Výzkum a projektyPublikace - domácí časopisy

Publikace v domácích odborných časopisech

Řazeno podle: roku | typu | autorů

2019

Grochová, M., Štourač, P., Bláha, J., Šimonová, J., Firment, J., Richterová, S., Klozová, R., Nosková, P., Seidlová, D., Schwarz, D., Kosinová, M., Macková, J., Várošová, L., Toboláková, R., Hložník, J., Ivanková, H., Lesná, V., Magyarová, A., Slávik, J.: Peripartálna anestézia a analgézia na Slovensku a v Českej republike z ohľadu štúdie OBAAMA - INT. Anestéziológia a intenzívna medicína 2019; 2019;8(1): 16-22.

Hájek, M., Chmelař, D., Rozložník, M., Lochmanová, A., Kuzma, J., Klugar, M.: Současná evropská doporučení pro léčbu hyperbarickým kyslíkem. Pracovní lékařství 2019; 71(1-2): 42-51.

Hajek, M., Klugarová, J., Chmelar, D., Klugar, M.: Hyperbarická oxygenoterapie u obtížně se hojících ulcerací – mechanizmy účniku, současná evropská doporučení a kazuistika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie 2019; 82(Supplementum 1): S56-S59.

Hlavsa, J., Procházka, V., Andrašina, T., Pavlík, T., Penka, I., Kala, Z.: Radiofrequency ablation in pancreatic cancer. Rozhledy v chirurgii 2019; 98(11): 441-449.

Klugar, M., Pokorná, A., Hájek, M., Klugarová, J.: Účinnost hyperbarické oxygenoterapie u obtížně se hojících ulcerací - meta-review. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie 2019; 82(Supplement 1): S47-S51.

Klugar, M., Pokorná, A., Klugarová, J.: Cesta ke kvalitnějším a dostupnějším zdravotním službám - projekt českých klinických doporučených postupů. Management rizik ve zdravotnictví 2019; 3(1): 26-31.

Klugarová, J., Klugar, M., Pokorná, A.: České centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation – globálně unikátní mezinárodní EBHC hráči pod jednou střechou. Management rizik ve zdravotnictví 2019; 3(2): 27-30.

Klugarová, J., Pokorná, A., Hájek, M., Klugar, M.: Účin­nost komprehenzivního managementu bolesti u obtížně se hojících ulcerací - protokol systematického review. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie 2019; 82(Supplement 1): S23-S25.

Kolářová, I., Vaňásek, J., Odrážka, K., Dušek, L., Šinkorová, Z., Hlávka, A., Štuk, J., Stejskal, J., Dvořáková, D., Sákra, L., Mergancová, J., Vilasová, Z.: Mají subtypy HER2 pozitivního karcinomu prsu význam pro klinickou praxi? Klinická onkologie 2019; 31(1): 25-30.

Kolek, V., Fischer, O., Grygárková, I., Bařinová, M., Chloupková, R., Krejčí, J., Hrnčiarik, M., Pešek, M., Roubec, J., Janíčková, I., Skřičková, J., Tomíšková, M., Koubková, L., Sixtová, D., Černovská, M., Havel, L., Zemanová, M., Čoupková, H., Doležal,: Léčba maligního mezoteliomu pleury v České republice. Studia pneumologica et phthiseologica 2019; 79(3): 82-87.

Komenda, M., Ščavnický, J., Pokorná, A.: Mapování dekubitů a nehojících se ran v medicínském kurikulu. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie 2019; 82(Supplement 1): S33-S36.

Kratochvíl, J., Plch, L., Koriťáková, E.: Compliance with ethical rules for scientific publishing in biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports. Vnitřní lékařství 2019; 65(5): 338-347.

Ngo, O., Chloupková, R., Ambrožová, M., Suchánek, Š., Zavoral, M., Seifert, B., Dvořák, V., Daneš, J., Skovajsová, M., Dušek, L., Májek, O.: Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů. Časopis lékařů českých 2019; 158 (3-4): 147-150.

Pokorná, A., Pospíšil, M., Mužík, J., Kučerová, J., Štrombachová, V., Dolanová, D., Búřilová, P., Cetlová, L.: Pilot analysis of pressure ulcers - nationwide data from central adverse event reporting system. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie 2019; 82(Supplement 1): S8-S14.

Rohan, T., Andrašina, T., Uher, M., Matkulčík, P., Zavadil, J., Staňková, M., Čechová, B., Jandurová, L., Válek, V.: Chemoembolizace hepatocelulárního karcinomu – analýza výsledků léčby na základě dat z národních registrů. Klinická onkologie 2019; 32(S1): 160-163.

Skřičková, J., Chloupková, R., Tomíšková, M., Jakubíková, L., Špeldová, J., Kadlec, B., Venclíček, O., Bratová, M., Benejová, A., Merta, Z.: Léčba bevacizumabem v kombinaci s karboplatinou a perorálním vinorelbinem u pacientu s nemalobunečnym karcinomem plic (NSCLC) na Klinice nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno. Studia pneumologica et phthiseologica 2019; 79(3): 88-94.

Štourač, P., Blaha, J., Noskova, P., Klozova, R., Seidlová, D., Grochova, M., Kosinová, M., Jarkovský, J., Zelinková, H., Schwarz, D., Svoboda, M., Richterova, S., Smékalová, O., Zaoralova, B., Mrozek, Z., Krupkova, Z., Vecera, L., Ivankova, H., Magyarova: Časná poporodní anestezie v České a Slovenské republice z pohledu studie OBAAMA-INT – prospektivní observační studie. Anesteziologie a intenzivní medicína 2019; 30(2): 72-79.

Zapletalová, M., Krejčí, D., Jarkovský, J., Mužík, J., Dušek, L., Pour, L.: Epidemiology of plasma cell leukemia in the Czech Republic. Klinická onkologie 2019; 31(1): 47-97.

2018

Almáši, M., Besse, L., Brožová, L., Jarkovský, J., Bezděková, R., Pour, L., Minarik, J., Kessler, P., Pavlicek, P., Roziakova, L., Penka, M., Hájek, R., Vašků, A., Ševčíková, S.: Selected genetic polymorphisms associated with hypoxia and multidrug resistance in monoclonal gammopathies patients. Klinická onkologie 2018; 31(3): 213-229.

Bielčiková, Z., Petruželka, L., Chloupková, R.: Trastuzumab v neoadjuvantní léčbě HER2+ karcinomu prsu – 5leté zkušenosti z onkologické kliniky 1. LF UK a VFN. Klinická onkologie 2018; 31(3): 191-199.

Bursová, Š., Necidová, L., Haruštiaková, D., Vorlová, L.: Sledování dynamiky růstu Yersinia enterocolitíca v mletém vepřovém mase. Maso International 2018; 2018(4): 38-42.

Duda, M., Dušek, L., Jínek, T., Adamčík, L., Škrovina, M.: Stav chirurgické léčby karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce v České republice. Rozhledy v chirurgii 2018; 97(7): 309-319.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIX. Kovariance Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(3): 362-363.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXVIII. Úvod do korelační analýzy Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(2): 235-237.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXVII. Statistická analýza studií s jedním zařazeným pa­cientem („N of 1 trials“). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(1): 116-118.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXX. Kovariance. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(4): 487-490.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXXI. Pearsonův korelační koeficient. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(5): 608-613.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LXXII. Statistické hodnocení Pearsonova korelačního koeficientu v příkladech. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018, 81(6): 727-731.

Ganovská, E., Jarkovský, J., Kala, P., Poloczek, M.a, Toman, O., Pávková Goldbergová, M., Kluz, K., Kubková, L., Tesák, M., Elbl, L., Cermáková, Z., Dastych, M., Jeřábek, P., Boček, O., Littnerová, S., Benešová, K., Špinar, J., Parenica, J.: Zvýšená hladina NP u stabilních pacientů 3 m?síce po STEMI je jednoduchý nástroj k predikci dlouhodobé nepříznivé prognózy. Kardiologická revue - Interní medicína 2018; 20(1): 71-76.

Koblížek, V., Hejduk, K., Jelínková, M., Kos, S., Král, N., Čierná-Peterová, I., Májek, O.: Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci České republiky (protokol nového multicentrického pilotního projektu ÚZIS pro období 2018-2020). Postgraduální medicína 2018; 20(4): 380-390.

Král, N., Koblížek, V., Konštacký, S., Hejduk, K., Májek, O., Čierná-Peterová, I.: CHOPN v ordinaci praktického lékaře, možnosti včasného záchytu… aneb zapojte se také! Practicus (Praha) 2018;17(8): 30-32.

Kunovský, L., Mitáš, L., Marek, F., Dolina, J., Poredská, K., Kučerová, L., Benešová, K., Kala, Z.: Impact of surgery on quality of life in Crohn´s disease patients: final results of Czech cohort. Vnitřní lékařství 2018; 64(4): 347-354.

Lipový, B., Fiamoli, M., Mager, R., Jelínková, Z., Jarkovský, J., Chaloupková, Z., Holoubek, J., Suchánek, I., Brychta, P.: Oleogel-S10 to accelerate healing of donor sites: Monocentric results of phase III clinical trial. Acta chirurgie plasticae 2018; 59(3-4): 129-134.

Ngo, O., Bučková, B., Suchánek, Š., Zavoral, M., Dušek, L., Májek, O.: Hodnocení výkonnosti center pro screeningovou koloskopii v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2018; 72(5): 379-384.

Ondrejak, G., Májek, O., Skřičková, J.: Bronchoskopická metoda narrow band imaging v diagnostice plicních nádorů. Studia pneumologica et phthiseologica 2018; 77(6): 216-221.

Pešek, M., Skřičková, J., Kolek, V., Šatánková, M., Koubková, L., Roubec, J., Chloupková, R., Černovská, M., Benejová, A., Kultan, J., Hrnčiarik, M., Zemanová, M., Konečný, M., Čoupková, H., Svatoň, M.: Výsledky léčby krizotinibem v léčbě nemalobuněčného ALK pozitivního karcinomu plic v České republice. Klinická onkologie 2018; 31(3): 207-212.

Pokorná, A., Mužík, J., Búřilová, P., Saibertová, S., Kubátová, L., Kelbich, T., Koblihová, E., Müllerová, N., Camprová, P., Svobodová, D.: Monitoring tlakových lézí – validace datasetu po druhém pilotním sběru dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2018; 81(Suppl. 1): 6-12.

Poskerová, H., Bořilová Linhartová, P., Cvanová, M., Izakovičová Hollá, L.: Vliv onemocnění diabetes mellitus na stav chrupu a parodontu. Praktické zubní lékařství 2018; 118(1): 3-12.

Trčková, A., Košut, P., Klincová, M., Zelinková, H., Musilová, T., Štourač, P.: Výskyt hypotermie na operačním sále u pediatrických pacientů: prospektivní unicentrická observační studie. Anesteziologie & intenzivní medicína 2018; 29(6): 346-352.

2017

Adamová, B., Vlčková, E., Raputová, J., Šrotová, I., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Jak léčíme pacienty s bolestivou diabetickou polyneuropatií?. Neurologie pro praxi 2017; 18(6): 408-414.

Blatný, J., Ovesná, P.: Léčba dětí s hemofilií v České republice. Československá pediatrie 2017; 72(3): 148-153.

Brožová, L., Jarkovský, J., Pour, L., Minařík, J., Jungová, A., Gregora, E., Špička, I., Maisnar, V., Hájek, R.: Asymptomatic and treatment-requering multiple myeloma – data from the Czech Registry of Monoclonal Gammopathies. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S51-2S59.

Brožová, L., Schwarz, D., Šnábl, I., Kalina, J., Pavlíčková, B., Komenda, M., Jarkovský, J., Němec, P., Hořínek, D., Štefániková, Z., Pour, L., Hájek, R., Maisnar, V.: Czech Registry of Monoclonal Gammopathies – technical solution, data collection and visualisation. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S43-2S50.

Čermáková, Z., Hrdličková, R., Smejkal, P., Zavřelová, J., Gumulec, J., Kořístek, Z., Hajšmanová, Z., Procházková, J., Blatný, J., Blažek, B., Černá, Z., Dulíček, P., Hak, J., Hluší, A., Komrska, V., Ovesná, P., Pospíšilová, D., Procházková, D., Šlechtová: Diagnostika a léčba získané hemofilie - konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP). Transfuze a hematologie dnes 2017; 23(2): 101-109.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXI. Závěrečné příklady k analýzám trendů v kontingenčních tabulkách. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(1): 112-114.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXII. Pozor na interpretaci ekologických (korelačních) studií - I. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(2): 239-240.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIII. Pozor na interpretaci ekologických (korelačních) studií - II. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(3): 357-360.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXIV. Klinické studie s jedním zařazeným pacientem („N of 1 trials“). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(4): 486-488.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXV. Přínosy a rizika klinických studií s jedním zařazeným pacientem ("N of 1 trials"). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(5): 608-611.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LXVI. Statistická analýza studií s jedním zařazeným pacientem ("N of 1 trials"). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(6): 730-733.

Jarkovský, J., Benešová, K., Hejduk, K., Dušek, L., Lukáš, M.: Epidemiologie, hospitalizační léčba a migrace IBD pacientů za specializovanou péčí v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2017; 71(6): 501-509.

Jarkovský, J., Skřivanová, K., Benešová, K., Šnajdrová, L., Gregor, J., Peterková, H., Bendová, M., Brančíková, D., Němcová Elfmarková, N., Svěrák, T., Anderková, Ľ., Minář, L., Protivánková, M., Nedvěd, J., Dušek, L., Themoshok, L.: Predictors of quality of life in Czech female breast cancer survivors following treatment with special interest to coping strategies. Vnitřní lékařství 2017; 63(6): 389-396.

Komrska, V., Ovesná, P., Zápotocká, E., Čepeláková, V., Blatný, J.: Kvalita života dětských hemofiliků v České republice – zkušenosti jednoho centra. Československá pediatrie 2017; 72(3): 154-159.

Kufová, Z., Ševčíková, T., Growková, K., Vojta, P., Filipová, J., Adam, Z., Pour, L., Penka, M., Ryšavá, R., Němec, P., Brožová, L., Vychytilová, P., Jurczyszyn, A., Grosicki, S., Barchnicka, A., Hajduch, M., Šimíček, M., Hájek, R.: Biomarkers in immunoglobulin light chain amyloidosis. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S60-2S67.

Lábr, K., Špinar, J., Pařenica, J., Špinarová, L., Málek, F., Špinarová, M., Ludka, O., Jarkovský, J., Benešová, K., Lábrová, R.: Betablokátory v registru chronického srdečního selhání FAR NHL. Kardiologická revue - Interní medicína 2017; 19(1): 68-72.

Malúšková, D., Svobodová, I., Kučerová, M., Brožová, L., Mužík, J., Jarkovský, J., Hájek, R., Maisnar, V., Dušek, L.: Epidemiology of multiple myeloma in the Czech Republic. Klinická onkologie 2017; 30(Suppl. 2): 2S35-2S42.

Ngo, O., Bučková, B., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M., Dušek, L., Májek, O.: Účast české populace na screeningu kolorektálního karcinomu - vývoj a aktuální stav. Gastroenterologie a hepatologie 2017; 71(5): 377-383.

Pokorná, A., Benešová, K., Mužík, J., Jarkovský, J., Dušek, L.: Data sources for monitoring of non-healing wounds in a National Health Information System – epidemiology of non-healing wounds – analysis of the National Register of Hospitalized Patients in 2007–2015. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2017; 80(Suppl. 1): S8-S17.

