Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Zajištění informační podpory a hodnocení kvality programů screeningu zhoubných nádorů v České republice

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Májek Ondřej

Doba řešení Doba řešení: 2013–2013

Programy screeningu zhoubných nádorů umožňují výrazným způsobem snížit populační zátěž zhoubnými nádory, předpokladem jejich účinnosti je však náležitá organizace. Cílem projektu bylo udržet a dále rozvíjet systém sběru dat a kontroly kvality screeningových programů.

Cíle projektu – detailněji:

 • Sběr dat o programu screeningu karcinomu prsu
  • provoz a modernizace centrální databáze screeningu karcinomu prsu
  • centralizace dat jednotlivých zdravotnických zařízení doporučených pro screening karcinomu prsu
  • validace centralizovaných dat, distribuce validačních reportů
  • administrativa sběru dat
 • Sběr dat o programu screeningu kolorektálního karcinomu
  • provoz centrální databáze screeningu kolorektálního karcinomu
  • údržba a rozvoj elektronických formulářů pro sběr dat o zavedení automatizovaného systému kontroly kvality
  • administrativa sběru dat
 • Sběr dat o programu screeningu karcinomu děložního hrdla
  • provoz centrální databáze screeningu karcinomu děložního hrdla
  • centralizace dat jednotlivých zdravotnických zařízení doporučených pro screening karcinomu děložního hrdla
  • zavedení automatizovaného systému kontroly kvality
  • validace centralizovaných dat, distribuce validačních reportů
  • administrativa sběru dat
 • Poskytování technické podpory uživatelům databází screeningových programů
 • Statistická hodnocení dat programu screeningu karcinomu prsu za účelem vyhodnocení indikátorů výkonnosti, kvality a nákladovosti programu a indikátorů kvality jednotlivých zapojených zdravotnických zařízení
 • Statistická hodnocení dat programu screeningu kolorektálního karcinomu za účelem vyhodnocení indikátorů výkonnosti, kvality a nákladovosti programu a indikátorů kvality jednotlivých zapojených zdravotnických zařízení; racionalizace dostupnosti sítě kolonoskopických center a informační agenda související s nutnou změnou typů testů na okultní krvácení do stolice
 • Statistická hodnocení dat programu screeningu karcinomu děložního hrdla za účelem vyhodnocení indikátorů výkonnosti, kvality a nákladovosti programu a indikátorů kvality jednotlivých zapojených diagnostických center
 • Poskytování informací o programech pro odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím webových portálů www.mamo.cz, www.kolorektum.cz, www.cervix.cz.
 • Provedení auditu nově dostupných populačních epidemiologických dat jako nutné informační základny pro screeningové programy karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu a cervikálního karcinomu – konkrétně hodnocení vývoje pokrytí populace preventivními programy a hodnocení slabých míst v organizaci programů
 • Informační podpora v případě realizace projektu adresného zvaní osob ke screeningovému vyšetření
 • Metodický vývoj informační podpory screeningových programů, včetně zveřejnění na vědeckých konferencích nebo odborných časopisech
 • Údržba hardwarového a softwarového zázemí systémů informační podpory programů screeningu zhoubných nádorů, včetně zajištění potřebné bezpečnosti příslušných dat
 • Zajištění personálu zodpovědného za sběr, validaci, analýzu dat, řízení a administrativu
 • Plnohodnotná informační spolupráce a podpora činnosti komisí Ministerstva zdravotnictví ČR zřízených pro organizaci jednotlivých screeningových programů
 • Plnohodnotný informační servis pro ministerstvo zdravotnictví ČR zajišťující výkazy o výkonnosti screeningu nádorů v ČR pro zahraniční studie a průzkumy (OECD, WHO, EU, aj.).

Všechny výše uvedené cíle byly splněny, mnohé výstupy projektu jsou dosud veřejně dostupné a průběžně aktualizované. Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s příslušnými odbornými společnostmi, které v České republice garantují kvalitu screeningových programů, připravil projekt průběžně aktualizovaných webových portálů pro komunikaci s laickou i odbornou veřejností: www.mamo.cz [1], www.kolorektum.cz [2] a www.cervix.cz [3]. V závěru roku 2013 byla vydána rozsáhlá publikace poskytující informační manuál hodnocení screeningových programů podle současných mezinárodních standardů, ale rovněž aktuální výsledky jednotlivých screeningových programů [4].

 • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Národní akční plány a koncepce na rok 2013“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem 20/13/A.
Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů

Literatura

 1. Májek, O., Daneš, J., Skovajsová, M., Bartoňková, H., Šnajdrová, L., Gregor, J., Mužík, J., Dušek, L. Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2013. [cit. 2013-06-20]. Dostupné z WWW: http://www.mamo.cz. ISSN 1804-0861. Verze 1.4c.
 2. Dušek, L., Zavoral, M., Májek, O., Suchánek, Š., Mužík, J., Pavlík, T., Šnajdrová, L., Gregor, J. Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2013. [cit. 2013-06-20]. Dostupné z WWW: http://www.kolorektum.cz. ISSN 1804-0888. Verze 1.6f.
 3. Májek, O., Dvořák, V., Dušek, L., Mužík, J., Šnajdrová, L., Gregor, J. Cervix.cz - Program cervikálního screeningu v České republice [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2013. [cit. 2013-06-20]. Dostupné z WWW: http://www.cervix.cz. ISSN 1804-087X. Verze 1.6f.
 4. Májek, O., Daneš, J., Zavoral, M., Dvořák, V., Seifert, B., Dušková, J., Skovajsová, M., Suchánek, Š., Beková, A., Malík, T., Klimeš, D., Blaha, M., Pavlík, T., Gregor, J., Mužík, J., Dušek, L. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6504-8. Dostupné z WWW: http://www.iba.muni.cz/screeningy/


Zpět