Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU CROESUS – Clinical ReasOning skills Enhancements with the use of SimUlations and algorithmS

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Doba řešení Doba řešení: 2014–2016

Projekt CROESUS mění tradiční způsoby medicínského vzdělávání a klinickou část učebního procesu posouvá z klasických učeben směrem k aktivnímu učení.


Cíle projektu CROESUS jsou: (i) podpořit aplikaci inovativních vzdělávacích metod pomocí virtuálních pacientů a simulovat tak při výuce důležité části diagnostických a léčebných postupů předtím, než se student dostane ke skutečným pacientů; (ii) přenést know-how a zkušenosti z institucí, které již tyto metody úspěšně implementovaly a používají je v rámci medicínského kurikula; (iii) propojit existující regionální síť medicínského vzdělávání MEFANET (ČR/SR) s dalšími podobnými evropskými projekty a využít tuto rozsáhlou komunitu studentů a pedagogů k dalšímu šíření moderních forem medicínské výuky.

Partnerství projektu je založeno na dlouhodobé spolupráci a společných výzkumných zájmech tří institucí:

Další důležité informace:

  • Podpora: Erasmus+, 2014-1-CZ01-KA203-002002, Clinical ReasOning skills Enhancements with the use of SimUlations and algorithmS (CROESUS)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace (v angličtině) najdete na www stránkách projektu CROESUS
CROESUS – Clinical ReasOning skills Enhancements with the use of SimUlations and algorithmS

URL URL: http://www.croesus.eu/


Zpět