Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Pokročilé metody rozpoznávání MR obrazů mozku pro podporu diagnostiky neuropsychiatrických poruch

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Doba řešení Doba řešení: 2012–2015

Vytvoření softwaru využitelného v klinické praxi při počítačové diagnostice neuropsychiatrických poruch z obrazů mozku pořízených magnetickou rezonancí (MR).


Projekt vyšel ze zkušeností s pokročilou analýzou MR obrazů včetně hodnocení morfologie mozku pacientů s první epizodou schizofrenie. Vytvořený software spojil metody zpracování a analýzy obrazů mozku s pokročilými algoritmy strojového učení pro predikci, klasifikaci a rozpoznávání. Vznikl tak nový prostředek pro analýzu obrazových dat, který přiblížil zobrazovací metody klinické praxi v psychiatrii a umožnil objektivnější diagnostiku. Metodika řešení projektu zahrnovala jednak vývoj metod zaměřených na popis obrazů s důrazem na využití automatických morfometrických metod, jednak vývoj klasifikátorů využívajících příznakového popisu z různých datových zdrojů.

  • Podpora: Projekt podpořila Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR (IGA) v rámci programu „Resortní program výzkumu a vývoje – MZ III. na léta 2010–2015“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem NT13359.
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete v informačním systému VaVaI

URL URL: http://www.iba.muni.cz/neuroimaging


Zpět