Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU BCIME – Building Curriculum Infrastructure in Medical Education

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Komenda Martin

Doba řešení Doba řešení: 2018–2021

Projekt BCIME přinese metodiku a jednotnou ICT platformu pro optimalizaci kurikula na lékařských fakultách v pěti evropských zemích.


Do projektu jsou zapojeny následující univerzity: Jagelonská univerzita (Polsko), Masarykova univerzita (ČR), Lékařská a farmaceutická univerzita v Iasi (Rumunsko), Augsburská univerzita (Německo) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (Slovensko).

V závislosti na místních podmínkách a potřebách budou v rámci každé instituce jedna preklinická a čtyři různé lékařské disciplíny podrobně zmapovány a následně optimalizovány za pomoci výstupů projektu BCIME. Díky otevřenému a modulárnímu návrhu platformy bude možné snadno navrhovat a rozvíjet mezioborové studijní programy, vyhledávat a minimalizovat duplicity a naopak identifikovat chybějící komponenty a učební jednotky. Vzhledem k otevřené struktuře a metodice bude možné tyto mechanismy využít nejen ve výuce medicínských oborů, ale i jinde napříč vysokoškolským systémem v zapojených zemích. Koncept projektu je tedy mezioborový a lze ho aplikovat bez metodických restrikcí v dalších vzdělávacích institucích v partnerských regionech.

Další důležité informace:

  • Odborná garance: Jaroslav Majerník, Martin Komenda, Inga Hege, Andrzej Kononowicz, Mihaela Moscalu
  • Podpora: Erasmus+, 2018-1-SK01-KA203-046318, Building Curriculum Infrastructure in Medical Education (BCIME)
  • Partneři: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko), Masarykova univerzita (Česká republika), Universität Augsburg (Německo), Uniwersytet Jagielloński (Polsko), Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (Rumunsko)
BCIME – Building Curriculum Infrastructure in Medical Education

URL URL: https://www.upjs.sk/en/faculty-of-medicine/bcime/home/


Zpět