Skřičková, J., Chloupková, R., Konečný, M., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F., Hrnčiarik, M., Koubková, L., Tomíšková, M., Grygárková, Y., Havel, L., Zemanová, M., Sixtová, d., Roubec, J., Čoupková, L., Černovská, M., Opálka, P., Krejčí, J.: Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic v první linii v registru TULUNG v České republice (stav k 15. 3. 2017). Farmakoterapie 2017; 13(Suppl. 5): 8-12.

Smejkal, P., Blatný, J., Hluší, A., Hrdličková, R., Komrska, V., Penka, M., Šlechtová, J., Blažek, B., Čermáková, Z., Černá, Z., Dulíček, P., Hak, J., Ovesná, P., pospíšilová, D., Procházková, D., Timr, P., Ullrychová, J., Vonke, I., Walterová, L.: Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (CNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s hemofilií, vydání 2., rok 2017. Transfuze a hematologie dnes 2017; 23(1): 82-99.

Vaitsis, C., Spachos, D., Karolyi, M., Woodham, L., Zary, N., Bamidis, P., Komenda, M.: Standardization in medical education: review, collection and selection of standards to address technical and educational aspects in outcome-based medical education. MEFANET Journal 2017; 5(1): 28-39.

2016

Abrahámová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Rozbor léčebné zátěže a pilotní prezentace výsledků KOC Praha. Praktický lékař 2016; 96(3): 128-134.

Anderková, Ľ., Elfmarková, N., Svěrák, T., Peterková, H., Brancikova, D., Bendova, M., Protivankova, M., Benešová, K., Dušek, L., Jarkovský, J., Minar, L., Skřivanová, K.: Change in Quality of Life Measured over Time in Czech Women with Breast Cancer. Klinická onkologie 2016; 29(2): 113-121.

Andrašina, T., Pánek, J., Rohan, T., Kovalčíková, P., Grolich, T., Ostřížková, L., Válek, V.: Perkutánní klešťová biopsie u malignit postihujících žlučové cesty. Česká radiologie 2016; 70(4): 207-213.

Benešová, L., Mináriková, P., Hálková, T., Belšánová, B., Suchánek, Š., Bělina, F., Dušek, L., Jarkovský, J., Zavoral, M., Minárik, M.: Využití panelu somatických genových mutací a amplifikací pro odhad prognózy pacientů s karcinomem žaludku. Gastroenterologie a hepatologie 2016; 70(3): 244-251.

Biroš, E., Staffa, R., Vlachovský, R., Novotný, T., Janoušová, E.: Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii – zhodnocení iniciálních zkušeností. Rozhledy v chirurgii 2016; 95(3): 117-122.

Blaha, M., Hoch, J., Ferko, A., Ryška, A., Hovorková, E.: Technické zajištění sběru dat pro parametrické sledování totální mezorektální excize (TME) pro karcinom rekta. Rozhledy v chirurgii 2016; 95(7): 272-279.

Bulava, A., Ošmera, O., Šnorek, M., Novotný, A., Dušek, L.: Cost analysis of telemedicine monitoring of patients with implantable cardioverter-defibrillators in the Czech Republic. Cor et Vasa 2016; 58(3): e293-e302.

Grega, T., Májek, O., Ngo, O., Král, N., Seifert, B., Dušek, L., Zavoral, M., Suchánek, Š.: Současné principy screeningu kolorektálního karcinomu - od oportunního k populačnímu screeningovému programu. Gastroenterologie a hepatologie 2016; 70(5): 383-392.

Hoch, J., Blaha, M., Malúšková, D.: Kolorektální karcinom ve stáří. Rozhledy v chirurgii 2016; 95(1): 13-18.

Hoch, J., Ferko, A., Blaha, M., Ryška, A., Čapov, I., Dušek, L., Feit, J., Grega, M., Hermanová, M., Hovorková, E., Chmelová, R., Kala, Z., Klos, D., Kodet, R., Langer, D., Hadži-Nikolov, D., Örhalmi, J., Páral, J., Tichý, M., Tučková, I., Vjaclovský, M.,: Parametrické sledování kvality totální mezorektální excize a chirurgické léčby karcinomu rekta - výsledky multicentrické studie. Rozhledy v chirurgii 2016; 95(7): 262-271.

Hrdličková, R., Smejkal, P., Blatný, J., Hluší, A., Komrska, V., Penka, M., Šlechtová, J., Blažek, B., Čermáková, Z., Černá, Z., Dulíček, P., Hak, J., Ovesná, P., Pospíšilová, D., Procházková, D., Timr, P., Ullrychová, J., Vonke, I., Walterová, L.: Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro zajištění chirurgických a invazivních výkonů u pacientů s hemofilií. Transfuze a hematologie dnes 2016; 22(1): 39-43.

Hýža, P., Veselý, J., Streit, L., Schwarz, D., Kubek, T., Catalano, F., Lombardo, G.: Our Preliminary Experience with a New Method of DIEAP Flap Dissection. Acta chirurgiae plasticae 2016; 58(2): 64-69.

Chlupová, G., Smejkal, P., Ovesná, P., Penka, M.: Profylaxe versus léčba "on demand" u dospělých pacientů s těžkou hemofilií A - Zkušenosti z FN Brno. Transfuze a hematologie dnes 2016; 22(2): 97-104.

Kodytková, D., Klimeš, D., Bajčiová, V., Šmelhaus, V., Štěrba, J.: Dětský onkologický registr. Československá pediatrie 2016; 71, 7-8): 362-365.

Komenda, M., Matějovská Kubešová, H., Kellner, P., Švancara, J., Slaná Reissmannová, J.: Prevention awareness: the way towards a healthy lifestyle. MEFANET Journal 2016; 4(1): 10-18.

Litzman, J., Strenková, J.: Běžná variabilní imunodeficience - CVID nová diagnostická kritéria ICON. Alergie 2016; 2016(4): 225-228.

Loveček, M., Skalický, P., Ryska, M., Gürlich, R., Hlavsa, J., Čečka, F., Krška, Z., Krška, Z., Strnad, R., Peteja, M., Klein, J., Šiller, J., Zajak, J., Krejčí, T., Rupert, K., Kočík, M., Šefr, R., Straka, m., Dušek, L., Jarkovský, J., Havlík, R., Neoral: Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v České republice. Rozhledy v chirurgii 2016; 95(4): 151-155.

Matějovská Kubešová, H., Kellner, P., Komenda, M., Švancara, J., Slaná Reissmannová, J.: Pilotní projekt aplikace zážitkové výchovy ke zdravému životnímu stylu. Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2016; 25(2): 65-76.

Mužík, J., Uher, M., Malúšková, D., Pokorná, A.: Přehled epidemiologie zhoubných nádorů měkkých tkání z dat Národního onkologického registru. Ortopedie 2016; 10(2): 65-68.

Pavelka, K., Šedová, L., Hejduk, K., Dušek, L.: 15 let zkušeností s biologickou léčbou zánětlivých revmatických onemocnění v národním registru ATTRA. Časopis lékařů českých 2016; 155(6): 285-293.

Pokorná, A., Jarkovský, J., Mužík, J., Vasmanská, S., Saibertová, S., Krejčiříková, P.: A new online software tool for pressure ulcer monitoring as an educational instrument for unified nursing assessment in clinical settings. MEFANET Journal 2016; 4(1): 26-32.

Pokorná, A., Mužík, J., Švancara, J., Gregor, J.: Perceived effectiveness and attitudes of health professionals towards the Czech Incident Reporting System. Ošetrovateľstvo 2016; 6(2): 44-51.

Seifert, B., Král, N., Ngo, O., Májek, O., Suchánek, Š., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu a praktičtí lékaři. Medicína po promoci 2016; 17(3): 283-288.

Skřičková, J., Fröhlich, K., Kuhn, M., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Kolek, V., Grygárková, Y., Koubková, L., Černovská, M., Tomíšková, M., Roubec, J., Havel, L., Salajka, F., Zemanová, M., Čoupková, H., Sixtová, D., Šatánková, M., Marel, M.: Pokračovací udržovací léčba pemetrexedemu u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic v České republice. Onkologie 2016; 10(1): 31-36.

Skřičková, J., Venclíček, O., Kadlec, B., Tomíšková, M., Jakubíková, L., Špeldová, J., Dušek, L., Mužík, J.: Nemalobuněčný karcinom plic. Postgraduální medicína 2016; 18(1): 21-27.

Skřivanová, K., Anderková, Ľ., Brančíková, D., Jarkovský, J., Benešová, K., Elfmarková, N., Svěrák, T., Bendova, M., Peterková, H., Nedved, J., Protivánková, M., Minář, L., Holoubková, E., Dušek, L.: Predicting Vitality Change in Older Breast Cancer Survivors after Primary Treatment – an Approach Based on Using Time-related Difference of Pro-inflammatory Marker C-reactive Protein. Klinická onkologie 2016; 29(1): 52-58.

Smejkal, P., Blatný, J., Hluší, A., Hrdličková, R., Komrska, V., Penka, M., Šlechtová, J., Blažek, B., Čermáková, Z., Černá, Z., Dulíček, P., Hak, J., Ovesná, P., Pospíšilová, D., Procházková, D., Timr, P., Ullrychová, J., Vonke, I., Walterová, L.: Konsenzuální doporučení Českého národního hemofilického programu (ČNHP) pro diagnostiku a léčbu pacientů s vrozenou hemofilií a s inhibitorem FVIII/FIX. Transfuze a hematologie dnes 2016; 22(1): 44-54.

Svěrák, T., Skřivanová, K., Anderková, Ľ., Bendova, M., Brančíková, D., Elfmarková, N., Peterková, H., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Dušek, L., Nedvěd, J., Protivánková, M.: Screening of Psychological Distress 4.5 Years after Diagnosis in Breast Cancer Patients Compared to Healthy Population. Klinická onkologie 2016; 29(3): 210-215.

Zavoral, M., Vojtěchová, G., Májek, O., Ngo, O., Grega, T., Seifert, B., Dušek, L., Suchánek, Š.: Populační screening kolorektálního karcinomu v České republice. Časopis lékařů českých 2016; 155(1): 7-12.

2015

Beránková, D., Krulová, P., Mračková, M., Eliášová, I., Košťálová, M., Janoušová, E., Stehnová, I., Bar, M., Ressner, P., Nilius, P., Tomagová, M., Rektorová, I.: Addenbrookský kognitivní test – orientační normy pro českou populaci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(3): 300-305.

Biroš, E., Staffa, R., Vlachovský, R., Trnová Chudárková, M., Vojtíšek, B., Suškevič, I., Janoušová, E.: Analýza výsledků hybridních revaskularizačních výkonů pro multietážové postižení tepenného systému dolních končetin - výsledky jednoho centra. Rozhledy v chirurgii 2015; 94(9): 372-378.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Malúšková, D., Pavlík, T., Gregor, J., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Epidemiologie a populační screening nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice na podkladě nově dostupných dat. Gastroenterologie a hepatologie 2015; 69(6): 509-517.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: LI. Yuleovo Q – užitečný nástroj pro srovnávání různých odhadů poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(3): 367-369.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIX. Vzájemná srovnatelnost a aproximace odhadů relativního rizika a poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(1): 100-102.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIII. Atributivní riziko. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(5): 598-600.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : L. Vybrané komentáře k odhadům a interpretaci poměru šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(2): 240-243.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : LIV. Koncept atributivního rizika v analýze populačních studií – I. Aplikace v různých typech studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(6): 717-720.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii LII. Odhad poměru šancí u složitějších tabulek četností. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(4): 491-493.

Dušek, L., Pavlík, T., Májek, O., Büchler, T., Mužík, J., Malúšková, D., Koptíková, J., Bortlíček, Z., Abrahámová, J.: Estimating cancer incidence, prevalence, and the number of cancer patients treated with anti-tumor therapy in 2015 and 2020 analysis of the Czech national cancer registry. Klinická onkologie 2015; 28(1): 30-43.

Dušek, T., Ferko, A., Blaha, M., Dušek, L., Malúšková, D., Örhalmi, J., Dolejš, J., Vošmik, M.: Současný stav strategie léčby karcinomu rekta v České republice s ohledem na výskyt kompletní patologické odpovědi při neoadjuvantní léčbě--studie PATOD C20 2011-2012. Rozhledy v chirurgii 2015; 94(7): 276-282.

Ganovská, E., Littnerová, S., Špinar, J., Pařenica, J.: Skórovací systémy u pacientů s akutním koronárním syndromem. Kardiologická revue - Interní medicína 2015; 17(2): 117-120.

Harazim, H., Štourač, P., Kosinová, M., Smékalová, O., Štoudek, R., Schwarz, D., Rusňák, V., Liška, M.: Zapojení interaktivní výuky do pregraduálního studia akutní medicíny: virtuální pacient, pokročilé simulace a přenosy z operačních sálů. Anesteziologie & intenzivní medicína 2015; 26(4): 202-212.

Hnátek, T., Táborský, M., Malý, M., Kameník, L., Littnerová, S., Sedloň, P., Luxová, J., Fišerová, M., Hamouzová, Š., Zavoral, M.: Troponiny a minimální myokardiální poškození po primoimplantaci kardiostimulátoru – pilotní studie. Intervenční a akutní kardiologie 2015; 14(1): 14-17.

Holoubková, E., Skřivanová, K., Nedvěd, J., Jarkovský, J.: Metody hodnocení kvality života u žen s karcinomem prsu – přehled a základní charakteristika. Klinická onkologie 2015; 28(5): 332-337.

Hrazdirová, A., Potrepčiaková, S., Skřičková, J., Jarkovský, J.: Rozdíly v průběhu tuberkulózy u českých nemocných a cizinců. Studia pneumologica et phthiseologica 2015; 75(2): 49-54.

Kalita, O., Kramář, F., Neuman, E., Hrbáč, T., Bolcha, M., Brabec, R., Jančálek, R., Štěpánek, D., Bláha, M., Jurek, P., Malúšková, D., Strenková, J.: Současný stav léčby anaplastických gliomů v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(3): 306-316.

Koblížek, V., Novotná, B., Kočová, E., Popelková, P., Plutinský, M., Zatloukal, J., Dvořák, T., Sobotík, O., Šafránek, P., Šnelerová, B., Heribanová, L., Musilová, P., Majerčiaková, M., Vencálek, T., Hejduk, K., Praus, R., Vytřísalová, M., Hronek, M., Kov: Distribuce klinických fenotypů v populaci nemocných s těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí (pilotní analýza vstupních dat České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN). Studia pneumologica et phthiseologica 2015; 75(1): 20-28.

Košťálová, M., Poláková, B., Ulreichová, M., Šmíd, P., Janoušová, E., Kuhn, M., Klenková, J., Bednařík, J.: Dotazník funkcionální komunikace (DFK) – validace originálního českého testu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(2): 188-195.

Král, N., Seifert, B., Suchánek, Š., Zavoral, M., Májek, O.: Přístup populace ke screeningu kolorektálního karcinomu v České Republice. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 2015; 64(1): 41-46.

Lipový, B., Řihová, H., Jarkovský, J., Kempný, T., Brychta, P.: Spotřeba antibiotik a antimykotik u těžce popálených pacientů vyžadujících intenzivní péči. Klinická farmakologie a farmacie 2015; 29(1): 5-7.

Marel, M., Koblížek, V., Skřičková, J., Hejduk, K.: Solitární plicní ložiska na CT vyšetření u rizikové populace, Návrh doporučeného postupu managementu plicních ložisek u rizikové populace. Studia pneumologica et phthiseologica 2015; 75(3): 102-113.

Polák, P., Bortlíček, Z., Vrba, M., Juránková, J., Freibergerová, M., Husa, P.: Kdy indikovat empirickou antibiotickou léčbu u akutní komunitní gastroenterokolitidy suspektní bakteriální etiologie? Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2015; 21(1): 24-28.

