Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Informační technologie v biomedicínském inženýrství

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Doba řešení Doba řešení: 2009–2012

Tento čtyřletý projekt podporoval tým 18 nejlepších doktorandů věnujícím se biomedicínským aplikacím informatiky na VUT Brno a Masarykově univerzitě.

Podstata projektu spočívala ve vytvoření týmu doktorandů, jejich kooperaci na řešení problémů moderních metod informačních technologií v biologii a medicíně, a dosažení konkrétních cílů spočívajících ve vytvoření nových aplikací IT v uvedených oborech.

Řešeny byly zejména aktuální oblasti biometrie pro bezpečnostní aplikace a identifikaci živého organismu, analýzy elektrických projevů orgánů, zejména srdečního svalu a mozku, zpracování genomických signálů, aplikace a vývoj moderních IT metod v hodnocení ekologických a populačních rizik, IT řešení zdravotnických informačních systémů, vývoj analytických nástrojů pro klinická data a výzkum metod stochastického modelování v prediktivní medicíně. Na řešení grantového projektu se podíleli školitelé a doktorandi Ústavu biomedicínckého inženýrství FEKT VUT, Ústavu inteligentních systémů FIT VUT a Institutu biostatistiky a analýz MU. V projektu probíhala úzká spolupráce mezi všemi participujícími institucemi.

Projekt zahrnoval výměnu informací, koordinaci zapojení do dvou velkých výzkumných a vývojových projektů, a to financováním cest a příspěvkem ke stipendiu. Stimulace výzkumu týmu je dokumentována mnoha publikacemi, zejm. 11 články v impaktovaných časopisech.

  • Odborný garant: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete v informačním systému VaVaI


Zpět