Výzkum a projektyProjekty podporované EU

Projekty podporované EU Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Vzdělávání v klinické medicíně čelí nedostatku kontaktů mezi studenty a pacienty, neboť se snižuje doba pobytu pacientů v nemocnicích. Projekt proto inovoval klinickou fázi studia medicíny s využitím virtuálních pacientů a dalších nástrojů kazuistické výuky.


Virtuální pacienti jsou uznáni v zahraniční odborné komunitě zabývající se vzděláváním v medicíně jako efektivní metoda pro rozvoj kompetencí v klinickém rozhodování. Díky přirozené podpoře tréninku komunikačních a psychoterapeutických dovedností se hodí mj. pro praktickou výuku pediatrických subspecializací oboru Všeobecné lékařství, jehož studenti a pedagogové tvořili cílové skupiny projektu. Realizační tým složený z odborníků na klinickou výuku medicíny a na výukové aplikace ICT ze čtyř lékařských fakult technicky vymezil platformy pro virtuální pacienty, kazuistiky a interaktivní algoritmy. Dále podpořil produkci digitálního obsahu a zajišťovat přenos know-how ze zahraničí.

  • Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET (CZ.1.07/2.2.00/28.0038)
  • Partneři: Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu MEFANET
Modernizace výuky klinického rozhodování napříč pediatrickými obory lékařských fakult v síti MEFANET

URL URL: http://www.mefanet.cz/index.php?pg=projekty--modernizace-vyuky-klinickeho-rozhodovani


Zpět