Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Interaktivní komunikace pacientů s myastenií gravis s registrem MyReg

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Strenková Jana

Doba řešení Doba řešení: 2016–2016

MyReg je registr určený ke sběru informací o vzácném autoimunitním nervosvalovém onemocnění myasthenia gravis.


Cílem projektu bylo vytvoření registru pro sběr dat o pacientech s myastenia gravis, který napomáhá ke koncentraci a standardizaci zdravotní péče. Komunikace prostřednictvím webového portálu MyReg umožňuje snazší záchyt pacientů, jejich registraci a organizaci.

  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Národní program zdraví Projekty podpory zdraví“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem 59/16/RPZP.
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu MyReg
MyReg: registr určený ke sběru informací o vzácném autoimunitním nervosvalovém onemocnění myasthenia gravis

URL URL: http://myreg.registry.cz


Zpět