Polák, P., Vrba, M., Bortlíček, Z., Juránková, J., Freibergerová, M., Husa, P., Kamelander, J., Dastych, M.: Kampylobakteriózy na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2011-2013: retrospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 2015; 64(3): 153-159.

Roblová, L., Toušek, F. , Toušek, P., Pešl, L., Horák, D., Rokyta, R., Červinka, P., Želízko, M., Janský, P., Aschermann, M., Holm, F., Pechman, V., Jarkovský, J., Widimský, P.: Outcomes of patients hospitalized for suspected acute coronary syndrome, in whom the diagnosis was not confirmed: Results from the CZECH-1 and CZECH-2 registries.. Cor et Vasa 2015; 57(1): e1-e5.

Ságová, M., Znojová, M., Hejduk, K., Švancara, J., Tesař, V., Rychlík, I., Sulková, S.D.: Jak se cítí dialyzovaný pacient? Pilotní výsledky dotazníkového průzkumu v České republice. Aktuality v nefrologii 2015; 21(1): 22-27.

Sandecká, V., Hájek, R., Adam, Z., Špička, I., Ščudla, V., Gregora, E., Radocha, J., Walterová, L., Kessler, P., Adamová, D., Valentová, K., Vonke, I., Ulmanová, L., Starostka, D., Wróbel, M., Brožová, L., Jarkovský, J., Mikulášová, A., Říhová, L., Almáši: Monoklonální gamapatie nejasného významu s nízkým a vysokým stupněm rizika: výstupy z analýz RMG registru České myelomové skupiny pro praxi. Klinická biochemie a metabolismus 2015; 23(2): 53-59.

Skřivanová, K., Anderková, Ľ., Brančíková, D., Bendová, M., Elfmarková, N., Svěrák, T., Peterková, H., Jarkovský, J., Benešová, K., Minář, L., Dušek, L.: Vztah kvality života a typu léčby u žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie 2015; 19(1): 25-37.

Skřivanová, K., Brančíková, D., Svěrák, T., Anderková, Ľ., Elfmarková, N., Bendová, M., Peterková, H., Holoubková, E., Jarkovský, J., Benešová, K., Protivánková, M., Minář, L., Dušek, L.: Vztah socioekonomických determinant, sociální opory a průběhu onkologické léčby u českých starších žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie 2015; 19(3): 172-181.

Skřivanová, K., Svěrák, T., Brančíková, D., Jarkovský, J., Benešová, K., Anderková, Ľ., Elfmarková, N., Peterková, H., Bendová, M., Minář, L., Holoubková, E., Nedvěd, J., Protivánková, M., Dušek, L.: Predicting psychological distress after primary oncological treatment in elderly breast cancer survivors: Retrospective study. Praktická gynekologie 2015; 19(4): 210-218.

Sobande, F., Dušek, L., Matejková, A., Rozkoš, T., Laco, J., Ryška, A.: EGFR in triple negative breast carcinoma: significance of protein expression and high gene copy number. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství 2015; 51(2): 80-86.

Šachlová, M., Májek, O.: Screening kolorektálního karcinomu. Onkologie 2015; 9(4): 162-166.

Šrotová, I., Vlčková, E., Straková, J., Kincová, S., Adamová, B., Dušek, L., Jarkovský, J., Bednařík, J.: Validace české verze komplexního protokolu kvantitativního testování senzitivity. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(4): 442-452.

Šrotová, I., Vlčková, E., Straková, J., Kincová, S., Ryba, L., Dušek, L., Adamová, B., Bednařík, J.: Validace české verze Neuropathic Pain Symp tom Inventory (NPSIcz). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78(1): 45-56.

Štourač, P., Bláha, J., Nosková, P., Klozová, R., Seidlová, D., Jarkovský, J., Zelinková, H.: Analgezie u porodu v České republice v roce 2011 z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie. Česká gynekologie 2015; 80(2): 125-132.

Ťoukálková, M., Štourač, P., Smékalová, O., Štouračová, A., Pavlík, T., Repko, M., Mašek, M.: Existuje nezávislý prediktor nemocniční smrtnosti pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru? Retrospektivní dvouletá observační studie. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca 2015; 82(4): 288-292.

Žďárská, D.J., Pit'hová, P., Pavlík, T., Kvapil, M.: Volí diabetologové terapii racionálně? Základní výsledky projektu PROROK (Prospektivní observační projekt významu diference glykemie nalačno a postprandiální glykemie pro odhad úspěšnosti terapie diabetu 2. typu). Vnitřní lékařství 2015; 61(4): 295-300.

2014

Adam, Z., Řehák, Z., Koukalová, R., Bortlíček, Z., Krejčí, M., Pour, L., Szturz, P., Prášek, J., Nebeský, T., Adamová, Z., Král, Z., Mayer, J.: PET-CT dokumentovaná kompletní 4letá remise Erdheimovy-Chesterovy nemoci po léčbě kladribinem. Vnitřní lékařství 2014; 60(5-6): 499-511.

Adamová, B., Kopáčik, R., Voháňka, S., Dušek, L., Bednařík, J.: Is electrophysiology useful in the differential diagnostics of lumbar spinal stenosis and diabetic polyneuropathy? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(6): 684-690.

Blaha, M., Kala, P., Klimeš, D., Bernat, I., Branny, M., Červinka, P., Horák, J., Kočka, V., Mates, M., Němec, P., Pešl, L., Štípal, R., Šťásek, J., Želízko, M.: Uživatelské výstupy z národního registru katetrových implantací aortální chlopně (Czech TAVI Registry): možnosti analytických výstupů založených na databázovém systému TrialDB2. Vnitřní lékařství 2014; 60(10): 837-845.

Blaha, M., Kala, P., Klimeš, D., Jarkovský, J., Branny, M., Šťástek, J., Vojáček, J., Kočka, V., Želízko, M., Červinka, P., Mates, M., Němec, P., Dušek, L.: Czech TAVI Registry – technické zajištění multicentrického sběru parametrických dat. Intervenční a akutní kardiologie 2014; 13(1): 11-14.

Blatný, J., Komrska, V., Blažek, B., Ovesná, P.: Léčba rekombinantním faktorem VIII nevede u předtím neléčených pacientů s hemofilií A v České republice ke zvýšení rizika výskytu inhibitoru. Transfuze a hematologie dnes 2014; 20(1): 19-24.

Bunganič, B., Dvořáková, T., Laclav, M., Kmochová, K., Traboulsi, E., Májek, O., Suchánek, Š., Zavoral, M.: Využití kontrastní endosonografie v diagnostice karcinomu pankreatu. Gastroenterologie a hepatologie 2014; 68(5): 430-435.

Dušek, L., Blaha, M., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Klika, P., Klimeš, D., Malúšková, D., Gregor, J., Burger, M., Brabec, P.: Vývoj a současná funkčnost informační základny české onkologické péče. Vnitřní lékařství 2014; 60(suppl. 2): 28-62.

Dušek, L., Májek, O., Blaha, M., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Dvořák, V., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Jung, T., Brzková, M., Klika, P., Klimeš, D., Koptíková, J., Gregor, J.: Koncepce populačního screeningu v České republice, metodika a první výsledky adresného zvaní občanů do preventivních onkologických programů. Klinická onkologie 2014; 27 (suppl. 2): 2S59-2S68.

Dušek, L., Májek, O., Klimeš, D., Blaha, M., Brabec, P., Gregor, J.: Stav a vývoj informační základny pro hodnocení onkologických screeningových programů v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S49-2S58.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J.: Objektivní potřeba a stav nádorové prevence v České republice a v Evropě. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S7-2S18.

Dušek, L., Májek, O., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu v ČR po zavedení adresného zvaní - dosavadní výsledky dle dostupných dat. Gastroenterologie a hepatologie 2014; 68(5): 401-407.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Gregor, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S40-2S48.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Gregor, J., Brabec, P., Abrahámová, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů cílených screeningem dle nových dat Národního onkologického registru České republiky. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S19-2S39.

Dušek, L., Mužík, J., Malúšková, D., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Melichar, B., Büchler, T., Fínek, J., Cibula, D., Babjuk, M., Svoboda, M., Vyzula, R., Ryška, A., Ryska, M., Petera, J., Abrahámová, J.: Cancer incidence and mortality in the Czech Republic. Klinická onkologie 2014; 27(6): 406-423.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích – II. Zdroj dat jako zavádějící faktor. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(2): 256-260.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLV. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - III. Spojitá data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(3): 389-392.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVII. Modelové příklady spojování výsledků vzájemně nezávislých asociačních studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(5): 651-653.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVIII. "Rare disease assumption" v asociačních studiích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(6): 784-786.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLIII. Grafy usnadňující studium zavádějících faktorů v asociačních studiích - I. Kategoriální data. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(1): 125-129.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii : XLVI. Různé typy observačních studií nesou různá rizika zkreslení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(4): 519-523.

Dušek, L., Poc, P., Májek, O., Suchánek, Š., Seifert, B., Gregor, J., Zavoral, M.: Nová evropská konferenční a informační platforma usilující o zlepšení péče o pacienty s kolorektálním karcinomem – www.crcprevention.eu. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S131-2S137.

Dušková, J., Beková, A., Dvořák, V., Májek, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S79-2S86.

Fiala, O., Šatánková, M., Kultan, J., Pešek, M., Skřičková, J., Kolek, V., Fínek, J., Zbožínková, Z., Bortlíček, Z.: Výskyt mutací genu EGFR u pacientů s NSCLC v České republice. Onkologie 2014; 8(4): 156-159.

Foukal, J., Mechl, M., Janoušová, E.: Srovnání kontrastní ultrasonografie a CT v klasifikaci cystických lézí ledvin. Česká radiologie 2014; 68(1): 30-39.

Gregor, J., Dušek, L., Májek, O., Šnajdrová, L.: Národní portály jako oficiální komunikační platforma screeningových programů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S124-2S127.

Gregor, J., Májek, O., Dušek, L., Šnajdrová, L.: Role a význam občanských aktivit v podpoře screeningu zhoubných nádorů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S128-2S130.

Hlavsa, J., Procházka, V., Mazanec, J., Hausnerová, J., Pavlík, T., Andrašina, T., Novotný, I., Penka, I., Kala, Z.: Standardizace patologického vyšetření resekátu pankreatu. Rozhledy v chirurgii 2014; 93(3): 132-138.

Hummelová, Z., Janoušová, E.: Limity zkoušky verbální fluence v diferenciální diagnostice neurologických onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(4): 487-492.

Hýža, P., Streit, L., Schwarz, D., Kubek, T., Gilboe, H.E., Veselý, J.: Vasospasm of the flap pedicle - the new experimental model on rat. Acta chirurgiae plasticae 2014; 56 (1-2): 3-11.

Kala, P., Němec, P., Malik, P., Ondrášek, J., Třetina, M., Pokorný, P., Jarkovský, J., Blaha, M.: Vliv zkušenosti na výsledky katetrové implantace aortální chlopně v léčbě významné aortální stenózy. Vnitřní lékařství 2014; 60(4): 316-321.

Kalina, J., Hřebíček, J., Bulková, G. .: Prognóza produkce komunálních odpadů do roku 2024. Waste forum 2014; 2014(3): 114-122.

Májek, O., Dušek, L., Daneš, J., Skovajsová, M.: Proč využíváme mamografii pro screening nádorů prsu a nepřestaneme ji využívat ani po vydání „aktuální“ kanadské studie?. Praktická gynekologie 2014; 18(1): 66-68.

Májek, O., Ngo, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Klimeš, D., Dušek, L.: Indikátory kvality screeningových programů. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S106-2S112.

Nedbálková, M., Svojanovský, J., Trnavský, K., Kuman, M., Jarkovský, J., Karpíšek, M., Souček, M.: Metabolický syndrom po transplantaci ledviny. Vnitřní lékařství 2014; 60(3): 196-204.

Pařenica, J., Maláska, J., Jarkovský, J., Helánová, K., Jabandžiev, P., Michálek, J., Veselková, Z., Littnerová, S., Kubková, L., Gál, R., Ševčík, P., Pávková Goldbergová, M., Litzman, J., Čermáková, Z., Špinar, J.: Dynamika hladiny interleukinu 6 u pacientů v septickém a kardiogenním šoku a u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST. Vnitřní lékařství 2014; 60(2): 114-122.

Petera, J., Dušek, L.: Nádorová onemocnění ve starším věku. Klinická onkologie 2014; 27(3): 210-218.

Polák, P., Vrba, M., Bortlíček, Z., Juránková, J., Freigergerová, M., Husa, P., Kamelander, J., Dastych, M.: Infekce způsobené netyfovými sérovary salmonel na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno v letech 2011-2013 - retrospektivní studie. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 2014; 63(4): 289-296.

Procházková, J., Keřkovský, M., Pavlík, T., Mechl, M.: Difuzně vážené obrazy při celotělovém zobrazování magnetickou rezonancí (DWIBS) v diagnostice mnohočetného myelomu. Česká radiologie 2014; 68(1): 16-21.

Seifert, M., Májek, O., Zavoral, M., Král, N., Suchánek, Š., Ngo, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – testy na okultní krvácení do stolice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S87-2S97.

Skovajsová, M., Májek, O., Daneš, J., Bartoňková, H., Ngo, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S69-2S78.

Skřivanová, K., Gregor, J., Bendová, M., Brančíková, D., Elfmarková, N., Svěrák, T., Peterková, H., Dušek, L.: Aplikace poznatků psychoneuroimunologie v kontextu komplexní onkologické léčby karcinomu prsu. Klinická onkologie 2014; 27(2): 103-107.

Strenková, J., Voháňka, S., Haberlová, J., Junkerová, J., Mazanec, R., Mrázová, L., Parmová, O., Ridzoň, P., Staněk, J., Šišková, D., Vondráček, P., Brabec, P., Šnajdrová, L.: REaDY - český registr svalových dystrofií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77(2): 230-234.

Suchánek, Š., Májek, O., Grega, T., Ngo, O., Mináriková, P., Brogyuk, N., Seifert, B., Dušek, L., Zavoral, M.: Cílený screening kolorektálního karcinomu u diabetiků 2. typu a osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem - První průbežné výsledky multicentrické prospektivní studie. Gastroenterologie a hepatologie 2014; 68(5): 411-416.

Suchánek, Š., Májek, O., Zavoral, M., Seifert, B., Ngo, O., Dušek, L.: Výsledky Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice – kolonoskopická vyšetření. Klinická onkologie 2014; 27(suppl. 2): 2S98-2S105.

Svoboda, J., Felšőci, M., Littnerová, S., Pařenica, J., Pavlušová, M., Jarkovský, J., Špinar, J.: Profil nemocných s akutním srdečním selháním léčených v přednemocníční péči. Kardiologická revue - Interní medicína 2014; 16(5): 386-390.

Šedo, J., Blaha, M., Pavlík, T., Klika, P., Dušek, L., Büchler, T., Abrahámová, J., Šrámek, V., Šlampa, P., Komínek, L., Pospíšil, P., Sláma, O., Vyzula, R.: Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu. Klinická onkologie 2014; 27(3): 192-202.

Šmardová, J., Koptíková, J.: Brazilský příběh mutace p53 R337H. Klinická onkologie 2014; 27(4): 247-254.

Štourač, P., Bláha, J., Nosková, P., Klozová, R., Seidlová, D., Jarkovský, J., Zelinková, H.: Časná poporodní anestezie z pohledu studie OBAAMA-CZ – prospektivní observační studie.. Anesteziologie a intenzivní medicína 2014; 25(5): 341-347.

