Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Interakce mezi pulzním tlakem, rychlostí pulzní vlny, augmentačním indexem, natriuretickými peptidy a echokardiografickými parametry a jejich prediktivní hodnota u akutního srdečního selhání

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Doba řešení Doba řešení: 2009–2011

Pro optimalizaci péče o nemocné s akutním srdečním selháním je důležité stanovení prognózy. Cílem projektu bylo identifikovat nejvýznamnější neinvazivní prognostické ukazatele a vytvořit model kombinující tyto parametry k identifikaci nemocných ohrožených nepříznivým průběhem onemocnění.

V rámci výzkumu bylo zjištěno, že významnými neinvazivními prognostickými faktory akutní dekompenzace chronického srdečního selhání jsou natriuretický peptid typu B (BNP), maximální hodnota srdečního troponinu T (cTnT), indexovaná masa levé srdeční komory, objem levé síně a kalkulovaná glomerulární filtrace. Výsledky výzkumy byly publikovány v pěti článcích v odborných periodikách.

  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Resortní program výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008–2011“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem NS10422.
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete v informačním systému VaVaI


Zpět