Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU Vzdělávací síť hemofilických center

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Doba řešení Doba řešení: 2010–2012

Vytvoření vzdělávací sítě hemofilických center, která vyřešila problematiku spolupráce, komunikace a vzdělávání napříč regiony ČR.


V rámci tohoto projektu centra spolupracovala prostřednictvím komunikačního portálu, pravidelných vzdělávacích seminářů a konferencí. Díky výstupům projektu si centra předávala zkušenosti, získávala nové poznatky v léčbě hemofilie a přinášela aktuální poznatky do výzkumných a vzdělávacích programů univerzit a nemocnic.

  • Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Vzdělávací síť hemofilických center (CZ.1.07/2.4.00/12.0048)
  • Partneři: síť specializovaných center CCC (Comprehensive Care Centre) a HTC (Haemophilia Treatment Centre) pro dospělé a pro děti (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu ČNHP)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu ČNHP
Vzdělávací síť hemofilických center

URL URL: http://cnhp.registry.cz


Zpět