Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU TAME – Training Against Medical Error

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Doba řešení Doba řešení: 2015–2018

Cílem projektu je implementovat inovativní pedagogické metody, díky nimž se studenti mohou učit vyhýbat se chybám v klinickém rozhodování.


V rámci projektu TAME dojde k inovaci výukových programů v „bezpečném“ prostředí, ale zároveň blíže k potřebám klinické praxe, v níž mohou mít tyto chyby závažné důsledky. V dlouhodobém horizontu tak dojde ke zkvalitnění léčby, úsporám v nákladech i ke zvýšení důvěry pacientů v lékaře a medicínu obecně.

  • Podpora: Erasmus+, 561583-EEP-1-2015-1-KZ-EPPKA2-, Training against medical error (TAME)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu TAME
TAME – Training Against Medical Error

URL URL: http://www.tame-project.org


Zpět