Výzkum a grantové projekty MEFANET – Medical Faculties NETwork

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Start projektu Start projektu: 2007

MEFANET je projekt zaměřený na posilování spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi.


Projekt MEFANET (MEdical FAculties NETwork) chce v této oblasti vytvořit síť horizontálně spolupracujících výukových pracovišť. Primární snahou projektu MEFANET je usnadnit spolupráci týmů z různých fakult a umožnit studentům a pedagogům horizontální prostupnost elektronických výukových materiálů. Věříme, že tak napomůžeme rychlejšímu a efektivnějšímu vývoji v této oblasti. Snahou MEFANET naopak není jakkoli ovlivňovat řízení výuky a výzkumu na jednotlivých fakultách, všechny body naplňující projekt respektují samostatnost zapojených fakult.

  • Odborná garance: Projekt MEFANET je řízen Koordinační radou složenou ze 2–3 zástupců všech zapojených lékařských fakult. Koordinační rada projektu například stanovuje priority činnosti, rozhoduje o plošně přijatelných standardech u jednotlivých typů výstupů a napomáhá přípravě a řešení společných projektů. Podrobnější informace najdete na www stránkách projektu MEFANET.
  • Partneři: 11 lékařských fakult a další akademická pracoviště v České republice a na Slovensku (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu MEFANET)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu MEFANET
MEFANET: vzdělávací síť lékařských fakult

URL URL: http://www.mefanet.cz


Zpět