Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Blaha Milan

Doba řešení Doba řešení: 2012–2014

Podstatou projektu bylo zvýšení znalosti a praktických dovedností studentů lékařství v oblasti eHealth.


Projekt se skládal 6 hlavních aktivit. V první KA proběhla realizace stáží a zahraničních odborných cest za účelem aktualizace poznání nutného k realizaci projektu. Tzn. zjistit, jakým způsobem v praxi fungují projekty a lékařské aktivity na bázi eHealth, jaké jsou nejlepší a nejaktuálnější používané metody apod. V druhé KA se vedle českých odborníků zapojili experti ze zahraničí, kteří se podíleli na inovaci výuky a implementaci postupů eHealth. Důraz byl kladen na zapojení expertů napříč jednotlivými disciplínami. V rámci třetí KA následovala implementace nových poznatků a metod do výuky stávajících předmětů. V rámci čtvrté KA byly na základě pilotní výuky inovované předměty finálně upraveny. Pátou KA tvořila studie využitelnosti, jejichž výstupem byla doporučení k výuce eHealth. Finální KA pak tvořila odborná konference, jejímž cílem bylo rozšířit výstupy projektu mezi co největší počet zástupců cílové skupiny.

Hlavním řešitelem projektu byla Univerzita Palackého v Olomouci.

  • Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů (CZ.1.07/2.2.00/28.0146)


Zpět