Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Parametrické sledování kvality TME jako nástroj k omezení lokálních recidiv po operacích pro karcinom rekta

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Blaha Milan

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Parametrické sledování mělo za cíl podpořit zvýšení kvality chirurgické léčby a v důsledku snížit počet lokálních recidiv po operacích karcinomu rekta.


Rozsah nádoru a jeho úplné chirurgické odstranění patří k hlavním prognostickým faktorům v léčbě karcinomu rekta. Počet pooperačních lokálních recidiv závisí na úplnosti odstranění mezorekta – TME (total mesorectal excision) a dosažení bezpečných resekčních okrajů bez nádorů. Prostřednictvím multicentrické prospektivní studie byla parametricky sledována kvalita TME ve vztahu k onkologickému výsledku léčby. Na základě analýzy byla identifikována kritická místa a navržena potřebná opatření.

  • Odborná garance: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
  • Podpora: Projekt podpořila Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR (IGA) v rámci programu „Resortní program výzkumu a vývoje – MZ III. na léta 2010–2015“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem NT13726.
  • Partneři: šest velkých nemocnic z celé ČR
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete v informačním systému VaVaI


Zpět