VýukaUčitelé

Učitelé

1.Ing. Milan Blaha, Ph.D.

odborný asistent, systémový analytik

tel.: +420 224 972 266
e-mail:
2.prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ředitel, profesor
vedoucí pro analýzu a strategii projektů

tel.: +420 224 972 712
e-mail:
3.RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.

vědecká pracovnice centra RECETOX PřF MU

tel.: +420 549 49 3929
e-mail:
4.prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

profesor centra RECETOX PřF MU a IBA LF MU

tel.: +420 549 49 5249
e-mail:
5.RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

zástupce ředitele pro analýzu dat

tel.: +420 775 892 510
e-mail:
6.RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.

odborný asistent

tel.: +420 778 543 722
e-mail:
7.RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

odborný asistent, vedoucí oddělení webstudia

tel.: +420 549 49 4469
e-mail:
8.RNDr. Eva Koriťáková (Janoušová), Ph.D.

analytička

tel.: +420 720 948 483
e-mail:
9.RNDr. Simona Littnerová

analytička

e-mail:
10.RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.

odborný asistent, vedoucí oddělení screeningových programů

 

tel.: +420 775 892 511
e-mail:
11.Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

odborná asistentka centra CETOCOEN

e-mail:
12.RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
odborný asistent, senior analytik

tel.: +420 775 892 511
e-mail:
13.doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

docent, systémový analytik

e-mail: