Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Blaha Milan

Doba řešení Doba řešení: 2012–2014

Projekt byl zaměřen na rozšíření odborných dovedností akademických a lékařských pracovníků, odborných onkologů, a posílení jejich vzájemné odborné komunikace.


Pro potřeby každého se zapojených center byla vyvinuta lokální edukační aplikace, která pracovala nad konkrétními daty zdravotnického zařízení a umožnila tak provádění on-line analýz nad reálnými klinicko-ekonomickými daty.

Centrální webový portál představoval komunikační a edukační uzel doplněný o portálovou interaktivní aplikaci budovanou rovněž ve spolupráci se všemi zúčastněnými partnery. Aplikace formou analytických reportů realizovala výstupy nad informacemi získanými z reálného provozu zdravotnických zařízení. Došlo tak k vytvoření informačního zdroje, který umožnil jednotlivým partnerům získat cennou referenci v oblasti péče o onkologicky nemocné a významně také podpořil publikační aktivity, které byly podstatným výstupem realizovaného projektu.

  • Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech (CZ.1.07/2.4.00/31.0020)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu
I-COP: Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

URL URL: http://www.icop.cz


Zpět