Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Indikátory účinnosti EMS podle odvětví

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2007–2010

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Návrh nových indikátorů pro monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu a jejich reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností.

Hlavním cílem projektu byl výzkum, jak průběžně a exaktně sledovat vývoj životního prostředí podle odvětví (OKEČ), dále nalezení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností, a nakonec transformace těchto vazeb do příslušných indikátorů pro environmentální („corporate“) reporting a výroční zprávy EMAS. Tohoto cíle bylo dosaženo splněním dílčím cílů:

  1. Byla provedena analýza ve významných odvětvích ekonomické činnosti (OKEČ) v ČR; pomocí sofistifikovaného průzkumu s využitím moderních statistických metod byl identifikován současný stav vývoje životního prostředí a vazby mezi životním prostředím, ekonomikou a společností s ohledem na zavedené systémy EMS a EMAS. Na základě vyhodnocení těchto průzkumů byly zjištěné vazby transformovány do vhodných indikátorů pro evironmentální reporting a vyroční zprávy EMAS pro vybraná odvětví.
  2. Ve spolupráci se zadavatelem byla vytvořena metodická příručka MŽP pro stanovení standardizovaných indikátorů pro evironmentální reporting a výroční zprávy EMAS, která umožnila hodnocení podniků v daných odvětvích a usnadnila proces jejich hodnocení z pohledu udržitelného rozvoje. Ta příručka identifikuje hlavní environmentální aspekty společné de facto všem podnikům odvětví (spotřeba energie, vody, produkce odpadu apod.) a relevantní indikátory; následně environmentální aspekty a indikátory pro jednotlivé skupiny činností (OKEČe). U každého indikátoru byla i doporučená jednotka, aby bylo možné jednotlivé podniky vzájemně porovnávat.
  3. Byl vytvořen prototyp „open source“ software, tj. webového informačního systému INDIKÁTORY založeného na současných ICT podporujícího výpočet systému standardizovaných indikátorů jak pro evironmentální reporting, tak pro výroční zprávy EMAS, který byl volně přístupný uživatelům (podnikům) a mohli jej využívat i uživatelé se zavedeným systémem EMS nebo EMAS.

Další důležité informace:

  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci „Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007–2013“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem SP/4I2/26/07.


Zpět