Události a médiaKonference, semináře

Konference, semináře

13. letní škola matematické biologie

 Termín od 13.9.2017  do 14.9.2017 | Další informace...

Již třináctý ročník letní školy byl věnován tématu dolování dat z různých informačních zdrojů, jejich efektivního zpracování a následné vizualizace na webu. Cílem akce bylo poskytnout posluchačům komplexní pohled na proces vytěžování informací z datových podkladů a v praxi upozornit na možná úskalí při řešení projektů.


Konference PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

 Termín od 25.9.2017  do 25.9.2017
Místo konání Praha, Kongresové centrum | Další informace...

Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností: Výzkum → Implementace → Kvalita → Bezpečnost → Přínos → Nákladová efektivita

Konference PREVON 2017 se bude konat 25. září 2017 v Praze a přinese aktuální informace v oblasti časné diagnostiky onemocnění.


European Digestive Cancer Days 2017 – prevence a screening

 Termín od 26.9.2017  do 27.9.2017
Místo konání Praha, Kongresové centrum | Další informace...

Ve dnech 26.–27. září 2017 se v Praze bude konat mezinárodní konference European Digestive Cancer Days 2017, která je zaměřena na prevenci zhoubných nádorů trávicího traktu.


MEFANET 2017

 Termín od 28.11.2017  do 29.11.2017 | Další informace...

Tradiční konference MEFANET proběhne 28.–29. listopadu 2017 v Brně v hotelu Continental.


» Archiv