Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Holčík Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Projekt byl zaměřen na další kvalitativní rozvoj akreditovaného studijního oboru „Matematická biologie“, který je součástí programu Biologie PřF MU.


V rámci projektu byly vytvořeny elektronické studijní podklady, které přispěly k dalšímu zkvalitnění výuky oboru Matematická biologie. Výukové materiály byly vytvořeny v synergické spolupráci dvou kmenových pracovišť, které se podílejí na výuce oborových předmětů (IBA MU a ÚMS PřF). Podklady byly připraveny v hierarchické formě a respektují zásady pro distanční vzdělávání, přičemž byl kladen velký důraz na příklady řešení úloh z praxe. Jedná se konkrétně o následující studijní podklady:

Institut biostatistiky a analýz (IBA):

Ústav matematiky a statistiky (ÚMS PřF MU):

Všechny studijní podklady jsou zveřejněny v elektronické formě na http://portal.matematickabiologie.cz.

  • Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie (CZ.1.07/2.2.00/28.0043)
Matematická biologie: e-learningová učebnice

URL URL: http://portal.matematickabiologie.cz


Zpět