E.: Epidemiologie. In: Chronická myeloidní leukémie. Praha: Galén, 2010: 42614. 2010 ISBN 978-80-7262-680

Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Epidemiologie nádorů - stručný úvod do problematiky. In: Speciální onkologie. Praha: Galén, 2010: . 2010 ISBN 978-80-7262-648

Pavlík, T.: Limity statistické interpretace dat z observačních studií na příkladu inzulinu glargin. In: Diabetologie 2010. Praha: Triton, 2010: 259-263. 2010 ISBN 978-80-7387-381

Řiháček, I., Schwarz, D.: Poměr through/peak léčiva, smoothness index, RDH index a jejich význam v chronoterapii. In: Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy. Praha: Grada Publishing a.s., 2010: 157-168. 2010 ISBN 978-80-247-2896

Šmarda, J., Koptíková, J.: Molekulární biologie. In: Klinická a radiačná onkológia - prvý diel. Martin: Osveta, 2010: 63-88. 2010 ISBN 978-80-8063-302

Šmardová, J., Koptíková, J., Sabó, A., Špajdelová, J.: Nádorové onemocnění. In: Klinická a radiačná onkológia - prvý diel. Martin: Osveta, 2010: 89-107. 2010 ISBN 978-80-8063-302

2009

Abrahámová, J, Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J: Možnosti prevence, časný záchyt karcinomu prsu. In: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 42-52. 2009 ISBN 978-80-247-3063-9

Abrahámová, J, Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Petráková, K.: Příčiny vzniku karcinomu prsu a rizikové faktory. In: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 33-43. 2009 ISBN 978-80-247-3063-9

Duda, M., Žaloudík, J., Ryska, M., Dušek, L.: Surgical Oncology. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 283-291. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L, Mužík, J., Babjuk, M., Pavlík, T., Koptíková, J., Májek, O., Fínek, J., Petruželka, L.: Přehled epidemiologie urologických malignit v České republice. In: V Konsenzuální doporučené postupy v uroonkologii. Praha: Galén, 2009: . 2009 ISBN 978-80-7262-639-7

Dušek, L, Mužík, J., Koptíková, J.: Výskyt rakoviny prsu. In: Co byste měli vědět o rakovině prsu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 25-31. 2009 ISBN 978-80-247-3063-9

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Fínek, J., Vyzula, R.: Data and Background Information on Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 61-78. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Gelnarová, E., Mužík, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Information System for Predictive Evaluation of Cancer Epidemiology and the Number of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 255-273. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Šnajdrová, L., Vorlíček, J.: The Czech Health Care System. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 16-23. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Dušek, L., Vyzula, R., Feltl, D., Hajdúch, M., Fínek, J., Suchý, M., Mužík, J., Pavlík, T.: Monitoring of the Results and Quality of Cancer Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 311-338. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Fínek, J., Vyzula, R., Petera, J., Indrák, K., Štěrba, J., Vorlíček, J., Dušek, L.: Network of Cancer Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 24-60. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Fínek, J., Vyzula, R., Vorlíček, J., Dušek, L.: The Czech Society for Oncology Guarantees the Quality of Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 303-310. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Holoubek, I., Dušek, L., Klánová, J., Jarkovský, J.: Cancer-Related Environmental Risk Assessment in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 390-413. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Kubošová, K, Komprda, J., Jarkovský, J., Sáňka, M., Bartušek, P., Holoubek, I.: Prostorová distribuce koncentrací perzistentních organických polutantů (POPs) v půdě. In: Atlas krajiny České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009: 272-273. 2009 ISBN 978-80-85116-59-5

Májek, O., Dušek, L., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Michal, M., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Suchánek, Š., Kolek, V., Študent, V., Šachlová, M., Šnajdrová, L.: Cancer Prevention and National Cancer Screening Programmes in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Brno: Grada Publishing, a.s., 2009: 207-254. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Mužík, J., Dušek, J., Koptíková, J., Fínek, J.: Cancer Epidemiology in the Czech Republic: Current Load and the Time Trends. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 79-206. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Pavlík, T., Dušek, L., Májek, O., Žaloudík, J.: Five-Year Survival Rates of Cancer Patients in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 339-376. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Schwarz, D, Kašpárek, T.: Methods for Nonlinear Intersubject Registration in Neuroscience. In: Recent Advances in Signal Processing. Croatia: Vukovar, 2009: 49-68. 2009 ISBN 978-953-307-002-5

