Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Registr pacientů s DME (diabetickým makulárním edémem) léčených anti-VEGF preparáty

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Doba řešení Doba řešení: 2014–2014

Zadavatel Zadavatel: Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

Diagnóza diabetického makulárního edému (DME) je komplikací diabetické retinopatie (oční komplikace diabetu). Projekt zahrnoval vytvoření a provoz elektronické databáze pro sběr dat pacientů, kteří jsou léčeni anti-VEGF preparáty.


Projekt byl zaměřen jednak na fungování a inovaci registru AMADEUS, který sbírá data o pacientech s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) nebo diabetickým makulárním edémem (DME), kteří jsou léčeni nákladnou anti-VEGF léčbou, jednak na analýzu nasbíraných dat.

Sběr dat o pacientech byl uskutečněn prostřednictvím již několik let fungujícího registru AMADEUS, jehož struktura byla v rámci projektu rozšiřována a upravována.

  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem 41/14/NAP.
AMADEUS: klinický registr pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) nebo diabetickým makulárním edémem (DME), kteří jsou léčeni nákladnou anti-VEGF léčbou

URL URL: http://amadeus.registry.cz


Zpět