Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Fragmentační a kvantitativní profilování volných nukleových kyselin v maternální plazmě u patologických a fyziologických těhotenství

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Doba řešení Doba řešení: 2008–2010

Projekt byl zaměřen především na testování korelace mezi kvantitou a velikostí volné fetální NA v maternální plazmě v průběhu těhotenství u patologií a normálních kontrol. Byla porovnávána data z analýzy STR lokusů, SNP a z gonozomálních sekvencí.


Cílem studie bylo posoudit míru fragmentace volné fetální DNA v plazmě těhotných žen v průběhu těhotenství.

Projekt prokázal větší výtěžnost cffDNA separace na silikagelové membráně a významnou korelaci mezi množstvím cffDNA a maternální DNA. Analýzou SNP v DNA i RNA a měřením STR a gonozomálních lokusů QF PCR bylo možné kvantifikovat cffDNA.

Hlavním příjemcem grantu byl Mgr. Radek Vodička, Ph.D. z Fakultní nemocnice Olomouc.

  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Resortní program výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008–2011“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem NS9624.
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete v informačním systému VaVaI


Zpět