Schwarz, D., Klimeš, D., Dušek, L., Hajdúch, M., Brabec, P., Štípek, S., Štuka, Č., Mihál, V.: eHealth Principles and their Implementation in Czech Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 377-389. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Sláma, O., Mužík, J., Skřičková, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Management and Monitoring of Palliative Care in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 292-302. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Stankušová, H., Petera, J., Dušek, L.: Management and Control of Radiotherapy in the Czech Republic. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 274-282. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

Šnajdrová, L., Dušek, L., Vorlíček, J.: The Main Medical Societies Involved in Cancer Care. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 42278. 2009 ISBN 978-80-247-3244

Vorlíček, J., Fínek, J., Dušek, L.: The Czech National Cancer Control Programme. In: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009: 42614. 2009 ISBN 978-80-247-3244-2

2008

Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Léčebné postupy u pokročilých testikulárních germinálních nádorů. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 221-242. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Abrahámová, J., Dušek, L., Vyzula, R.: Etiologie a rizikové faktory zhoubných nádorů varlat. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 57-78. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Budinská, E., Schimek, M.G.: State of the art in the analysis of data from arrayCGH experiments. In: Dušek L., Haruštiaková D., Martínková N. (eds.): Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008: . 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Dušek, L., Abrahámová, J., Koptíková, J., Mužík, J., Povýšil, C., Gelnarová, E., Pavlík, T., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 10959. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Dušek, L., Daneš, J., Mužík, J., Koptíková, J., Májek, O., Abrahámová, J.: Hlavní trendy v epidemiologii zhoubného novotvaru prsu v České republice a vliv organizovaného screeningového programu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XII. Praha: Galén, 2008: . 2008 ISBN 978-80-7262-595-6

Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubného novotvaru ledviny mimo pánvičku (C64) v České republice – aktuální stav a trendy. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XII. Praha: Galén, 2008: . 2008 ISBN 978-80-7262-595-6

Dušek, L., Pavlík, T., Abrahámová, J., Koptíková, J., Mužík, J., Gelnarová, E.: Referenční data pro hodnocení léčebné péče u zhoubných nádorů varlat. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 31-56. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Hřebíček, J.: Informační systémy v odpadovém hospodářství. In: Environmentálna a bezpečnostná informatika. Žilina: Strix, 2008: 327-352. 2008 ISBN 978-80-89281-19-0

Chroust, K.: Introduction to genetics of quantitative traits. In: Dušek L., Haruštiaková D., Martínková N. (eds.): Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008: . 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Koptíková, J., Dušek, L., Holoubek, I., Abrahámová, J.: Nádory varlat a rizikové faktory životního prostředí. In: Abrahámová J., Povýšil C., Dušek L. a kolektiv: Nádory varlat. Praha: Grada Publishing a.s., 2008: 79-92. 2008 ISBN 978-80-247-2349

Pavlík, T., Dušek, L.: Introduction to multivariate data analysis with respect to gene expression data. In: Dušek L., Haruštiaková D., Martínková N. (eds.): Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008: . 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

Pavlík, T., Schimek, M.G.: Influence of microarray data correlation structure on false discovery rate procedures. In: Dušek L., Haruštiaková D., Martínková N. (eds.): Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. Brno: Masaryk University, 2008: . 2008 ISBN 978-80-210-4793-8

2007

Adam, Z., Mužík, J.: Rizikové faktory zevního prostředí - Výskyt maligních chorob, solidních nádorů i maligních krevních chorob v České republice a v Evropě. In: Adam Z., Vorlíček J. et al.: Hematologie pro praktické lékaře. Galén: Praha, 2007: 239-250. 2007 ISBN 978-80-7262-453

