Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU OPTIMED – optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Komenda Martin

Doba řešení Doba řešení: 2012–2014

Cílem projektu je komplexní inovace systému výuky oboru Všeobecného lékařství na LF MU a posílení výuky orientované na řešení problému v souladu s uplatněním absolventa v oblasti klinické i akademické.


Stěžejními prvky projektu jsou tzv. výstupy z učení, tedy systematické větné definice toho, co by student měl znát po absolvování výukových jednotek, kurzů a tedy i celého studia. Dlouhodobou snahou je (i) horizontální inovace všech vyučovaných předmětů za využití nástroje v podobě kontinuálně aktualizované digitální knihovny s propojenými parametricky zpracovanými výstupy z učení a výukovými jednotkami; (ii) vertikální propojení výuky na ose: vstupní znalosti studentů medicíny – teoretické a preklinické znalosti – klinické znalosti a dovednosti – schopnosti lékaře – absolventa po nástupu do praxe.

  • Odborný garant: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
  • Citace: Komenda M., Schwarz D., Bienertová-Vašků J., Zitterbart K., Vašků A., Rektorová I., Souček M., Plánka L., Veverková L., Smrčka M., Štěrba J., Bareš M., Mayer J., Dušek L. Portál OPTIMED - optimalizovaná výuka všeobecného lékařství [online]. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity [2013]. Dostupný z WWW: http://opti.med.muni.cz. ISSN 2336-6648
  • Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): OPTIMED – optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi (CZ.1.07/2.2.00/28.0042)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu OPTIMED
OPTIMED – optimalizovaná výuka všeobecného lékařství

URL URL: http://opti.med.muni.cz


Zpět