Výzkum a projektyNástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat

 SigHunt: Horizontal gene transfer finder optimized for eukaryotic genomes

Autoři: Kamil S. Jaroň, Jiří Moravec, Natália Martínková


 Data Analysis Tool for the Estimation of the Current Survival Measures

Autoři: Eva Janoušová, Tomáš Pavlík, Richard Hůlek, Jiří Mayer, Ladislav Dušek


 DBM Toolbox for Neuroimage Data

Autor: Daniel Schwarz


 Recognition Toolbox for Neuroimage Data

Author: Eva Janoušová


 Penalised Reduction & Classification Toolbox

Autor: Eva Janoušová


 Feature Extraction & Classification Toolbox

Autor: Radomír Kůs


Toolbox for brain image recognition using artificial neural networks

Autor: Roman Vyškovský