Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty NEUROMINER

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Doba řešení Doba řešení: 2017–2020

Odhalování skrytých vzorů v datech ze zobrazování mozku.


Nedávné technologické pokroky biomedicínského výzkumu umožnily zkoumat základní biologické procesy v živých organismech při různých rozlišeních a z různých úhlů pohledu. Zatímco množství produkovaných dat v průběhu let dramaticky roste, tempo našich získávaných znalostí spíše zaostává, což ukazuje na neschopnost současných výpočetních nástrojů umožnit extrakci znalostí z velkého množství zašuměných dat. NEUROMINER poskytne rámec pro strojové učení a dolování z obrazových dat se zvláštním důrazem na neurovědní výzkum. Tři hlavní osy projektu odpovídají problémům, pro které v současné době není známo řešení:

  1. extrakce a selekce příznaků se silnou diskriminačních schopností z mnohorozměrných dat,
  2. nepřeučené systémy učící se z mnohorozměrných dat,
  3. rigorózní postup pro statistické validace modelů.

Navrhovatelé projektu jsou experty ve zpracování analýze medicínských obrazů, biostatistice a strojovém učení.

  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015–2022“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem 17-33136A.


Zpět