Dvořáčkova cena za publikaci v Anesthesia & Analgesia

Publikace „Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation“ byla oceněna Dvořáčkovou cenou České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny v roce 2016.


Článek vyšel v odborném časopise Anesthesia & Analgesia. V týmu autorů jsou i Tomáš Pavlík a Karel Hejduk z IBA MU (nynější IBA LF MU). Cílem této noninferioritní studie bylo zjistit, zda rokuronium v kombinaci se sugammadexem přináší nějaký benefit oproti sukcinylcholinu.

Citace:

20.9.2017


Zpět