Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Návrh komunikačního rámce s mezinárodními informačními systémy v ŽP

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Hřebíček Jiří

Doba řešení Doba řešení: 2005–2007

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vědeckovýzkumný projekt pro Ministerstvo životního prostředí České republiky.


Projekt zkoumal problematiku využití internetu v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí. Výzkum byl zaměřený na aplikaci moderních ICT při vzájemné výměně informací o životním prostředí mezi cílovými skupinami v České republice a budovanými mezinárodními informačními systémy v rámci EU, OECD a UNEP.

Závěrečná oponentura projektu úspěšně proběhla 6. 12. 2007. Na závěr oponentury bylo konstatováno, že cíle projektu byly splněny a získané finanční prostředky byly účelně vynaloženy.

  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci programu „Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů (TP1/DP4)“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem SM/10/99/05.


Zpět