Štourač, P., Kuchařová, E., Křikava, I., Malý, R., Kosinová, M., Harazim, H., Smékalová, O., Bártíková, I., Štoudek, R., Janků, P., Huser, M., Wágnerová, K., Haklová, O., Hakl, L., Schwarz, D., Zelinková, H., Littnerová, S., Jarkovský, J., Gál, R., Ševčík: Establishment and evaluation of post caesarean acute pain service in a perinatological center: retrospective observational study. Česká gynekologie 2014; 79(5): 363-370.

Štourač, P., Seidlová, D., Bártíková, I., Kuchařová, E., Janků, P., Křikava, I., Huser, M., Wágnerová, K., Haklová, O., Hakl, L., Štoudek, R., Kosinová, M., Schwarz, D., Zelinková, H., Ševčík, P., Gál, R.: Srovnání opioidní a neopioidní analgezie po císařském řezu v celkové anestezii – prospektivní observační studie.. Anesteziologie a intenzivní medicína 2014; 25(1): 8-16.

Uher, M., Pavlík, T., Májek, O., Mužík, J., Büchler, T., Abrahámová, J., Vyzula, R., Fínek, J., Vorlíček, J., Dušek, L.: Význam standardizace v hodnocení populačního přežití onkologických pacientů v ČR - Metodický koncept a výsledky analýzy dat Národního onkologického registru. Klinická onkologie 2014; 27(2): 127-135.

Varga, G., Pacík, D., Wasserbauer, R., Pavlík, T., Janoušová, E., Praksová, P.: Je potřeba stanovit frekvenci urodynamického vyšetření u pacientů postižených dysfunkcí dolních močových cest v důsledku roztroušené sklerózy?. Urologické listy 2014; 12(3): 21-31.

Vojtěchová, G., Suchánek, Š., Grega, T., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu. Kardiologická revue - Interní medicína 2014; 16(3): 235-239.

Vojtilová, L., Freibergerová, M., Juránková, J., Bortlíček, Z., Husa, P.: Epidemiological factors influencing the development of relapsing and severe Clostridium difficile infection. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 2014; 63(1): 27-34.

Vyskočilová, K., Špinarová, L., Špinar, J., Vítovec, J., Littnerová, S., Mikušová, T., Pařenica, J., Jarkovský, J.: Prognostický význam elevace funkčních jaterních testů u akutních koronárních syndromů s manifestním srdečním selháním. Kardiologická revue - Interní medicína 2014; 16(1): 25-30.

Zavoral, M., Májek, O., Tachecí, I., Beneš, M., Drastich, P., Vojtěchová, G., Martínek, J., Bureš, J., Špičák, J., Suchánek, Š.: Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů tlustého střeva a konečníku – multicentrická, prospektivní, cross-over studie. Gastroenterologie a hepatologie 2014; 68(3): 218-224.

2013

Duda, M., Žaloudík, J., Ryska, M., Dušek, L.: Stav onkochirurgické péče a vzdělávání v onkochirurgii v České republice. Gastroenterologie a hepatologie 2013; 67(5): 381-389.

Dušek, L., Májek, O., Blaha, M., Suchánek, Š., Seifert, B., Zavoral, M.: Metodika adresného zvaní občanů do českého programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku. Gastroenterologie a hepatologie 2013; 67(5): 342-347.

Dušek, L., Májek, O., Mužík, J., Pavlík, T., Gregor, J., Skovajsová, M., Daneš, J.: Vývoj epidemiologie zhoubných nádorů prsu u žen dle nových dat Národního onkologického registru ČR a dalších datových zdrojů. Praktická gynekologie 2013; 17(1): 31-39.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XLII. Simpsonův paradox a faktory modifikující účinek v analýze asociačních studií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(6): 783-787.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XLI. Simpsonův paradox. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(5): 655-656.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XL. Studium vlivu zavádějících faktorů; na odhad poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(4): 519-523.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIX. Statistické nástroje pro posouzení homogenity a korekci odhadů poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(3): 374-378.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVIII. Možnosti grafického znázornění výstupů asociačních analýz kontingenčních tabulek. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(2): 251-256.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVII. Statistické testy srovnávající odhady poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(1): 114-118.

Dvořáčková, J., Žmolíková, J., Mužík, J., Uvírová, M.: Využití fluorescenční in situ hybridizace v diagnostice melanocytárních lézí. Onkologie 2013; 7(2): 74-77.

Gřiva, M., Jarkovský, J., Brázdilová, P.: Stav nutrice u pacientů na kardiologickém lůžkovém oddělení krajské nemocnice. Cor et Vasa 2013; 55(5): 544-551.

Hanuš, M., Matoušková, M., Dušek, L.: Karcinom prostaty, aktuální dilema uroonkologie. Jak prospět ohroženým pacientům a neuškodit těm ostatním. Klinická onkologie 2013; 26(3): 170-178.

Chrapek, O., Šín, M., Jirková, B., Jarkovský, J., Řehák, J.: Anatomické výsledky kryochirurgických operací při rhegmatogenním odchlípení sítnice, naše zkušenosti. Česká a slovenská oftalmologie 2013; 69(4): 164-168.

Jonášová, A., Čermák, J., Červinek, L., Nováková, L., Bělohlávková, P., Vondráková, J., Černá, O., Sýkora, M., Seifertová, N., Walterová, L., Libiger, J., Hochová, I., Ullrychová, J., Rohoň, P., Obernauerová, J., Schutzová, M., Vozobulová, V., Poláčková,: První zkušenosti České MDS skupiny s terapií 5-azacytidinem u nemocných s myelodysplastickým syndromem s vyšším rizikem (IPSS střední 2 a vysoké riziko), akutní myeloidní leukemií do 30 % myeloblastů a chronickou myelomonocytární leukemií II. Transfuze a hematologie dnes 2013; 19(3): 125-133.

Kalita, Z.: Národní registr cévních mozkových příhod (registr IKTA) – je potřebný?. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(1): 23-25.

Kalita, Z., Brabec, P., Švancara, J., Pavlovská, L., Gaťková, A., Ulč, I.: Vyhodnocení sběru epidemiologických dat u cévních mozkových příhod z registru IKTA. Incidence cévních mozkových příhod v okrese Zlín. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(2): 183-188.

Kalita, Z., Brabec, P., Švancara, J., Voháňka, S., Jura, R., Mikulík, R., Kuliha, M., Neumann, J., Rajner, J., Král, M., Polívka, J., Václavík, D., Taláb, R., Latta, J., Škoda, O., Barteys, M.: Rizikový profil pacientů s prodělanou ischemickou cévní mozkovou příhodou – analýza dat z registru IKTA. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(3): 343-349.

Kalita, Z., Zvolský, M., Švancara, J., Brabec, P.: Srovnání epidemiologických dat u akutních cévních mozkových příhod podle metodiky ÚZIS a IKTA ve zlínském okrese a v ČR. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2013; 76(3): 350-357.

Kissová, J., Penka M., Ovesná P., Buliková A., Gerychová R.: Problematika těhotných žen s BCR/ABL negativními myeloproliferativními neoplaziemi. Transfuze a hematologie dnes 2013; 19(3): 134-138.

Littnerová, S., Jarkovský, J., Pařenica, J., Pavlík, T., Špinar, J., Dušek, L.: Proč používat propensity skóre v observačních studiích?. Cor et Vasa 2013; 55(4): 483-490.

Ludka, O., Štípal, R., Šenkyříková, M., Musil, V., Trna, J., Jarkovský, J., Dušek, L., Špinar, J.: Význam stanovení BNP při přijetí a při propuštění u pacientů hospitalizovaných pro akutní dekompenzaci chronického systolického srdečního selhání. Cor et Vasa 2013; 55(4): 379-386.

Maláska, J., Slezák, M., Schwarz, D., Jarkovský, J., Adamus, M., Cvachovec, K., Černý, V., Dostál, P., Fořtová, M., Havel, E., Herold, I., Kasal, E., Kula, R., Maňák, J., Matějovič, M., Nalos, D., Pařízková, R., Sobáňová, A., Šrámek, V., Tichý, J., Turek,: Léčba těžke sepse na pracovištích intenzivní péče v České republice – pilotní výsledky projektu EPOSS. Vnitřní lékařství 2013; 59(11): 962-970.

Pochop, L., Hejduk, K.: Zpráva z „malých“ registrů – Pemetrexed, Tarceva a Yondelis. Klinická onkologie 2013; 26(1): 53-54.

Řehák, Z., Fojtík, Z., Szturz, P., Bortlíček, Z., Eremiášová, J., Staníček, J., Bolčák, K., Opletal, P., Koukalová, R., Neveselá, I., Vašina, J., Prášek, J., Kielkowská, I., Němec, P.: 18F-FDG PET a PET/CT vyšetření v časné diagnostice obrovskobuněčné arteritidy - soubor 39 pacientů. Česká radiologie 2013; 67(1): 62-72.

Říhová, B., Pařenica, J., Jarkovský, J., Miklík, R., Šulcová, A., Littnerová, S., Felšőci, M., Kala, P., Špinar, J.: Cardiology department hospitalization costs in patients with acute heart failure vary according to the etiology of the acute heart failure: Data from the AHEAD Core registry 2005–2009. Cor et Vasa 2013; 55(1): 15-23.

Sepši, M., Křivan, L., Kozák, M., Šebo, M., Poloczek, M., Jarkovský, J., Rybka, L., Kubková, L., Vlašínová, J., Špinar, J.: Optimalizace srdeční resynchronizační léčby u non-responderů. Cor et Vasa 2013; 55(4): 387-395.

Schwarz, D., Adamus, M., Černý, V., Dušek, L., Maláska, J., Matějovič, M., Ševčík, P., Šrámek, V., Slezák, M.: EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice. Anesteziologie a intenzivní medicína 2013; 24(4): 240-249.

Smělá, M., Bartušek, D., Válek, V., Hustý, J., Bortlíček, Z.: Využití ultrazvuku u pacientů s celiakií. Česká radiologie 2013; 67(1): 46-51.

Suchánek, Š., Grega, T., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu. Onkologie 2013; 7(4): 176-178.

Suchánek, Š., Minárik, M., Benešová, L., Belšánová, B., Mináriková, P., Hrabal, P., Frič, P., Dušek, L., Zavoral, M.: Vliv klinických a molekulárních faktorů na odhad rekurence kolorektálních adenomů u dlouhodobě sledovaných pacientů. Gastroenterologie a hepatologie 2013; 67(5): 348-353.

Vítek, P., Strenková, J., Sedláčková, E., Barkmanová, J., Mužík, J., Louthan, O.: Registr neuroendokrinních nádorů (NET) v ČR po třech letech sběru dat. Klinická onkologie 2013; 26(4): 271-280.

Vojtilová, L., Pýchová, M., Freibergerová, M., Juránková, J., Bortlíček, Z., Husa, P.: Rizikové faktory rekurentního a těžkého průběhu kolitidy vyvolané infekcí Clostridium difficile. Vnitřní lékařství 2013; 59(1): 23-30.

Zajak, J., Králíková, E., Pafko, P., Bortlíček, Z.: Kouření a pooperační komplikace. Rozhledy v chirurgii 2013; 92(9): 501-505.

2012

Büchler, T., Dušek, P., Brisuda, A., Šimonová, K., Fencl, P., Jarkovský, J., Babjuk, M., Abrahámová, J.: Positron emission tomography and clinical predictors of survival in primary extragonadal germ cell tumors. Klinická onkologie 2012; 25(3): 178-183.

Büchler, T., Nohejlová Medková, A., Kupec, M., Blaha, M., Pavlík, T., Dušek, L., Abrahámová, J.: Porovnání nákladů u režimů XELOX a FOLFOX-4 v léčbě kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie 2012; 25(6): 440-444.

Dhaifalah, I., Májek, O.: Cost effectiveness, the economic considerations of prenatal screening strategies for trisomy 21 in the Czech Republic. Česká gynekologie 2012; 77(1): 39-51.

Divišová, Š., Vlčková, E., Hnojčíková, M., Němec, M., Dubový, P., Dušek, L., Jarkovský, J., Bělobrádková, J., Bednařík, J.: Validita a prediktivní hodnota skríningových testů u prediabetické a časné diabetické polyneuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(5): 562-572.

Duda, M., Adamčík, L., Dušek, L., Škrovina, M., Jínek, T.: Zhoubné nádory jícnu v České republice. Rozhledy v chirurgii 2012; 91(3): 132-140.

Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T.: Kolorektální karcinom v ČR - data minulá a budoucí. Rozhledy v chirurgii 2012; 91(1): 39-43.

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J.: Epidemiologie zhoubných nádorů trávicího traktu v České republice - současný stav a predikce. Gastroenterologie a hepatologie 2012; 66(5): 331-339.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXI. Bayesovská vs klasická statistika v medicínských aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(1): 103-107.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXII. Bayesovská vs klasická statistika v klinických aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(2): 255-258.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIII. Bayesovská statistika v klinických a neurovědních aplikacích. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(3): 383-388.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXIV. Bayesovské sítě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(4): 504-507.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXV. Rozlišujme poměr šancí a relativní riziko. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(5): 642-645.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii: XXXVI. Hodnocení statistické významnosti poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(6): 764-767.

Felšőci, M., Pařenica, J., Miklík, R., Jarkovský, J., Špinar, J.: Vliv věku, krevního tlaku, body mass indexu, základních laboratorních parametrů a ejekční frakce levé komory na hospitalizační mortalitu hypertoniků s akutním srdečním selháním. Cardiology Letters 2012; 21(4): 288-294.

Fiala, O., Pešek, M., Fínek, J., Brůha, F., Bortlíček, Z., Krejčí, J., Benešová, L., Minárik, M.: Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC. Klinická onkologie 2012; 25(4): 267-273.

Godava, M., Kopřiva, F., Böhmová, J., Vodička, R., Vrtěl, R., Cvanová, M., Dušek, L., Mužík, J.: Asociace haplotypů polymorfismů v STAT6 s hladinou IgE a rozdíl v četnosti těchto haplotypů vzhledem k jejich rodičovském původu u dětí s asthma bronchiale. Alergie 2012; 14(2): 134-139.

Grell, P., Hejduk, K., Vyzula, R.: Klinický registr BREAST. Klinická onkologie 2012; 25(3): 216-218.

Halámka, M., Feltl, D., Cvek, J., Dušek, L.: Projekt HARDROCK: parametrický sběr a analýza dat pacientů s nádory hlavy a krku na Klinice onkologické FN Ostrava – důraz na význam frakcionace a definice cílového objemu v radioterapii. Klinická onkologie 2012; 25(4): 274-281.

Helánová, K., Pařenica, J., Jarkovský, J., Dostalová Kopečná, L., Littnerová, S., Klabenešová, I., Čermáková, Z., Lokaj, P., Kala, P., Poloczek, M., Toman, O., Gimunová, O., Maláska, J., Špinar, J.: Elevace proteinu S-100B u pacientů s akutním koronárním syndromem po resuscitaci je prediktorem nepříznivé neurologické prognózy. Vnitřní lékařství 2012; 58(4): 266-272.

Helánová, K., Špinar, J., Jarkovský, J., Felšőci, M., Miklík, R., Pařenica, J.: Kardiorenální syndrom u pacientů s akutním srdečním selháním. Kardiologická revue 2012; 14(4): 240-245.

Hodásová, T., Holčík, J.: Linear modelling of cardiovascular parameter dynamics during stress-test in horses. Lékař a technika 2012; 42(2): 15-18.

Hruban, L., Janků, P., Ventruba, P., Paúrová, L., Ťápalová, V., Haraštová, A., Huser, M., Gerychová, R., Hodická, Z., Jarkovský, J.: Vedení porodu po předchozím císařském řezu, analýza výsledků z let 2007–2010. Česká gynekologie 2012; 77(2): 127-132.

Hřebíček, J., Kalina, J., Pospíchal, Z.: Vývoj skladby SKO v Brně. Odpadové fórum 2012; 13(6): 16-18.

