Výzkum a projektyPublikace - elektronická díla, software

Elektronická díla, autorizovaný software

Řazeno podle: roku | typu | autorů

2016

Janoušová, E.: Penalised Reduction & Classification Toolbox. Masarykova univerzita 2016 http://www.iba.muni.cz/index.php?pg=vyzk

2014

Ihnatová, I.: ToPASeq. https://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/ToPASeq.html 2014

Kalina, J., Jarkovský, J., Dušek, L., Klánová, J., Borůvková, J., Šnábl, I., Šmíd, R.: Time series assessment in the era of Stockholm Convention & GMP. http://www.genasis.cz/time-series/ 2014

Kalina, J., Klánová, J., Dušek, L., Harner, T., Borůvková, J., Jarkovský, J.: GENASIS: Global ENvironmental ASsessment Information System (GENASIS) computational tools. https://cran.r-project.org/web/packages/genasis/index.html 2014

2013

Blaha, M., Klika, P., Klimeš, D., Schwarz, D.: BRONK – SW pro zajištění elektronického sběru dat onkologických pacientů FN Brno. Masarykova univerzita, 2013 2013

Čábelka, R., Džubák, P., Hajdúch, M., Holoubek, M., Schwarz, D.: Portál MedChemBio. Masarykova univerzita, 2013 2013

Dušek, L., Blaha, M., Komenda, M., Klika, P., Mužík, J., Schwarz, D.: I-COPedu - Informační centrum onkologických pracovišť. Masarykova univerzita, 2013 2013

Holub, P., Melkes, O., Blaha, M., Klimeš, D., Schwarz, D.: IS-VILP-PROXY: softwarové řešení odděleného sběru dat ve zdravotnických zařízeních pro hodnocení vysoce inovativních léčivých přípravků. Masarykova univerzita, 2013 2013

Hůlek, R., Jarkovský, J., Borůvková, J., Kalina, J., Gregor, J., Šebková, K., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Global Monitoring Plan of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: visualization and on-line analysis of data from the monitoring reports. Masarykova univerzita, 2013 2013

Janoušová, E., Pavlík, T., Mayer, J., Dušek, L.: currentSurvival: Estimation of CCI and CLFS Functions. Masarykova univerzita, 2013 2013

Klimeš, D., Májek, O., Dušek, L., Šnábl, I.: MaSc. Masarykova univerzita, 2013 2013

Schwarz, D., Hůlek, R., Klimeš, D., Šnábl, I., Štourač, P., Dušek, L.: ICT infrastruktura EPOSS & SepsisQ. Masarykova univerzita, 2013 2013

Švancara, J., Šnábl, I., Šustr, R., Jarkovský, J., Andrýsková, L., Matoušková, P., Novotná, M., Gregor, J., Schwarz, D., Klánová, J., Dušek, L.: Zdravotní a sociální ukazatele české populace a vybrané ukázky z dat studie ELSPAC (1991–2012). Masarykova univerzita, 2013 2013

2012

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Schwarz, D., Klimeš, D., Blaha, M., Hoch, J.: Rektum.cz – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby nádorů rekta. Masarykova univerzita, 2012 2012

Janoušová, E.: Recognition Toolbox for Neuroimage Data. Masarykova univerzita, 2012. 2012

Jarkovský, J., Dušek, L., Kubásek, M., Klánová, J., Hůlek, R., Gregor, J., Šebková, K., Borůvková, J., Hřebíček, J., Holoubek, I.: On-line data browser for environmental monitoring and associated information systems. Masarykova univerzita, 2012 2012

Komprdová, K., Komprda, J., Sáňka, M., Hájek, O., Hůlek, R., Jarkovský, J.: Prostorové modelování koncentrací a zásob pesticidů. Masarykova univerzita, 2012 2012

Schwarz, D.: DBM Toolbox for Neuroimage Data. Masarykova univerzita, 2012. 2012

2011

Štourač, P., Schwarz, D., Křikava, I., Štoudek, R.: AKUTNE.CZ: výukový a publikační portál zaměřený na akutní medicínu. Masarykova univerzita, 2011. 2011

2010

Hřebíček, J., Kurfürstová, J., Škrobák, J.: Webový informační systém INDIKÁTORY. Masarykova univerzita, 2010 2010

Ihnatová, I.: MAMA - R-package for meta-analysis of microarray, verze 1.02. Masarykova univerzita, 2010 2010

Schwarz, D., Šnábl, I., Komenda, M., Dušek, L.: Jednotná portálová platforma pro sdílení a nabídku elektronického vzdělávacího obsahu v síti lékařských fakult MEFANET. Verze 1.7 [2010]. Masarykova univerzita, 2010 2010

2009

Budinská, E., Bortlíček, Z.: E-learning in genomic and proteomic data analysis. Masarykova univerzita, 2009 2009

Dušek, L, Zavoral, M., Májek, O., Suchánek, Š., Mužík, J., Pavlík, T., Šnajdrová, L., Gregor, J., Andres, P.: Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Májek, O, Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Šnajdrová, L., Gregor, J., Mužík, J., Andres, P., Dušek, L.: Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Májek, O, Dvořák, V., Dušek, L., Mužík, J., Andres, P., Šnajdrová, L., Gregor, J.: Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Mužík, J, Dušek, L., Babjuk, M., Kubásek, M., Fínek, J., Petruželka, L.: Uroweb – webový portál pro analýzu a vizualizaci epidemiologie, diagnostiky a léčby urologických malignit. Verze 1.0.. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Ondrušová, M, Pleško, I., Safaei-Diba, Ch., Obšitníková, A., Štefaňáková, D., Ondruš, D., Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L.: Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. Verze 2.0 [2009]. Masarykova univerzita, 2009. 2009

Schwarz, D, Dušek, L.: Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET. Verze 1.6 [2009]. Masarykova univerzita, 2009. 2009

2008

Schwarz, D., Dušek, L.: Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET. Masarykova univerzita, 2008 2008

2007

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Ondrušová, M.: Národní portál epidemiologie zhoubných nádorů ve Slovenské republice. Masarykova univerzita, 2007 2007

2006

Dušek, L., Brabec, P., Šnajdrová, L., Koptíková, J., Schwarz, D.: NOP on-line (Národní onkologický program on-line). Masarykova univerzita, 2006 2006

Schwarz, D., Dušek, L.: Webový portál LF MU pro multimediální podporu výuky klinických a zdravotnických oborů. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. Masarykova univerzita, 2006 2006

2005

Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. Masarykova univerzita, 2005 2005

Klimeš, D., Dušek, L., Fínek, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Šnajdrová, L., Brabec, P., Novotný, J., Vyzula, R., Abrahámová, J., Petruželka, L.: Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení. Projekt DIOS: Dose Intensity as Oncology Standard. Masarykova univerzita, 2005 2005