Výzkum a projektyGrantové projekty

Grantové projekty Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice

Doba řešení Doba řešení: 2016–2019

Tato multicentrická, multioborová prospektivní studie je zaměřena na vyšetření osob s běžným rizikem kolorektálního karcinomu (CRC), tedy o asymptomatické jedince ve věku 50–75 let.


V letech 2016–2019 bude do studie zařazeno 230 jedinců s pozitivním semikvantitativním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolice (QuikRead, Orion Diagnostica Oy, Finland) s hranicí pozitivity (cut-off hodnota) 75 ng/ml. Každý vyšetřovaný absolvuje kolonickou kapslovou endoskopii druhé generace a následně optickou kolonoskopii. Primárním cílem je určit, zda negativní prediktivní hodnota kolonické kapslové endoskopie je dostatečná, aby tato metoda mohla být realizována v rámci Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu jako „filtrační“ test s cílem snížit nutnost následné optické kolonoskopie.

  • Odborný garant: MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
  • Podpora: Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015–2022“. Projekt je evidován pod identifikačním kódem NV16-29614A.
  • Partneři: tři pracoviště z oboru gastroenterologie, spolupráce s praktickými lékaři
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete v informačním systému VaVaI


Zpět