Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Moderní metody rozpoznávání pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Doba řešení Doba řešení: 2009–2011

Vytvoření autorizovaného software využitelného v klinické praxi při počítačové diagnostice neuropsychiatrických poruch prostřednictvím obrazů mozku z magnetické rezonance (MRI – magnetic resonance imaging).


Návrh projektu vyšel ze zkušeností s existujícími softwarovými balíky, které byly v době návrhu využívány v neurozobrazovací komunitě a dále z vlastní metodiky pro hodnocení morfologie mozku při první epizodě schizofrenie. Vyvinutý software v sobě spojil komplexní metody zpracování a analýzy 3D MRI obrazů mozku s následným hodnotícím aparátem založeným na metodách rozpoznávání a strojového učení. Vznikl tak nový prostředek pro automatickou analýzu obrazových dat v oblasti výpočetní neuroanatomie, který na rozdíl od existujících metod VBM a DBM umožnil vedle konvenčního srovnávání souborů pacientů a zdravých kontrol také nový typ klasifikačního hodnocení, a to i v případě individuálního analyzovaného subjektu.

  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Resortní program výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008–2011“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem NS10347.
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na http://www.iba.muni.cz/neuroimaging

URL URL: http://www.iba.muni.cz/neuroimaging


Zpět