Hřebíček, J., Popelka, O., Štencl, M., Trenz, O.: Corporate performance indicators for agriculture and food processing sector. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 2012; 60(4): 121-132.

Jurajda, M., Talach, T., Kostřica, R., Lakomý, R., Kocák, I., Cvanová, M.: Genetické pozadí ototoxicity cisplatiny. Klinická onkologie 2012; 25(3): 184-187.

Kořístek, Z., Pohlreich, D., Lysák, D., Lánská, M., Novák, J., Kepák, T., Skoumalová, I., Mužík, J.: Mobilizace krvetvorných buněk pomocí plerixaforz-zkušenosti transplantačních center v České republice. Transfuze a hematologie dnes 2012; 18(1): 42710.

Lipový, B., Fiamoli, M., Gregorová, N., Řihová, H., Jarkovský, J., Cvanová, M., Suchánek, I., Brychta, P.: Epidemiologie kritických popálenin na jižní Moravě. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca 2012; 79(4): 370-375.

Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Zavoral, M., Suchánek, Š., Dvořák, V., Dušková, J., Malík, T., Seifert, B., Kožený, P., Klimeš, D., Pavlík, T., Dušek, L.: Informační zázemí onkologických screeningových programů ČR a jejich výsledky hodnocené z mezinárodního hlediska. Acta Medicinae 2012; 1(2): 41852.

Mallátová, N., Haber, J., Mužík, J.: Rezistence Aspergillus fumigatus k azolovým derivátům. Postgraduální medicína 2012; 14(Suppl. 5): 39-44.

Matušková, V., Kolář, P., Vysloužilová, D., Vlková, E., Dušek, L., Kandrnal, V., Jarkovský, J., Uher, M.: Ranibizumab v léčbě vlhké formy VMPD - dvouleté výsledky léčby z registru AMADEuS. Česká a slovenská oftalmologie 2012; 68(5): 171-177.

Mičánková Adamová, B., Hnojčíková, M., Voháňka, S., Dušek, L.: Oswestry dotazník, verze 2.1a - Výsledky u pacientů s lumbální spinální stenózou, srovnání se starší verzí dotazníku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(4): 460-467.

Němeček, R., Tomášek, J., Hejduk, K., Bortlíček, Z.: Klinický registr CORECT. Klinická onkologie 2012; 25(6): 480-485.

Nosková, P., Bláha, J., Klozová, R., Seidlová, D., Štourač, P., Zelinková, H.: Mýty a realita porodní analgezie ČR: OBAAMA-CZ projekt 2012. Bolest 2012; 15(Suppl. 1): 18-18.

Ošlejšková, H., Kubíčková, K., Foglová, J., Hanáková, P., Makovská, Z., Pavlík, T., Doležel, Z.: Vliv novorozenecké žloutenky na vznik autizmu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2012; 75(4): 472-476.

Poprach, A., Büchler, T., Bortlíček, Z., Dušek, L., Vyzula, R.: Klinický registr RENIS. Klinická onkologie 2012; 25(4): 299-301.

Procházková, D., Kolbová, L., Jarkovský, J., Vinohradská, H., Konečná, P., Doležel, Z.: Vyšetření sérové koncentrace prealbuminu a selenu ke sledování nutričního stavu pacientů s fenylketonurií a hyperfenylalaninemií. Česko-slovenská pediatrie 2012; 67(3): 170-177.

Ryska, M., Dušek, L., Pohnán, R., Bunganič, B., Bieberová, L., Ryska, O., Loveček, M., Jon, B., Rupert, K., Krejčí, M., Jarkovský, J.: Kvalita života je důležitým faktorem indikační rozvahy u nemocných s pokročilým karcinomem pankreatu – multicentrická prospektivní studie. Rozhledy v chirurgii 2012; 91(4): 199-208.

Skřičková, J., Bortlíček Z., Hejduk K., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Tomíšková M., Grygárková I., Havel L., Hrnčiarik M., Zemanová M., Sixtová D., Roubec J., Čoupková H., Košatová K.: Nové možnosti nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v první linii dle morfologické a molekulárně genetické diagnostiky v České republice. Onkologie 2012; 6(2): 79-81.

Skřičková, J., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F., Koubková, L., Tomíšková, M., Grygárková, I., Havel, L., Hrnčiarik, M., Zemanová, M., Sixtová, D., Reoubec, J., Čoupková, H., Košatová, K.: Sledování nákladné pneumoonkologické léčby pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) v 1. linii v registru TULUNG v České republice. Farmakoterapie 2012; 8(5): 485-488.

Skřičková, J., Hejduk, K., Bortlíček, Z., Pešek, M., Kolek, V., Koubková, L., Zatloukal, P., Zemanová, M., Roubec, J., Sixtová, D., Salajka, F., Čoupková, H., Tomíšková, M., Grygárková, Y., Havel, L., Hrnčiarik, M.: Účinnost a bezpečnost léčby pemetrexedem a cisplatinou u pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) typu adenokarcinomu a velkobuněčného karcinomu. Studia Pneumologica et Phthiseologica 2012; 72(3): 125-128.

Slavíček, L., Benešová, V., Cahová, S., Janovský, V., Bartoš, J., Lysý, M., Brabec, P., Dušek, L., Bortlíček, Z.: Panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu v České republice. Farmakoterapie 2012; 8(2): .

Špelda, S., Skřičková, J., Bortlíček, Z., Hejduk, K., Pešek, M., Zatloukal, P., Kolek, V., Salajka, F., Koubková, L., Tomíšková, M., Grygárková, Y., Havel, L., Hrnčiarik, M., Zemanová, M., Sixtová, D., Roubec, J., Čoupková, H., Košatová, K.: Klinický registr TULUNG. Klinická onkologie 2012; 25(5): 383-384.

Vybíhal, V., Svoboda, T., Procházka, V., Benda, P., Hanoun, G., Smrčka, M., Kala, Z., Budinská, E., Bohatá, Š.: Srovnání laparotomické a laparoskopické techniky při implantaci peritoneální části shuntu v terapii hydrocefalu. Rozhledy v chirurgii 2012; 91(6): 305-310.

Zavoral, M., Suchánek, Š., Májek, O., Seifert, B., Dušek, L.: Národní program screeningu kolorektálního karcinomu v České republice - minulost, přítomnost a budoucnost. Gastroenterologie a hepatologie 2012; 66(5): 345-349.

Zdražilová Dubská, L., Valík, D., Budinská, E., Frgala, T., Bačíková, L., Demlová, R.: NKT-like cells are expanded in solid tumour patients. Klinická onkologie 2012; 25(Suppl. 2): 21-25.

Zeman, K., Pohludková, L., Nováková, L., Dušek, L., Littnerová, S., Miklík, R., Pařenica, J., Špinar, J., Jarkovský, J.: Dlouhodobá prognóza pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Praktický lékař 2012; 92(8): 465-469.

Zeman, K., Pohludková, L., Špinar, J., Jarkovský, J., Littnerová, S., Dušek, L., Miklík, R., Felšőci, M., Pařenica, J.: Krátkodobá prognóza a léčba pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání v regionální nemocnici bez kardiocentra. Vnitřní lékařství 2012; 58(4): 273-279.

2011

Abrahámová, J., Dušek, L., Brabec, P., Vyzula, R., Donátová, Z.: Lapatinib v léčbě pokročilého karcinomu prsu. Praktický lékař 2011; 91(7): 417-421.

Brabec, P., Dušek, L.: Klinické registry jako nezbytná podpora personalizované medicíny. Česko-slovenská patologie 2011; 47(4): 173-175.

Büchler, T., Dušek, L., Fínek, J., Poprach, A., Budňáková, D., Kandrnal, V., Jarkovský, J., Bortlíček, Z., Klimeš, D., Abrahámová, J., Vyzula, R.: Výsledky terapie metastatického renálního karcinomu lékem everolimus - analýza údajů z klinického registru RENIS. Klinická onkologie 2011; 24(5): 389-392.

Demlová, R., Říhová, B., Deml, J., Mahovská, R.: Limity využití dat klinických studií pro analýzy nákladové efektivity. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 831-835.

Dhaifalah, I., Dušek, L., Šantavý, J.: Nová metoda screeningu Downova syndromu v I. trimestru: One-Stop-Clinic for Assessment of Risk (OSCAR). Česká gynekologie 2011; 76(4): 292-306.

Doležal, T., Říhová, B., Demlová, R., Dušek, L.: Principy farmakoekonomického hodnocení - světové trendy a česká realita. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 825-827.

Dušek, L., Kandrnal, V., Brabec, P., Demlová, R., Koptíková, J., Gregor, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity onkologické péče z hlediska dostupnosti a analýzy klinických dat. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 836-844.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXV. Hodnocení diagnostických testů – senzitivita a specificita. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(1): 97-103.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVI. Hodnocení diagnostických testů – věrohodnostní poměr a diagnostický poměr šancí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(2): 221-225.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVII. Hodnocení diagnostických testů – vliv prevalence nemoci. 2011; 74(3): 362-366.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXVIII. Hodnocení diagnostických testů – křivky ROC. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(4): 493-499.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXIX. Spolehlivost (reliabilita) klinických testů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(5): 594-599.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XXX. Validita klinických testů v širším kontextu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011; 74(6): 711-713.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Skřičková, J., Vorlíček, J., Brabec, P., Klimeš, D., Kandrnal, V., Bortlíček, Z., Májek, O., Pavlík, T.: Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 863-871.

Dušek, L., Vyzula, R., Abrahámová, J., Vorlíček, J., Bortlíček, Z., Klimeš, D., Brabec, P., Pavlík, T., Májek, O., Gregor, J.: Role klinických registrů České onkologické společnosti ČLS JEP v hodnocení cílené léčby nádorových onemocnění. Medicína po promoci 2011; 12(6): 66-74.

Husa, P., Ovesná, P.: Prevalence a rizikové faktory hepatitidy C v romské populaci v Brně. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2011; 17(6): 201-207.

Husová, L., Husa, P., Ovesná, P.: Faktory ovlivňující přítomnost varixů a varikózního krvácení u pacientů s jaterní cirhózou. Vnitřní lékařství 2011; 57(1): 61-71.

Chudárek, T., Horsák, Z., Kalina, J., Piliar, F., Hřebíček, J.: Uplatnění zásad integrovaného systému nakládání s odpady. Odpadové fórum 2011; 12(4): 22-23.

Ira, D., Čižmár, I., Krtička, M., Dráč, P., Bortlíček, Z., Mašek, M.: Časná sutura versus ligamentoplastika leze skafolunátního vazu - srovnání klinických výsledků. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca 2011; 78(2): 149-155.

Kaiser-Šrámková, L., Poul, J., Straka, J., Urbášek, K., Pavlík, T., Cvanová, M.: Kritické zpracování prodlužování femuru za posledních deset let. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca 2011; 78(3): 244-248.

Kalina, J., Hřebíček, J., Chudárek, T.: Informační podpora integrovaného systému nakládání s odpady. Odpadové fórum 2011; 12(4): 24-25.

Kandrnal, V., Říhová, B., Lakomý, R., Demlová, R., Májek, O., Dušek, L.: Metodika CEA na příkladu temozolomidu a intratékálně aplikovaného karmustinu u pacientů s glioblastoma multiforme. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 850-853.

Leštianský, B., Hakl, M., Pešlová, M., Veselá, V., Pavlík, T., Kostřica, R.: Etorikoxib v premedikaci před tonzilektomií. Anesteziologie a intenzivní medicína 2011; 22(3): 137-145.

Maisnar, V., Pelcová, J., Klimeš, D., Sandecká, V., Radocha, J., Klincová, M., Hájek, R.: RMG - registr monoklonálních gamapatií. Onkologie 2011; 5(3): 138-140.

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Suchánek, Š., Kožený, P., Dušek, L.: Aktuální výsledky programů screeningu zhoubných nádorů. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2011; 60(5): 42587.

Májek, O., Dušek, L., Mužík, J., Brabec, P., Klimeš, D., Suchý, M., Gregor, J., Daneš, J., Zavoral, M., Seifert, B., Suchánek, Š., Dvořák, V., Skovajsová, M., Kožený, P.: Systém informační podpory národních programů screeningu zhoubných nádorových onemocnění v ČR. Lékař a technika 2011; 41(1): 55-66.

Májek, O., Dušek, L., Suchánek, Š., Demlová, R., Kožený, P., Suchý, M., Zavoral, M.: Nákladová efektivita screeningu kolorektálního karcinomu: edukační přehled a modelování účinku programu v České republice. Postgraduální medicína 2011; 13(8): 854-862.

Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M., Suchánek, Š., Seifert, B., Daneš, J., Dvořák, V., Kožený, P.: Dosavadní průběh screeningu onkologických onemocnění v ČR a jeho význam pro dostupnost léčby. Medicína po promoci 2011; 12(4): 71-77.

Marek, F., Procházka, V., Kala, Z., Dolina, J., Bortlíček, Z.: Změna kvality života po antirefluxní operaci v závislosti na typu operačního výkonu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti 2011; 14(3): 41913.

Marek, F., Procházka, V., Kala, Z., Dolina, J., Pavlík, T.: Kvalita života po laparoskopické fundoplikaci v závislosti na předoperační symptomatologii. Rozhledy v chirurgii 2011; 90(3): 166-171.

Neumann, A., Bohatá, Š., Keřkovský, M., Pavlík, T.: Vliv přítomnosti vápníku v koronárním řečišti na systolickou funkci levé komory. Česká radiologie 2011; 65(4): 279-288.

Pacík, D., Vít, V., Katolická, J., Jarkovský, J.: Úbytek kostní hmoty u androgen deprivační terapie: naléhavý problém pacientů s karcinomem prostaty - naše zkušenosti. Urologické listy 2011; 9(1): 60-64.

Pařenica, J., Kala, P., Jarkovský, J., Poloczek, M., Toman, O., Pávková Goldbergová, M., Maňoušek, J., Prymusová, K., Kubková, L., Tesák, M., Elbl, L., Čermáková, Z., Špinar, J.: Akutní srdeční selhání a časný rozvoj dysfunkce levé komory u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST léčených primární perkutánní koronární intervencí. Vnitřní lékařství 2011; 57(1): 43-51.

Penka, M., Kissová, J., Buliková, A., Zavřelová, J., Ovesná, P., Pavlík, T.: Trombohemoragický syndrom u nemocných s myeloproliferativním onemocněním s trombocytemií. Vnitřní lékařství 2011; 57(3): 306-311.

Říhová, B., Pařenica, J., Miklík, R., Felšőci, M., Hořáková, K., Šulcová, A., Jarkovský, J., Špinar, J.: Náklady na rehospitalizaci pacientů s akutním srdečním selháním. Vnitřní lékařství 2011; 57(10): 803-807.

Snopková, S., Jarkovský, J., Matýšková, M., Povolná, K., Polák, P., Cvanová, M., Husa, P.: Změny krevních lipidů při dlouhodobé antiretrovirové léčbě. Vnitřní lékařství 2011; 57(5): 463-471.

Soukopová, J., Hřebíček, J.: Model of cost and price relationships for municipal waste management of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 2011; 59(7): 371-378.

Soukopová, J., Hřebíček, J., Štencl, M., Trenz, O.: Integration of economic, environmental, social and corporate governance performance and reporting in enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 2011; 59(7): 157-166.

Suchánek, Š., Vepřeková, G., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Epidemiologie, etiologie, screening a diagnostika kolorektálního karcinomu, včetně diagnosticko-terapeutických zákroků na tlustém střevě. Onkologie 2011; 5(5): 261-265.

Suchánek, Š., Vepřeková, G., Májek, O., Dušek, L., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu v České republice. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2011; 60(7): 18-19.

