Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU TaToo – Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2010–2012

Zadavatel Zadavatel: Evropská komise

Tatoo (Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework) je projektem 7. rámcového programu EU sdílející vizi jednotného evropského informačním prostoru pro životní prostředí. Klade si za cíl umožnit odborníkům i běžným uživatelům sdílet důvěryhodné a užitečné informace, ale také snadno nacházet informace, které jsou již k dispozici.


Projekt se ve svém základu zaměřuje na vývoj nástrojů, které umožní třetím stranám na internetu snadno najít zdroje informací o životním prostředí (data a/nebo služby z různých informačních zdrojů) a přidávat k nim vlastní cenné informace ve formě semantických anotací. Tím bude usnadněno další nacházení a využití těchto informací v budoucnosti.

  • Podpora: 7. rámcový program (FP7): Sémantický značkovací nástroj pro vyhledávání - TaToo (projekt č. 247893)
  • Partneři: AIT Austrian Institute of Technology GmbH

URL URL: http://cordis.europa.eu/project/rcn/93778_en.html


Zpět