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Vorlíček, J.: Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - dokumentováno na příkladu karcinomu prsu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 157-159. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Hřebíček, J., Konečný, M.: Introduction to ubiquitous cartography and dynamic geovisualization with implications for disaster and crisis management. In: Arno Scharl, Klaus Tochtermann (eds.): The Geospatial Web: How Geobrowsers, Social Software and the Web 2.0 are Shaping the Network Society. London: Springer, 2007: 209-214. 2007 ISBN 1-84628-826-6

Mužík, J., Abrahámová, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Gelnarová, E., Dušek, L.: Epidemiologie zhoubných nádorů varlat v České republice - detailní analýza dat NOR 1977-2004. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 51-52. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Mužík, J., Abrahámová, J., Vyzula, R., Pavlík, T., Koptíková, J., Dušek, L.: Populační a environmentální rizikové faktory zhoubných nádorů varlat u současné populace českých mužů. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie XI. Praha: Galén, 2007: 53-55. 2007 ISBN 978-80-7262-527-7

Schwarz, D., Kašpárek, T.: Brain Tissue Classification with Automated Generation of Training Data Improved by Deformable Registration.. In: W.G.Kropatsch, M. Kampel, A. Hanbury (eds.): Lecture Notes in Computer Science. Heidelberg: Springer, 2007: 301-308. 2007 ISBN 987-3-540-74271

2006

Holčík, J.: Zpracování a analýza signálu EKG.. In: J. Rozman (ed.) Elektronické přístroje v lékařství. Praha: Academia, 2006: 176-189. 2006 ISBN 80-200-1308-3

Vondráček, P., Fajkusová, L., Hermanová, M., Bálintová, Z., Seeman, P., Mazanec, R., Zapletalová, E., Brabec, P.: New Perspectives in the Treatment of Inherited Neuromuscular Disorders: Innovative Ideas for the Third Millenium. In: J.et V. Engels (Ed.): Focus on Birth Defects Research. New York: Nova Science Publishers, 2006: 161-184. 2006 ISBN 1-59454-959-1

2005

Adam, Z., Šmardová, J., Táborská, E., Pour, L., Křivanová, A., Koptíková, J.: Bisfosfonáty - klasifikace a mechanismus účinku. In: Adam, Z., Ševčík, P., Vorlíček, J., Mistřík, M. a kolektiv: Kostní nádorová choroba. Praha: Grada Publishing a.s., 2005: 296. 2005 ISBN 80-247-1357-8

Hřebíček, J.: Globální informační systémy v mezinárodním měřítku. In: In Krammer M., Brauweiler J.,Ritschelová I. a kol. Mezinárodní management životního prostředí, Svazek II. Nástroje a systémy environmentálního managementu. Praha: C. H. Beck, 2005: 49 - 68. 2005 ISBN 80-7179-920-3

2004

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Abrhámová, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Data base for health technology assessment (HTA in oncology - an educational model for HTA information background). In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 25-47. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Dušek, L., Žaloudík, J., Mužík, J., Abrahámová, J., Indrák, K., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Contribution of cancer epidemiology data to health technology assessment process. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 69-77. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Hřebíček, J., Kubásek, M.: EnviWeb and environmental web services: case study of an environmental web portal. In: Arno Scharl (Ed.): Environmental Online Communication. Advanced Information and Knowledge Processing Series. London: Springer, 2004: 21-24. 2004 ISBN: 1-85233-783-4

Indrák, K., Dušek, L., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., et al.: The importance of valid parametric data in haematology documented on functional clinical registry. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 55-69. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Svobodník, A., Klimeš, D., Bartoňková, H., Daneš, J., Skovajsová, M., Krejčová, L., Dušek, L.: Health technology assessment in practice: evaluation of the costs and benefits of screening for breast cancer in Czech Republic. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 77-82. 2004 ISBN 80-210-3395-9