Štouračová, A., Mechl, M., Šprláková-Puková, A., Schwarz, D., Burda, J.: Možnosti zobrazení artikulární chrupavky včetně volumetrických měření. Česká radiologie 2011; 65(1): 61-69.

Vorlíček, J., Fínek, J., Dušek, L.: Síť komplexních onkologických center České republiky. Vnitřní lékařství 2011; 57(3): 317-319.

Zavoral, M., Suchánek, Š., Vepřeková, G., Májek, O., Gregor, J., Dušek, L.: Screening a včasný záchyt kolorektálního karcinomu - současný stav v jednotlivých krajích České republiky. Onkologie 2011; 5(4): 210-214.

2010

Abrahámová, J., Černovská, M., Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T.: Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušky a plíce (C34) v ČR. Remedia 2010; 19(6): 451-455.

Adam, Z., Komenda, M., Doubek, M., Krejčí, M., Tomíška, M., Schwarz, D., Vorlíček, J.: Vysoké školy musí mít nejen kvalitní výuku, ale také účinnou kontrolu kvality znalostí a schopností studentů (produktů) vysoké školy. Vnitřní lékařství 2010; 56(6): 624-628.

Bednařík, J., Sládková, D., Kadaňka, Z., Dušek, L., Keřkovský, M., Voháňka, S., Novotný, O., Urbánek, I., Němec, M.: Existuje zvýšené riziko míšní léze po lehkém poranění krční páteře u nemocných s asymptomatickou spondylogenní kompresí krční míchy?. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(Suppl. 2): S100.

Bednařík, J., Voháňka, S., Ehler, E., Ambler, Z., Piťha, J., Veckovský, J., Litzman, J., Kořístek, Z., Suchý, M., Pátá, M., Kožený, P.: Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(6): 579-589.

Bohatá, Š., Pavlík, T., Chlumská, D., Válek, V.: Přínos kontrastního ultrazvukového vyšetření v diferenciální diagnostice ložiskových procesů jater. Česká radiologie 2010; 64(1): 43770.

Dušek, L., Májek, O., Pavlík, T., Vyzula, R., Abrahámová, J., Fínek, J., Mužík, J., Koptíková, J., Brabec, P., Kožený, P., Daneš, J., Ryška, A., Vorlíček, J.: Nová data pro plánování a optimalizaci léčebné péče o pacientky s karcinomem prsu v České republice v období 2010-2011. Farmakoterapie 2010; 6(): 4-13.

Dušek, L., Mužík, J., Abrahámová, J., Pavlík, T., Májek, O., Koptíková, J., Vyzula, R., Fínek, J., Vorlíček, J.: Epidemiologie solidních nádorů v ČR podle dat Národního onkologického registru za období 1977-2007. Postgraduální medicína 2010; 12(3): 268-277.

Dušek, L., Mužík, J., Gelnarová, E., Fínek., Vyzula R,. Abrahámová J.: Incidence a mortalita nádorových onemocnění v České republice. Klinická onkologie 2010; 23(5): 311-324.

Dušek, L., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Babjuk, M., Vyzula, R., Fínek, J., Petruželka, L.: Epidemiologie zhoubných nádorů ledvin v ČR: dlouhodobé trendy a predikce pro rok 2010. Farmakoterapie 2010; 6(Suppl.): 5-10.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXI. Kontingenční tabulky, test nezávislosti kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(3): 315-320.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXII. Rozbor složitějších kontingenčních tabulek je účinným nástrojem pro studium vztahů kategoriálních znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(4): 444-447.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXIII. Kontingenční tabulky neslouží jen pro testy hypotézy o nezávislosti znaků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(5): 591-594.

Dušek, L., Pavlík, T., Jarkovský, J., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XXIV. Vybrané příklady hodnocení kategoriálních dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(6): 742-748.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XIX. Statistické testy pro četnosti kategorií, binomické a Poissonovo rozdělení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(1): 81-84.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii. XX. Statistické testy pro četnosti kategorií, test dobré shody. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(2): 191-195.

Dušek, L., Pitrová, Š., Řehák, J., Vlková, E., Chrapek, O., Klimeš, D., Brabec, P., Kandrnal, V., Jarkovský, J.: Informační zázemí České oftalmologické společnosti ČLS JEP pro monitoring a hodnocení léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace - národní projekt AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie 2010; 66(3): 99-109.

Dušek, L., Zavoral, M., Seifert, B., Kožený, P., Májek, O., Mužík, J., Suchánek, Š., Klimeš, D., Brabec, P., Andres, P., Jaklová, L., Gregor, J.: Informační základna programu kolorektálního screeningu v ČR - přehled dostupných dat z období 2000-2009. Praktický lékař 2010; 90(2): 124-132.

Gregor, J., Brabec, P.: reGISTer - klinický registr českých a slovenských pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem. Farmakoterapie 2010; 6(Suppl.): 26-28.

Hřebíček, J., Hejč, M., Soukopová, J.: Analýza nákladových a cenových vztahů v odpadovém hospodářství ČR. Studia Oecologica 2010; 4(1): 47-55.

Hřebíček, J., Horsák, Z., Kalina, J., Piliar, F., Lacuška, M.: Srovnání nakládání s biologickým odpadem v integrovaných systémech nakládání s odpady. Waste Forum 2010; 3(5): 491-496.

Chrapek, O., Pitrová, Š., Dušek, L., Jarkovský, J., Kandrnal, V., Řehák, J.: Výsledky léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace u pacientů evidovaných v celonárodním registru AMADEUS. Česká a slovenská oftalmologie 2010; 66(3): 110-118.

Ira, D., Kovařík, J., Krtička, M., Mašek, M., Bortlíček, Z.: Komplikace zlomenin metakarpů po operační stabilizaci miniinstrumentáriem. Úrazová chirurgie 2010; 18(1): 1-6.

Kalinová, L., Májek, O., Stehlík, D., Krejčí, K., Bachleda, P.: Kožní nádory a transplantace ledviny - výsledky statistické analýzy transplantačního centra Fakultní nemocnice Olomouc. Klinická farmakologie a farmacie 2010; 24(4): 178-180.

Košťálová, M., Bednařík, J., Skutilová, S., Mitášová, A., Bártková, E., Šajgalíková, K., Dolenská, A., Dušek, L.: Porovnání tíže afázie u demence a cévní mozkové příhody pomocí MASTcz a její vztah k tíži kognitivního deficitu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(3): 246-252.

Král, N., Seifert, B., Dušek, L., Májek, O.: Změny ve screeningu kolorektálního karcinomu - krok správným směrem?. Onkologie 2010; 4(4): 251-255.

Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Suchánek, Š., Seifert, B., Kožený, P., Pánová, S., Dušek, L.: Czech National Cancer Screening Programmes in 2010. Klinická onkologie 2010; 23(5): 343-353.

Miklík, R., Špinar, J., Pařenica, J., Dušek, L., Jarkovský, J., Felšöci, M.: Registry akutního srdečního selhání. Kardiologická praxe 2010; 8(2): 67-73.

Minks, E., Mareček, R., Pavlík, T., Chroust, K., Bareš, M.: Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace cerebella na motoriku horní končetiny u pacientů v iniciálním stadiu Parkinsonovy nemoci - pilotní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(1): 32-36.

Ondráčková, B., Pařenica, J., Miklík, R., Felšőci, M., Šulcová, A., Němec, P., Tomčíková, D., Kala, P., Špinar, J.: Farmakoekonomická analýza nákladů kardiochirurgické léčby pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Cor et Vasa 2010; 52(42715): 684-689.

Penka, M., Schwarz, J., Ovesná, P., Hluší, A., Kořístek, Z., Doubek, M., Dulíček, P., Pospíšilová, D., Kissová, J., Buliková, A., Pavlík, T.: Esenciální trombocytemie a jiné myeloproliferace s trombocytemií léčené Thromboreductinem. Výstupy z databáze Registru k 1. čtvrtletí roku 2010. Vnitřní lékařství 2010; 56(6): 503-512.

Poděbradská, R., Stejskal, P., Schwarz, D.: Spektrální analýza variability srdeční frekvence jako pomocný faktor hodnocení úspěšnosti komplexní intervence v léčbě obezity. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2010; 19(4): 240-243.

Ryska, M., Pantoflíček, J., Dušek, L.: Chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního původu v České republice: současný celostátní survey. Rozhledy v chirurgii 2010; 89(2): 100-108.

Řiháček, I., Fráňa, P., Schwarz, D., Plachý, M., Souček, M.: Normalizovaný smoothness index a parametrický populační RDH index losartanu u pacientů s čerstvě zjištěnou hypertenzí a metabolickým syndromem. Vnitřní lékařství 2010; 56(9): 901-909.

Seidlová, D., Blatný, J., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ševčík, P., Ventruba, P.: Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení - data z registru UniSeven v České republice. Česká gynekologie 2010; 75(4): 297-305.

Seidlová, D., Blatný, J., Penka, M., Ovesná, P., Brabec, P., Ševčík, P., Ventruba, P., Černý, V.: Rekombinantní aktivovaný faktor VII (rFVIIa) v léčbě závažného poporodního krvácení - data z registru UniSeven v České republice. Anesteziologie a intenzivní medicína 2010; 21(5): 229-238.

Seifert, B., Král, N., Dušek, L., Suchánek, Š., Zavoral, M.: Screening kolorektálního karcinomu a jeho perspektivy. Postgraduální medicína 2010; 12(Suppl. 4): 56-58.

Suchý, M., Bednařík, J., Škoda, O., Voháňka, S., Ehler, E., Pátá, M., Kožený, P., Klika, P., Dušek, L.: Vývoj Národní sady klinických standardů a ukazatelů zdravotní péče a první výsledky v oboru neurologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2010; 73(5): 569-577.

Ščudla, V., Ordeltová, M., Faber, E., Minařík, J., Pika, T., Bačovský, J., Rytíková, N., Indrák, K., Dušek, L.: Vliv vysokodávkované chemoterapie s podporou autologní transplantace kmenových buněk na proliferační a apoptotické vlastnosti plazmatických buněk u mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes 2010; 16(2): 92-100.

Šlampa, P., Fadrus, P., Mužík, J., Kalina, P., Kramář, F., Janeková, E., Malinová, B., Bolješíková, E., Mačingová, Z., Bartoš, R., Belánová, K.: Průběh a závěry mezioborového setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2010. Klinická onkologie 2010; 23(3): 188-189.

Špinar, J., Ludka, O., Sepši, M., Schildberger, J., Dušek, L., Jarkovský, J.: Registr BRNO 2: farmakoterapie po infarktu myokardu. Vnitřní lékařství 2010; 56(6): 533-540.

Špinar, J., Vítovec, J., Souček, M., Dušek, L., Pavlík, T.: Studie CORD - analýza nemocných starších 80 let a nemocných s izolovanou systolickou hypertenzí. Kardiologická revue 2010; 12(1): 21-27.

2009

Babjuk, M., Brabec, P., Dušek, L., Pavlík, T., Fínek, J., Pacík, D., Petruželka, L., Matoušková, M.: Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Česká urologie 2009; 13(2): 149-160.

Dušek, L, Abrahámová, J., Mužík, J., Májek, O., Pavlík, T., Koptíková, J., Vyzula, R., Fínek, J.: Populační odhady počtu nemocných s kolorektálním karcinomem - jeden z nástrojů včasné diagnostiky časných stadií a rekurence onemocnění. Farmakoterapie 2009; 5(): 11-20.

Dušek, L, Dvořák, V., Chroust, K., Májek, O., Mužík, J., Klimeš, D., Brabec, P., Michal, M., Ondruš, J.: Nový informační systém a datový audit cervikálního screeningu v ČR. Postgraduální medicína 2009; 11(5): 543-552.

Dušek, L, Hoch, J., Mužík, J., Pavlík, T.: Epidemiologie a léčba kolorektálního karcinomu v českých populačních datech. Rozhledy v chirurgii 2009; 88(6): 295-302.

Dušek, L, Ondrušová, M., Mužík, J., Koptíková, J., Pavlík, T., Májek, O., Kubásek, M., Ondruš, D., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Nový informační systém pro prediktivní hodnocení onkologické zátěže: spolupráce Slovenské a České republiky. Onkológia 2009; 4(3): 255-257.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XV. Vyzkoušejte zvláštní typ neparametrického testování hypotéz: permutační tesy - obecné aplikace. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(3): 285-287.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XVI. Zlatý standard statistického testování: t-test. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(4): 389-393.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XVII. Neparametrické testy jako alternativa t-testu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(5): 482-486.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J., Jarkovský J.: Analýza dat v neurologii XVIII. O t-testu jsme ještě nenapsali vše. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(6): 589-596.

Dušek, L, Pavlík, T., Koptíková, J., Mužík, J., Májek, O., Abrahámová, J., Vyzula, R., Fínek, J., Študent, V., Babjuk, M.: Nový informační systém umožňující predikce epidemiologické a léčebné zátěže u urologických malignit v České republice. Česká urologie 2009; 13(1): 99-100.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XIII. Úvod do statistického usuzování - postupy a terminologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(1): 83-86.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XIV. Vyzkoušejte zvláštní typ neparametrického testování hypotéz: permutační tesy - Fisherův exaktní test. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2009; 72(2): 183-185.

Fínek, J., Prausová, J., Čmejlová, V., Cwiertka, K., Švébišová, H., Vyzula, R., Holánek, M., Bodorová, M., Slavíček, L., Kubecová, M., Loukotková, L., Neumanová, R., Lepeyová, K., Lysý, M., Šmejkal, J., Soumarová, R., Ryšková, J., Kališová, K., Machanová,: Projekt IKARUS - zjištění incidence kostních příhod u karcinomu prsu. Retrospektivní analýza nemocných dispenzarizovaných v onkologických centrech České a Slovenské republiky. Klinická onkologie 2009; 22(4): 154-162.

Hřebíček, J, Chvátalová, Z.: Vizualizační možnosti systému Maple. Slovenský časopis pre geometriu a grafiku 2009; 6(12): 42648.

Hýža, P, Veselý, J., Schwarz, D., Vašků, A., Choudry, U., Streit, L., Bistoni, G., Sukop, A: The effect of blood around a flap pedicle on flap perfusion in an experimental rodent model. Acta chirurgiae plasticae 2009; 51(1): 21-25.

Hýža, P, Veselý, J., Schwarz, D., Vašků, A., Choudry, U., Streit, L., Sukop, A.: The efficacy of magnesium sulfate on resolving surgically provoked vasospasm of the flap pedicle in an experiment. Acta chirurgiae plasticae 2009; 51(1): 15-19.

Chroust, K., Fínek, J., Zemánek, P., Brabec, P., Dušek, L.: Zkušenosti s managementem dat retrospektivního klinického projektu v podmínkách české a slovenské onkologie (projekt IKARUS). Klinická onkologie 2009; 22(4): 163-167.

Kazda, S, Kočiš, J., Wendsche, P., Jarkovský J.: Klinická komparativní studie výsledků terapie poranění zubu čepovce. Rozhledy v chirurgii 2009; 10(): 554-558.

Mužík, J., Dušek, L., Abrahámová, J., Koptíková, J.: Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice. Onkologie 2009; 3(1): 13-17.

Ondruš, D, Ondrušová, M., Dušek, L., Spaniková, B.: Hormonal profile and osteological parameters examination - part of testicular cancer survivors long-term follow-up. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy 2009; 110(3): 200-210.

Papajik, T, Pikalova, Z., Raida, L., Skoumalova, I., Vondrakova, J., Faber, E., Prochazka, V., Kubova, Z., Kucerova, L., Pavlík, T., Dušek, L., Indrak, K.: Rituximab does not adversely affect the stem cells mobilization and engkraftment after high dose therapy and autologous transplantation in patients with diffuse large B cell lymphoma in first complete or partial remission. Biomedical Papers 2009; 153(3): 211-214.

