Výzkum a grantové projekty CANCON – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Dušek Ladislav

Doba řešení Doba řešení: 2014–2017

Zadavatel Zadavatel: Evropská komise

Česká republika se svým onkologickým informačním systémem byla vybrána jako model budování sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN).


Onkologická péče je typickým příkladem multidisciplinární lékařské péče, která vyžaduje integraci a jistý stupeň centralizace, má-li být dosaženo optimálního využití dostupných zdrojů a zároveň optimálních výsledků léčby. Navíc by všem pacientům s určitým typem zhoubného nádoru měla být poskytována onkologické péče podle téhož léčebného protokolu, a to bez ohledu na zdravotnické zařízení, ve kterém bylo onemocnění diagnostikováno.

Šestý Work Package (tzv. „pracovní balíček“, WP6) společné akce EU nazvané CanCon (European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control) se zaměřuje na koncept sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN). V rámci ideální CCCN sdílí několik regionálních nemocnic své zdroje i populaci pacientů, díky čemuž jednotlivé nemocnice mohou racionálně vytvářet krátkodobé i dlouhodobé plány: plně využívají kvalifikaci jednotlivých odborníků ve svém oboru, ale předcházejí zbytečným a nákladným duplicitám, zejména v přístrojovém vybavení. Takové uspořádání by pacientům zabezpečilo konzistentní onkologickou péči poblíž jejich místa bydliště, která bude zároveň dlouhodobě udržitelná.

V České republice byl již vytvořen pilotní model takové sítě, pokrývající Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Tento pilotní model zahrnuje všechny komponenty onkologické péče: od onkologické prevence a organizovaných screeningových programů přes standardní diagnostické a léčebné procedury až k dispenzární péči. Součástí pilotního modelu je i péče zaměřená na vzácné nádory a paliativní péče.

pilotní model sítě komplexní onkologické péče

URL URL: http://cccn.onconet.cz


Zpět