Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU Víceoborová inovace studia matematické biologie

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holčík Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2009–2012

Projekt byl zaměřen na kvalitativní rozvoj studijního programu Biologie PřF MU.

Projekt inovoval náplň a provázanost předmětů z kmenového souboru předmětů oboru „Matematická biologie“ v rámci studijního programu „Biologie“ PřF MU. V rámci projektu bylo vydáno celkem 10 učebnic pro studenty oboru Matematická biologie a ostatní studenty, kteří se účastní předmětů zajišťovaných IBA MU. Jedná se o následující publikace:

 • Úvod do matematického modelování s využitím Maple
 • Environmentální informační systémy
 • Lineární a adaptivní zpracování dat
 • Vědecké výpočty v matematické biologii
 • Statistické hodnocení biodiverzity
 • Biostatistika
 • Vícerozměrné statistické metody v biologii
 • Rozhodovací stromy a lesy
 • Analýza a klasifikace dat
 • Signály, časové řady a lineární systémy

Všechny učebnice jsou zveřejněny v elektronické formě na webových stránkách IBA MU a na výukovém portálu LF MU.

 • Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Víceoborová inovace studia matematické biologie (CZ.1.07/2.2.00/28.0146)

Literatura

 1. Jiří Hřebíček, Zdeněk Pospíšil, Jaroslav Urbánek: Úvod do matematického modelování s využitím Maple. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2010. ISBN 978-80-7204-691-1
 2. Jiří Hřebíček, Miroslav Kubásek: Environmentální informační systémy. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2011. ISBN 978-80-7204-697-3
 3. Daniel Schwarz: Lineární a adaptivní zpracování dat. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-779-6
 4. Jiří Hřebíček, Miroslav Kubásek, Lukáš Kohút, Luděk Matyska, Lucia Tokárová, Jaroslav Urbánek: Vědecké výpočty v matematické biologii. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-781-9
 5. Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek: Statistické hodnocení biodiverzity. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-790-1
 6. Tomáš Pavlík, Ladislav Dušek: Biostatistika. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-782-6
 7. Danka Haruštiaková, Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek: Vícerozměrné statistické metody v biologii. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-791-8
 8. Klára Komprdová: Rozhodovací stromy a lesy. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-785-7
 9. Jiří Holčík: Analýza a klasifikace dat. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-793-2
 10. Jiří Holčík: Signály, časové řady a lineární systémy. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2012. ISBN 978-80-7204-792-5

URL URL: http://www.iba.muni.cz/esf/index.php?pg=bimat--viceoborova-inovace-studia-matematicke-biologie


Zpět