Papajik, T, Trněný, M., Vášová, I., Belada, D., Jankovská, M., Jindra, P., Mužík, J., Pavlík, T., Dušek, L., Indrák, K.: Epidemiologie ne-hodgkinových lymfomů v České republice, Evropě a Severní Americe. Onkologie 2009; 3(3): 41487.

Pavelka, K., Gatterová, J., Vencovský, J., Šedová, L., Chroust, K.: Rentgenová progrese revmatoidní artritidy v běžné klinické praxi – výsledky z českého registru ATTRA. Rheumatologia 2009; 23(1): 7-11.

Penka, M, Schwarz, J., Pavlík, T., et, al.: Výsledky léčby nemocných s esenciální trombocytemií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytemií: zpráva z registru pacientů léčených Thromboreductinem. Vnitřní lékařství 2009; 55(11): 1-12.

Skřičková, J., Pešek, M., Kolek, V., Zatloukal, P., Petruželka, L., Tomíšková, M., Krákorová, G., Grygárková, I., Havel, P., Zemanová, M., Minárik, M., Svobodník, A., Dušek, L., Chroust, K., Kaisarová, P., Šlégrová, Z., Berkovcová, J., Hajdúch, M.: Výsledky klinického hodnocení účinnosti a toxicity gefitinibu v rámci programu časného přístupu u nemalobuněčného karcinomu plic v České republice. Studia Pneumologica et Phthiseologica 2009; 69(2): 61-68.

Svoboda, M, Grell, P., Šimíčková, M., Fabian, P., Petráková, K., Palácová, M., Macková, D., Trojanec, R., Hajdúch, M., Pavlík, T., Vyzula, R., Nenutil, R.: Výsledky retrospektivní analýzy cílené léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem v MOÚ. Identifikace prediktivních faktorů. Klinická onkologie 2009; 21(6): 348-358.

Urbánek, P, Subhanová, I., Janoušová, E., Dušek, L., Mareček, Z., Brůha, R., Petrtýl, J., Brodanová, M.: Účinnost terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV infekcí. Vnitřní lékařství 2009; 55(5): 474-479.

Vrtělová, P, Coufal, O., Pavlík, T., Bažout, M., Fait, V.: Prediktory invazivity a záchyt uzlinových metastáz u duktálních karcinomů in situ. (DCIS). Klinická onkologie 2009; 22(6): 278-283.

Zavoral, M, Suchánek, Š., Májek, O., Dušek, L., Frič, P.: Populační screening kolorektálního karcinomu v České republice. Rozhledy v chirurgii 2009; 88(6): 292-294.

Zavoral, M, Suchánek, Š., Závada, F., Májek, O., Dušek, L., Frič, P.: Screening kolorektálního karcinomu v České republice. Farmakoterapie 2009; 5(): 24-26.

2008

Babjuk, M., Dušek, L.: Léčba hormonálně refrakterního karcinomu prostaty. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2008; 57(14): 22-24.

Bednařík, J., Kadaňka, Z., Dušek, L., Keřkovský, M., Voháňka, S., Novotný, O., Urbánek, I., Němec, M.: Presymptomatická spondylogenní cervikální myelopatie - update prediktivního modelu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(Suppl. 3): 19-20.

Bulik, O., Machálka, M., Liberda, O., Foltán, R., Jura, R., Gelnarová, E., Pavlík, T.: Traumatické poranění mozku a zlomeniny obličejového skeletu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(5): 559-564.

Dušek, L., Mužík, J., Pavlík, T., Koptíková, J., Babjuk, M.: Epidemiologie urologických nádorů v České republice. Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2008; 57(14): 42586.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii VII. Reprodukovatelnost a opakovatelnost měření u spojitých dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(1): 106-109.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii VIII. Binomické rozdělení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(2): 229-232.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii IX. Poissonovo rozdělení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(3): .

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii X. Vybrané otázky sumární statistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(4): 491-493.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XI. Úvod do statistického usuzování - velikost účinku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(5): 603-606.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii XII. Úvod do statistického usuzování - postupy a terminologie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(6): 735-739.

Halámková, J., Šmardová, J., Pour, L., Tomášek, J., Novotný, J., Demlová, R., Koptíková, J., Kiss, I., Adam, Z.: Nové léky v onkologii. Postgraduální medicína 2008; 10(3): 336-344.

Hejč, M., Hřebíček, J., Piliar, F., Horsák, Z., Friedmann, B., Chudárek, T.: Prognóza nakládání s biodegradabilním odpadem v České republice do roku 2020. Odpady 2008; 18(12): 9-10.

Hřebíček, J., Hejč, M., Piliar, F.: Prognóza nakládání s biodegradabilním odpadem v ČR do roku 2020. Odpady 2008; (12): 17-19.

Kašpárek, T., Přikryl, R., Češková, E., Kučerová, H., Mareček, R., Mikl, M., Schwarz, D., Vaníček, J.: Morfologie mozku predikuje globální funkční úroveň v průběhu jednoletého sledování pacientů s první epizodou schizofrenie. Psychiatrie 2008; 12(Suppl. 1): 35.

Kovářová, L., Michálek, J., Kýr, M., Penka, M., Hájek, R.: Srovnání vybraných markerů dendritických buněk u zdravých dárců a pacientů s monoklonální gamapatií nejasného významu či mnohočetným myelomem. Klinická onkologie 2008; 21(1): 20-25.

Ošlejšková, H., Dušek, L., Makovská, Z., Dujíčková, E., Autrata, R., Šlapák, I.: Výskyt epileptických záchvatů a/nebo epileptiformní EEG abnormity u dětí s dětským a atypickým autizmem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(4): 435-444.

Pavelka, Z., Zitterbart, K., Pavlík, T., Šlampa, P., Ventruba, J., Brichtová, E., Smrčka, M., Paleček, T., Jakubec, J., Houdek, M., Křen, L., Skotáková, J., Ošlejšková, H., Turbová, T., Štěrba, J.: Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(2): 206-214.

Penka, M., Schwarz, J., Pavlík, T., Pytlík, R., Doubek, M., Dulíček, P., Kissová, J., Hluší, A., Schutzová, M., Černá, O., Brychtová, Y., Szotkowski, T., Volková, Z., Seghetová, J., Vozobulová, V., Hadačová, I., Hochová, I., Voglová, J., Dušek, L.: Jak léčíme nemocné s esenciální trombocytemií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytemií a co může být prediktivní známkou rizika trombózy u těchto nemocných - zpráva z registru pacientů. Vnitřní lékařství 2008; 54(7-8): 775-782.

Poprach, A., Michalová, E., Pavlík T., Lakomý, R., Vyskočil, J., Němeček, R., Žaloudík, J., Vyzula, R., Kocák, I., Kocáková, I.: Současný stav testování chemorezistence nádorů ex vivo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Klinická onkologie 2008; 21(3): 116-121.

Snopková, S., Povolná, K., Husa, P., Jarkovský, J., Pavlík, T.: Dyslipidemie indukovaná antiretrovirovými léčivy. Vnitřní lékařství 2008; 54(2): 169-177.

Szotkowski, T., Voglová, J., Doubek, M., Steinerová, K., Maaloufová, J., Kozák, T., Michalová, K., Jarošová, M., Žák, P., Koza, V., Cetkovský, P., Hubáček, J., Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L., Indrák, K.: Analýza záznamů Národního onkologického registru z období let 1977–2002 o akutních leukemiích ve světle dat klinického registru akutních leukemií (ALERT) Leukemické sekce ČHS ČLS JEP a literárních údajů. Transfuze a hematologie dnes 2008; 14(2): 71-78.

Špinar, J., Aschermann, M., Al-Hiti, H., Bělohlávek, J., Dušek, L., Hlinomaz, O., Kettner, J., Linhart, A., Málek, I., Miklík, R., Novák, M., Pařenica, J., Vítovec, J.: Databáze akutního srdečního selhání na specializovaných kardiologických klinikách. Cor et Vasa 2008; 50(1): 44531.

Voháňka, S., Balintová, Z., Mičánková, B., Andrašinová, T., Dušek, L.: Mohou elektrofyziologická vyšetření přispět k dlouhodobé predikci nemocných s lumbální spinální stenózou?. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71(Suppl. 3): 18.

2007

Brabec, P., Klimeš, D., Andres, P., Dušek, L., Vyzula, R.: Možnosti využití informačních systémů nemocnic k hlášení populačních dat - zkušenosti Masarykova onkologického ústavu. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 120-123.

Bulánková, E., Némethová, D.: Linkages among land-use, water quality, physical habitat conditions and selected macroinevertebrate assemblages of the Hron River (Slovakia). Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 2007; 21(): 35-46.

Crha, I., Ventruba, P., Žáková, J., Kubešová, B., Jarkovský, J., Huser, M.: Kryokozervace spermatu před gonadotoxickou léčbou - 11 let zkušeností. Česká gynekologie 2007; 72(5): 320-326.

Crha, I., Žáková, J., Ventruba, P., Hudeček, R., Jarkovský, J.: Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu. Praktická gynekologie 2007; 11(3): 117-119.

Čupr, P., Koptíková, J., Šantroch, J., Bartoš, T., Bednářová, Z., Mužík, J., Holoubek, I., Dušek, L.: Metodické možnosti hodnocení zdravotních rizik na populační úrovni s využitím dostupných environmentálních a epidemiologických dat. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 190-196.

Dušek, L., Mužík, J., Koptíková, J., Žaloudík, J., Klimeš, D., Bourek, A., Indrák, K., Mihál, V., Hajdúch, M., Štěrba, J., Vyzula, R., Abrahámová, J.: Registrace dat tvoří nezbytnou informační základnu současné onkologie. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 53-62.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii I. Úvod a vymezení pojmů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(1): 99-100.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii II. Frekvenční analýza jako první vhled do dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(2): 214-217.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii III. Nebojme se mediánu a robustních statistik. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(3): 343-345.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii IV. Variabilita měření není vždy „chyba“. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(4): 446-449.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii V. Přínos a důsledky transformace dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(5): 600-603.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J.: Analýza dat v neurologii VI. Přesnost, spolehlivost a reprodukovatelnost měření u diskrétních dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007; 70(6): 719-721.

Dušek, L., Pavlík, T., Koptíková, J., Mužík, J., Gelnarová, E., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Národní onkologický registr ČR jako zdroj referenčních standardů pro hodnocení výsledků léčebné péče. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 77-95.

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Žaloudík, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Přežití dosahované u onkologických pacientů v ČR. Praktický lékař 2007; 87(9): 531-536.

Dušek, L., Pavlík, T., Mužík, J., Koptíková, J., Gelnarová, E., Abrahámová, J., Žaloudík, J., Vyzula, R., Vorlíček, J.: Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - reakce na výsledky publikované ve studii EUROCARE 4. Klinická onkologie 2007; 20(6): 399-404.

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Brabec, P., Pavliš, P., Abrahámová, J., Vyzula, R.: Informační systém pro analytické zpracování dat Národního onkologického registru - projekt SVOD v roce 2006. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 96-108.

Gelnarová, E., Neuvirtová, L., Svobodník, A., Komolíková, L., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L.: Využití Národního onkologického registru pro modelování vlivu screeningových programů v cílové populaci: age-period-cohort modely. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 167-175.

Hájek, R., Mužík, J., Maisnar, V., Koptíková, J., Dušek, L.: Mnohočetný myelom, MKN klasifikace a Národní onkologický registr České republiky. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 147-151.

Indrák, K., Papajík, T., Faber, E., Hájek, R., Čermák, J., Raida, L., Hubáček, J., Szotkowski, T., Mužík, J., Dušek, L.: Návrh populační registrace hematoonkologických diagnóz vycházející z WHO klasifikace nádorových chorob z roku 1999, z hodnocení základních léčebných přístupů a z požadavků Národního onkologického registru ČR. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 156-160.

Indrák, K., Papajík, T., Faber, E., Hubáček, J., Raida, L., Szotkowski, T., Mužík, J., Dušek, L.: Kritická analýza dat o akutních a chronických leukémiích v Národním onkologickém registru České republiky. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 132-141.

Janíková, A., Bolčák, K., Mayer, J., Némethová, D., Staníček, J.: Klinický význam 18F-FDG-pozitronové emisní tomografie u folikulárního lymfomu. Transfuze a hematologie dnes 2007; 13(3): 117-125.

Kašpárek, T., Přikryl, R., Schwarz, D., Tronerová, S., Češková, E., Mikl, M., Vaníček, J.: Morfologické koreláty neurologických měkkých příznaků u první epizody schizofrenie. Psychiatrie 2007; 11(Suppl. 1): 32.

Klimeš, D., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Brabec, P., Abrahámová, J., Dušek, L.: Edukační verze on-line dostupné elektronické hlášenky NOR. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 124-131.

Komolíková, L., Svobodník, A., Gelnarová, E., Klimeš, D., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Mužík, J., Dušek, L.: Stochastické modely hodnocení efektivity screeningových programů se zaměřením na diagnózu karcinom prsu. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 176-181.

Mužík, J., Dušek, L., Kubásek, M., Koptíková, J., Schwarz, D., Zemánek, P., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů ČR on-line na webovém portálu projektu SVOD. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 109-119.

Mužík, J., Koptíková, J., Dušek, L., Žaloudík, J., Vyzula, R., Abrahámová, J.: Analýza historických dat Národního onkologického registru ČR: informační potenciál a rizika zkreslení. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 63-76.

Némethová, D.: Density-dependent habitat selection in Nightingale (Luscinia megarhynchos C. L. Brehm) in selected windbreaks of SW Slovakia. Ekológia 2007; 26(3): 313-321.

Ondráčková, B., Miklík, R., Pařenica, J., Špinar, J., Pavlík, T.: Náklady a délka hospitalizace u pacientů s akutním srdečním selháním. Farmakoekonomika 2007; 2(2): 50-55.

Ondrušová, M.: Epidemiológia zhubných nádorov v SR. Via practica. Via Practica 2007; 4(Suppl. 2): 6-9.

Ondrušová, M.: Legislatívna povinnosť hlásiť výskyt zhubných nádorov sa týka aj urológov. Urológia 2007; 4(13): .

Ondrušová, M.: Národný portál epidemiológie zhubných nádorov v SR. Kompendium medicíny (špeciálna príloha Zdravotníckych novín) 2007; 13(13): 20-22.

Ondrušová, M., Dušek, L., Ondruš, D., Mužík, J.: Aká je dostupnosť údajov o epidemiológii zhubných nádorov v Slovenskej republike. Onkológia 2007; 2(5): 292-293.

Ondrušová, M., Ondruš, D., Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M.: Webový informačný systém o epidemiológii zhubných nádorov v SR. Revue medicíny v praxi 2007; 5(6): 42556.

Papajík, T., Raida, L., Mužík, J., Dušek, L., Indrák, K.: Analýza záznamů diagnóz maligních lymfomů v databázi Národního onkologického registru ČR. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 142-146.

Svobodník, A., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Klimeš, D., Komolíková, L., Dušek, L.: Aktuální výsledky mamografického screeningu v České republice. Klinická onkologie 2007; 20(Suppl. 1): 161-165.

Svobodník, A., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Májek, O., Klimeš, D.: Aktuální stav národního programu skríninku rakoviny prsu v České republice. Časopis lékařů českých 2007; 146(12): 945-949.

Šrámek, V., Dadák, L., Štouračová, Š., Komolíková, L., Kuklínek, P.: Immodin v léčbě imunoparalýzy nemocných v intenzivní péči. Vnitřní lékařství 2007; 53(9): 954-959.