Žaloudík, J., Dušek, L., Vyzula, R.: Health technology assessment (HTA) in oncology. In: Dušek L., Žaloudík J., Bourek A., Kay J. (eds.): HTA in Real Time. Oncology as Educational model for Data management in Health Care Assessment. Krakow: HTA International - educational materials issued for 1st annual meeting, May31 - June 2, 2004: 13-25. 2004 ISBN 80-210-3395-9

2003

Blatný, J.: Život ohrožující krvácení. In: Fendrychova J, Klimovič M et al. Péče o kriticky nemocné dítě (učebnice). Brno: NCO NZO Brno, 2003: 183 - 187. 2003 ISBN 80-7013-427-5

Dušek, L.: Analýza klinických dat v onkologii. In: Z. Adam, J. Vorlíček, J. Koptíková (ed): Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: 729-748. 2003 ISBN 80-247-0677-6

Dušek, L., Abrahámová, J.: Populační rizika související se současným vývojem populace českých žen. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VII. Praha: Galén, 2003: 94-96. 2003 ISBN 80-7262-196-3

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Koptíková, J., Svobodník, A., Geryk, E., Holub, J.: Epidemiologie karcinomu prsu žen v České republice, srovnání se světem. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Pecen, L., Koptíková, J., Matýšek, R., Svobodník, A.: Populační a individuální rizika související s karcinomem prsu - možnosti predikce u české populace. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Svobodník, A., Abrahámová, J., Foretová, L., Dušek, L.: Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

Svobodník, A., Dušek, L., Abrahámová, J.: Hodnocení efektivity a nákladnosti mammografického screeningu. In: Abrahámová J., Dušek L. (ed). (2003): Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. Praha: Grada Publishing a.s., 2003: . 2003 ISBN 80-247-0499-4

2002

Dušek, L., Pavliš, P., Svobodník, A.: Registrace onkologických onemocnění v ČR - existuje prostor pro vývoj?. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VI. Praha: Galén, 2002: 39792. 2002 ISBN 80-7262-196-3

Dušek, L., Vyzula, R., Klimeš, D., Široký, P., Novák, J., Andres, P., Demlová, R., Žaloudík, J.: Registrace klinických dat pro hodnocení kvality péče v onkologii - případová studie diagnózy C50. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VI. Praha: Galén, 2002: 94-96. 2002 ISBN 80-7262-196-3

Svobodník, A., Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Epidemiologie ZN mužských pohlavních orgánů ČR - statistická analýza NOR. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie VI. Praha: Galén, 2002: 42339. 2002 ISBN 80-7262-196-3

2001

Abrahámová, J., Kubala, E., Dušek, L., Horák, J.: Mammografický skríning, obecná pravidla, výsledky. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 84-85. 2001 ISBN 80-726-2136X

Abrahámová, J., Svobodník, A., Dušek, L.: Nejnovější trendy v diagnosticko-léčebném programu zhoubných nádorů varlat. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 13-14. 2001 ISBN 80-726-2136X

Dušek, L., Pavliš, P., Svobodník, A., Koptíková, J., Regner, B., Augustin, J., Geryk, E., Žaloudík, J.: Softwarový standard analýz dat Národního onkologického registru - model karcinomu prsu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 78-81. 2001 ISBN 80-726-2136X

Holoubek, I., Dušek, L., Machala, M., Čupr, P., Bláha, L.: Project IDRIS - Ecological Risk Assessment - Regional Approaches. Assessment and Management of Environmental Risks. In: Methods and Applications in Eastern European and Developing Countries. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001: 283-298. 2001

Novotný, J., Petruželka, L., Pecen, L., Svobodník, A., Dušek, L., a kol., řešitelů: Matematické modelování rizika vzniku karcinomu prsu. Stav řešení problému v ČR. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 89-90. 2001 ISBN 80-726-2136X

Svobodník, A., Abrahámová, J., Kubala, E., Petruželka, L., Novotný, J., Pecen, L., Žaloudík, J.: Projekt CARMEN - iniciativa v oblasti výzkumu, edukace a prevence karcinomu prsu. In: J. Abrahámová (ed.) Vybrané otázky onkologie V. Praha: Galén, 2001: 86-88. 2001 ISBN 80-7262-136-X