Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU Vzdělávací síť iktových center

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Doba řešení Doba řešení: 2010–2012

Vytvoření vzdělávací sítě iktových center, která vyřešila problematiku spolupráce, komunikace a vzdělávání napříč regiony ČR.


V rámci tohoto projektu centra spolupracovala prostřednictvím komunikačního portálu, pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí. Díky výstupům projektu si centra předávala zkušenosti, získávala nové poznatky v léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou a přinášela aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

  • Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Vzdělávací síť iktových center (CZ.1.07/2.4.00/12.0046)
  • Partneři: 38 iktových center v České republice (jejich aktuální přehled naleznete na www stránkách projektu IKTA.CZ)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu IKTA.CZ
Vzdělávací síť iktových center (IKTA)

URL URL: http://www.ikta.cz


Zpět