2006

Budinská, E., Jarkovský, J.: Metody detekce alterovaných oblastí DNA z dat CGH arrays. Klinická onkologie 2006; 19(Suppl. 2): 368-372.

Daneš, J., Bartoňková, H., Skovajsová, M., Svobodník, A., Krejčová, L.: Screening karcinomu prsu. Postgraduální medicína 2006; 8(1): 83-88.

Hřebíček, J.: Nové trendy v environmentálním reportingu EU. Environmentální aspekty podnikání 2006; 10(3): 2-4.

Hřebíček, J., Fiala, J., Ministr, J.: Využití informačních a komunikačních technologií ve sjednoceném reportingu podniku. Planeta 2006; 14(2): 12-14.

Hřebíček, J., Kokrment, L.: Standardizace environmentálního reportingu v České republice. Planeta 2006; 14(2): 5-9.

Hřebíček, J., Žák, V.: Matematický systém Maple. Zpravodaj ÚVT MU 2006; 17(2): 11-15.

Husa, P., Šlesinger, P., Štroblová, H., Svobodník, A.: Ovlivnění úspěšnosti léčby chronické hepatitidy C hmotností a pohlavím pacienta a výší vstupní viremie. Vnitřní lékařství 2006; 52(6): 590-595.

Husa, P., Šlesinger, P., Štroblová, H., Svobodník, A.: Význam virové kinetiky v počátcích léčby chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem. Vnitřní lékařství 2006; 52(2): 153-161.

Jarošová, M., Pospíšilová, H., Plachý, R., Divoká, M., Holzerová, M., Papajík, T., Koptíková, J., Indrák, K.: Princip a význam metody arrayCGH v hemato-onkologii. Časopis lékařů českých 2006; 145(1): 9-13.

Jarošová, M., Pospíšilová, H., Plachý, R., Papajík, T., Koptíková, J., Indrák, K.: Určování nebalancovaných genových změn metodou array komparativní genomové hybridizace (array CGH) u nádorů. Klinická onkologie 2006; 19(Suppl. 2): 342-346.

Kašpárek, T., Přikryl, R., Kučerová, H., Schwarz, D., Češková, E., Krupa, P.: Hodnocení velikosti hipokampu u schizofrenie - zkušenosti z brněnské kliniky. Česká a slovenská psychiatrie 2006; 102(2): 73-79.

Kašpárek, T., Přikryl, R., Schwarz, D., Kučerová, H., Češková, E.: Hipokampus, morfologie mozku a schizofrenie. Časopis lékařů českých 2006; 145(7): 544-547.

Kincl, V., Meluzín, J., Špinarová, L., Hude, O., Krejčí, J., Panovský, R., Jarkovský, J., Dušek, L.: The prognostic value of right ventricular isovolumic relaxation time assessed by tissue Doppler imaging in patients with chronic heart failure. Vnitřní lékařství 2006; 52(11): 1111-1112.

Kincl, V., Meluzín, J., Špinarová, L., Hude, P., Krejčí, J., Panovský, R., Jarkovský, J., Dušek, L.: Risk stratification in patients with chronic heart failure by assesment of right ventricular isovolumic relaxation time using tissue Doppler imaging. Cor et Vasa 2006; 48(9): 305-310.

Klimeš, D., Svobodník, A., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Švihálek, J., Dušek, L.: Kvalita dat mamografického screeningu v České republice. Zkušenosti z centrálního zpracování dat prvního roku programu. Česká radiologie 2006; 60(2): 86-91.

Krusová, D., Ševela, K., Králová, D., Žák, P., Olšovská, V.: Riziková medikace a kontrastní látkou indukovaná nefropatie u pacientů s diabetem a hypertenzí. Vnitřní lékařství 2006; 52(11): 1014-1020.

Novotná, B., Pavlík, T.: Pětileté sledování gravidních astmatiček.. Alergie 2006; 8(Suppl. 1): 38-44.

Novotný, T., Kadlecová, J., Papoušek, I., Chroust, K., Bittnerová, A., Floriánová, A., Cesková, E., Weislamplová, M., Pálenský, V., Šišáková, M., Toman, O., Gaylliová, R., Špinar, J.: Mutační analýza LQT genů u jedinců s polékovým prodloužením QT intervalu. Vnitřní lékařství 2006; 52(2): 116-118.

Pavlík, T., Jarkovský, J.: Statistické metody v analýze dat z DNA mikročipů. Klinická onkologie 2006; 19(Suppl. 2): 365-368.

Pidrman, V., Látalová, K., Chroust, K.: Účinnost a snášenlivost galantaminu v léčbě Alzheimerovy nemoci. Neurologie pro praxi 2006; 7(5): 276-281.

Schwarz, D., Provazník, I.: Low-dimensional Multimodal Deformable Registration of MRI Brain Images in Stereotaxic Space. European Journal for Biomedical Informatics 2006; 2(1): 42491.

Šišáková, M., Toman, O., Floriánová, A., Kadlecová, J., Chroust, K., Papoušek, I., Špinar, J.: Extension of QT interval as a consequence of risk factor accumulation - case study. Vnitřní lékařství 2006; 52(3): 271-273.

2005

Adam, Z., Pour, L., Vorlíček, J., Hájek, R., Koptíková, J., Šmardová, J.: Cílená léčba v onkologii. Remedia 2005; 15(): 390-404.

Blatný, J.: Trombofilní rizika v dětském věku. Transfuze a hematologie dnes 2005; 11(Suppl. 2): 51-53.

Buliková, A., Némethová, D., Penka, M., Dušek, L., Šlechtová, M., Meluzínová, H.: Ovlivňuje přítomnost lupus antikoagulans antikoagulační léčbu u pacientů s antifosfolipidovým syndromem?. Transfuze a hematologie dnes 2005; 11(4): 148-153.

Buliková, A., Némethová, D., Penka, M., Zavřelová, J., Dušek, L.: ProC®global u pacientů s antifosfolipidovými protilátkami. Transfuze a hematologie dnes 2005; 11(4): 154-161.

Buliková, A., Zavřelová, J., Némethová, D., Penka, M., Dušek, L.: Přínos různé citlivosti aPTT reagencie pro diagnostiku inhibitoru lupus antikoagulans. Transfuze a hematologie dnes 2005; 11(3): 98-103.

Doležel, Z., Dostálová, D., Blatný, J., Štarha, J., Geryková, H.: Hemolýza s „hematurií“ - kasuistika. Česko-slovenská pediatrie 2005; 60(2): 106.

Doležel, Z., Elstnerová, L., Blatný, J., Wechsler, D., Procházka, J.: Trombóza renálních žil u novorozence - kasuistika. Česko-slovenská pediatrie 2005; 60(2): 107.

Gelnarová, E., Šafařík, L.: Comparison of three statistical classifiers on a prostate cancer data. Neural Network World 2005; 15(4): 311-318.

Holecová, M., Némethová, D., Kúdela, M.: Structure and function of weevil assemblages (Coleoptera, Curculionoidea) in epigeon of oak-hornbeam forests in SW Slovakia. Ekológia 2005; 24(Suppl. 2): 179-204.

Jarkovský, J., Dušek, L., Hřebíček, J., Ráček, J., Brabec, P., Hodovský, J.: Komplexní systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod - projekt ARROW. Planeta 2005; 13(12): 39-42.

Kohut, M., Holčík, J., Hanák, J., Kabeš, R.: Použití metody ICA při stanovení významných znaků v signálech kardiovaskulárního systému koní. Advances in Electrical and Electronic Engineering 2005; 4(3): 141-146.

Křivan, L., Kozák, M., Sepši, M., Vlašínová, J., Trčka, P., Svobodník, A., Dostálová, L., Lokaj, P., Špinar, J.: Využití turbulence srdečního rytmu v rizikové stratifikaci nemocných po prodělaném infarktu myokardu. Cardiology 2005; 14(5): 219-224.

Svobodník, A., Coufal, O., Dušek, L.: Základní pojmy v designu, analýze dat a interpretaci výsledků klinických hodnocení léčiv. Klinická onkologie 2005; 18(Suppl. 2005): 238-241.

Šefr, R., Coufal, O., Penka, I., Fait, V., Kaplan, Z., Ondrák, M., Fabian, P., Žaloudík, J.: Metoda lymfatického mapování a biopsie sentinelové uzliny u karcinomu tračníku. Klinická onkologie 2005; 18(1): 10-14.

Zimovjanová, M., Chroust, K.: Megestrol acetát v léčbě syndromu anorexie a kachexie u pacientů s nádorovým onemocněním. Medicína po promoci 2005; 6(10): 74-76.

2004

Bitušík, P., Bulánková, E., Halgoš, J., Illéšová, D., Némethová, D., Šporka, F.: Comparison of aquatic Diptera between two streams in Poloniny National Park (East Carpathians, Slovakia). Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia 2004; 109(11): 51-65.

Coufal, O., Svobodník, A., Žaloudík, J., Šefr, R., Fait, V., Dušek, L., Dorociak, F.: Faktory ovlivňující vyšetřování mízních uzlin v resekátech karcinomů kolon a rekta. Klinická onkologie 2004; 17(3): 96-100.

Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Svobodník, A., Krejčová, L.: Screening karcinomu prsu v České republice. Současnost a budoucnost, úloha gynekologa. Moderní gynekologie a porodnictví 2004; 13(3): 464-475.

Dušek, L., Abrahámová, J., Indrák, K., Vyzula, R., Žaloudík, J., Vorlíček, J. ": Registrace epidemiologických dat v onkologii a její význam pro hodnocení léčebné péče. Klinická onkologie 2004; 17(Suppl. 1): 39-44.

Dušek, L., Žaloudík, J., Koptíková, J., Mužík, J., Vyzula, R., Abrahámová, J., Vorlíček, J.: Datová základna pro hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. Klinická onkologie 2004; 17(Suppl. 1): 11-26.

Gelnarová, E., Svobodník, A., Klimeš, D., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Dušek, L.: Systém centrální validace dat mamografického screeningu v České republice. Česká radiologie 2004; 58(4): 210-213.

Indrák, K., Dušek, L., Jarošová, M., Sičová, K., Mužík, J., Szotkowski, T., Vorlíček, J., Voglová, J., Mayer, J., et al.: Model populačního klinického registru umožň ujícího hodnocení léčebné péče: projekt ALERT (akutní leukemie-klinický registr). Klinická onkologie 2004; 17(Suppl. 1): 79-83.

Klimeš, D., Svobodník, A., Gelnarová, E., Daneš, J., Bartoňková, H., Skovajsová, M., Dušek, L.: Vedení datového auditu a správná interpretace ukazatelů efektivity mamografického screeningu v České republice. Česká radiologie 2004; 58(4): 222-227.

Klimeš, D., Šmíd, R., Pavliš, P., Svobodník, A., Dušek, L.: Informační technologie pro současnou onkologii - sběr a analýza dat. Klinická onkologie 2004 2004; 17(Suppl. 1): 97-100.

Křivan, L., Kozák, M., Sepši, M., Svobodník, A., Špinar, J.: Specifické komplikace terapie implantabilními kardiovertery defibrilátory. Časopis lékařů českých 2004; 143(8): 521-525.

Křivan, L., Trčka, P., Sepši, M., Kozák, M., Svobodník, A., Vacek, T.: Heart rate turbulence in risk stratification of sudden cardiac death-a prospective study. Bratislavské lekárske listy 2004; 105(4): .

Lukáš, J., Svobodník, A.: Tracheostomie a parametry krku. Choroby hlavy a krku 2004; 13(42463): 9-12.

Némethová, D., Ľavrinčíková, M., Beňová, M.: Monitorovanie predácie na umelých hniezdach s rôznym počtom umelých vajec. Sylvia 2004; 40(1): 79-88.

Sepši, M., Kozák, M., Křivan, L., Vacek, T., Svobodník, A.: Turbulence srdečního rytmu v rizikové stratifikaci náhlé srdeční smrti. Vnitřní lékařství 2004; 50(Suppl. 1): 133.

Sepši, M., Křivan, L., Kozák, M., Trčka, P., Svobodník, A., Vacek, T.: Turbulence timing-new parameter of risk stratification of sudden cardiac death. Bratislavské lekárske listy 2004; 105(4): .

Sepši, M., Křivan, L., Kozák, M., Trčka, P., Vacek, T., Svobodník, A.: Turbulence Timing - zavedení nového znaku turbulence srdečního rytmu ve stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti. Cor et Vasa 2004; 46(4): 80.

Suchý, M., Tůma, P.: Klasifikační systémy typu DRG a hodnocení zdravotnických technologií v onkologii. Klinická onkologie 2004; 17(Suppl. 1): 31-36.

Svobodník, A., Coufal, O., Švihálek, J., Šmíd, R., Dušek, L.: Možnosti a limity využití dat randomizovaných klinických studií v projektech HTA. Klinická onkologie 2004; 17(Suppl. 1): 101-104.

Šlégrová, O., Dušek, L., Olejárová, M., Hornátová, H., Draská, L., Vencovský, J., Pavelka, K.: Hodnocení stavu a kvality života u pacientů s amkylozující spondylitidou. Česká revmatologie 2004; 12(1): 43-54.

Šmardová, J., Šmarda, J., Koptíková, J.: Funkční varianty nádorového supresoru p53. Biologické listy 2004; 69(3): 191-214.

Trčka, P., Sepši, M., Křivan, L., Svobodník, A., Vacek, T.: Heart rate turbulence in spontaneous and induced premature ventricular beats- comparison. Bratislavské lekárske listy 2004; 105(4): 190.

2003

Bednařík, J., Vondráček, P., Dušek, L.: Critical illness polyneuromyopathy II. Risk factors. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2003; 66(3): 168-173.

Bitušík, P., Kološta, P., Hubková, M., Némethová, D.: Typológia tatranských jazier na základe zoskupení pakomárov (Diptera: Chironomidae). Acta Facultatis Ecologie 2003; 10(Suppl. 1): 197-200.

Zahrádková, S., Dušek, L., Němejcová, D., Mergl, A., Soldán, T.: Ephemeroptera - environmentální profily druhů, rodů a čeledí. Acta Facultatis Ecologie 2003; 33(Suppl. 1): 179-182.

2001

Dušek, L., Svobodník, A., Pavliš, Petr, Regner, B., Koptíková, J., Augustin, J., Geryk, E., Žaloudík, J.: Systém vizualizace dat Národního onkologického registru (software SVOD). Zdravotnické noviny - Lékařské listy 2001; 50(12): 51-52.

Fait, V., Chrenko, V., Pačovský, Z., Dušek, L., Žaloudík, J.: Výsledky léčby pacientek s karcinomem prsu operovaných v MOU v Brně v letech 1980-1984. Praktická gynekologie 2001; 3(1): 42522.

Hájek, R., Kořistek, Z., Vinklárová, J., Janovská, E., Klabusay, M., Doubek, M., Dvořáková, D., Bourková, L., Dušek, J., Adler, L., Mayer, J., Vorlíček, J.: Aktivace autologního transplantátu hematopoetických kmenových buněk interleukinem 2. Časopis lékařů českých 2001; 140(14): 430-435.

Kummerová, M., Kmentová, E., Koptíková, J.: Effect of fluoranthene on growth and primary processes of photosynthesis in faba bean and sunflower. Rostlinná výroba 2001; 47(8): 344-351.

Svobodník, A., Abrahámová, J., Kubala, E., Dušek, L., Foretová, L., Vyzula, R., Smékal, V., Žaloudík, J.: Predikce rizika vzniku karcinomu prsu u žen v české republice-metodika sběru dat pro validaci matematického prediktivního modelu. Klinická onkologie 2001; 4(1): 135-141.