Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Doba řešení Doba řešení: 2009–2012

Cílem projektu bylo sdílet digitální vzdělávací obsah v síti lékařských fakult MEFANET (MEdical FAculties NETwork) pomocí interaktivní komunikační platformy. Za tímto účelem bylo s využitím moderních ICT navrženo a nastaveno standardizované prostředí pro elektronické publikování, dále byly vytvořeny doporučené metodické postupy pro tvorbu a sdílení digitálního obsahu v síti lékařských fakult.


Cílová skupina, kterou tvořili pedagogové a studenti lékařských i zdravotnických oborů, byla seznámena s podstatou a nástroji dostupnými v síti MEFANET prostřednictvím školících seminářů a konferencí, ke kterým byli jako aktivní přispěvatelé přizváni také odborníci z fakultních nemocnic a dalších specializovaných klinických pracovišť. Projekt vedl ke zintenzivnění spolupráce, předávání dobré praxe a zkušeností mezi institucemi, které přirozeně vstupují do procesu vzdělávání lékařů a zdravotnických profesionálů.

  • Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET (CZ.1.07/2.4.00/12.0050)
  • Partneři: Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu MEFANET
Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET

URL URL: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=projekty--standardizace-a-sdileni-vzdelavaci-platformy


Zpět